22 de des. 2009

Demostrar l'indemostrable... segona part

Fa uns dies comentàvem la impossibilitat de demostrar que una cosa no és perillosa per a l'organisme. Just l'endemà llegia a la revista Mètode (Núm. 63, pàgines 55-59) un article de Manel Porcar que (sense esmentar en cap moment els camps magnètics) parlava d'aquesta dificultat. L'autor posa alguns exemples. Entre ells casos en els que s'ha publicat una relació causa-efecte en la que, probablement, la relació no és pas directa i altres casos en els que probablement no es pot demostrar la relació causa-efecte però que un estudi que no tingui en consideració totes les variables pot donar lloc a resultats positius.

Suposo que podeu trobar la revista a les biblioteques universitàries. Probablement d'aquí quinze mesos el podreu trobar al web:

http://www.metode.cat//index.php?option=com_todoslosnumeros&Itemid=95

17 de des. 2009

Automatisme de la porta de garatge

Fa uns dies vèiem com funcionava una porta de garatge i, pocs dies després, com era el programa en grafcet per a un semàfor. Ara veurem com seria el programa en grafcet per a la porta de garatge.

 Automatisme de la porta de garatge

A l'engegar (etapa 0) la porta està en repòs esperant que algú activi la clau. Quan s'activa la clau, passem a l'etapa 1 i la porta comença a pujar. Quan la porta arriba a dalt (s'activa el fi de cursa de pujar) es passa a l'etapa 2; com en aquesta etapa no hi ha cap acció, la porta està en repòs. Quan han passat trenta segons des de l'activació de l'etapa 2, es passa a l'etapa 3 i la porta comença a baixar.

Mentre la porta està baixant, poden passar dues coses. Si la porta arriba a baix (s'activa el fi de cursa de baixar) les passa a l'etapa 0 i la porta es para. Si mentre la porta està baixant (etapa 3) s'activa el detector òptic, es passa a l'etapa 4 on la porta roman en repòs un breu temps (tres segons) i llavors es torna a l'etapa 1 per tal que la porta torni a pujar.

15 de des. 2009

Demostrar l'indemostrable

L'altre dia comentàvem que a l'hora d'implantar noves línies elèctriques sempre apareix un fenomen de reacció en contra. Un dels arguments que s'esgrimeixen és el dels camps magnètics de baixa freqüència creats per les línies (fenomen indiscutible) i el seu potencial efecte perjudicial sobre l'organisme (fet encara per aclarir).

Científicament és relativament fàcil demostrar que una cosa perjudicial per la salut ho és. Però no és gens fàcil demostrar que una cosa és beneficiosa per la salut i és impossible demostrar que una cosa no és perjudicial.

Hi ha moltes persones que reivindiquen la no instal·lació de línies elèctriques al·legant la seva suposada perillositat i exigeixen que, si s'escau, es demostri que no són perilloses. Però, com ja hem comentat, aquesta demostració és impossible.

També és cert que s'han fet alguns estudis que, segons els seus autors, demostren la perillositat dels camps magnètics de baixa freqüència creats per les línies. Però aquests estudis tenen dos defectes greus de forma; per un costat, quan s'ha intentat replicar l'estudi no s'han obtingut els mateixos resultats. Per que un estudi científic sigui vàlid ha de poder ser replicat per altres científics reproduint les condicions però canviant la població d'estudi. El segon defecte és que no s'han tingut en consideració altres variables que també poden afectar a la salut de la població estudiada; per exemple l'alimentació, el lloc on viuen (contaminació ambiental), on treballen (riscos laborals sobre la salut), etc.

Per tant, de moment, hem de seguir pensant que és possible que els camps magnètics de baixa freqüència puguin afectar a la salut però que és probable que no ho facin. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) manté una llista de possibles elements nocius en funció del grau de probabilitat que ho siguin. Els camps magnètics de baixa freqüència són considerats per l'OMS com a possibles causes del càncer. Fixem-nos que diu possible, ni tant sols diu probable. En la mateixa categoria de possibles hi podem trobar altres coses com el cafè, beguda de la que algunes persones n'arriben a consumir quantitats considerades elevades i mai hem sentit comentar la possibilitat que aquestes persones puguin desenvolupar un càncer a causa d'això.

10 de des. 2009

Avantatges de la generació concentrada d'electricitat

A l'hora d'implantar noves línies elèctriques sempre apareix un fenomen de reacció en contra. Les línies elèctriques tenen, sense cap dubte, un cert impacte ambiental però, especialment, també tenen un impacte visual que al final és el factor socialment més important.

Cadascú de nosaltres quan necessita energia disposa de dues opcions: fer una conversió local d'energia o utilitzar energia elèctrica que prové d'una conversió més llunyana. Per exemple, si vull escalfar una masia tinc dues opcions: cremar gasoil en una caldera o utilitzar energia elèctrica que potser provingui d'una central de gasoil.

Malgrat les pèrdues que, inevitablement, tenen les línies elèctriques, sol ser millor utilitzar energia elèctrica. I el motiu no és que la contaminació que genera la crema de gasoil afecti un lloc allunyat d'on visc jo.

Una central termoelèctrica de gasoil de 100 MW contamina molt menys que cent mil calderes d'1 kW i és molt més eficient. Per tant el generar l'energia a gran escala té un benefici global significatiu.

A més del que hem dit, hi ha un factor de garantia que també és important. El sistema elèctric pot tenir unes poques centrals de reserva per si alguna té algun problema o està tancada per manteniment o revisió. El mateix no és eficient a nivell individual; no és lògic que tots nosaltres tinguem a casa un sistema alternatiu per si la nostra caldera de gasoil té algun problema o està tancada per manteniment o revisió.

3 de des. 2009

Automatisme per al semàfor

Fa uns dies parlàvem dels estats d'un semàfor. A continuació veurem com seria el programa per a l'automatisme.

Per fer el programa utilitzarem el llenguatge Grafcet. Aquest és un llenguatge gràfic que és molt útil per explicar i programar automatismes seqüencials. Molts autòmats programables es programen en Grafcet.

A continuació tenim el grafcet (que tot seguit comentarem) de la cruïlla entre els carrers Tesla i Edison.

Automatisme per al semàfor

Cada quadrat és una etapa del grafcet. Cada etapa correspon a un estat del sistema; en el nostre cas (com ja sabem) hi ha sis estats. Cada etapa pot tenir (o no) accions. En aquest cas, cada etapa te dues accions, corresponents als dos llums que hi ha encesos a cada moment. Les accions es representen per rectangles units (pel costat dret) amb les etapes.

Fixem-nos que hi ha una etapa que té el quadrat amb línia doble. Aquesta és l'etapa inicial, l'etapa que s'activa en el moment de posar en marxa el sistema. En el nostre cas, el sistema només té una etapa inicial i no té sentit que n'hi hagi més però en altres casos podem tenir unes quantes etapes inicials.

Les transicions ens indiquen quan podem passar d'una etapa a la següent. Les transicions es representen amb una línia transversal a la ratlla que uneix dues etapes. A la dreta de cada transició s'hi escriu la condició que cal complir per poder-la atravessar.

En el nostre cas, ltotes les transicions són controlades per temps. La transició entre les etapes 4 i 5 diu "30s/X4". Això vol dir que la transició es complirà quan hagin passat trenta segons (30s) des de l'activació de l'etapa 4 (X4). Així doncs l'etapa 4 estarà activada durant trenta segons. Quan es cumpleixi la condició, es desactivarà l'etapa 4 i s'activarà la 5. Mentre estigui activa l'etapa 4, el carrer Tesla estarà en vermell i l'Edison en Verd. Quan passem a l'etapa 5, el carrer Tesla seguirà en vermell i l'Edison en posarà ambre.

1 de des. 2009

Seguretat a la porta de garatge

Fa pocs dies explicàvem com funciona una porta de garatge.

L'automatisme que explicàvem no és molt segur. Imaginem que un vehicle queda aturat sota la porta; quan la porta baixi li donarà un cop.

Per evitar-ho, les portes de garatge incorporen un sensor òptic (per exemple, com el de la figura següent). Si quan la porta està baixant, el sensor detecta que hi ha un obstacle sota la porta, la porta s'atura un moment (normalment menys de cinc segons) i després torna a pujar.

Sensor òptic réflex Matsushita

Aquest sensor (dreta) emet un raig de llum que es reflecteix al catadiòptric (esquerra) i torna al sensor, on es processa. Quan algun objecte talla el feix de llum el sensor detecta la presència de l'objecte activant (o desactivant, segons correspongui) la seva sortida.

El temps que s'atura la porta quan es detecta un objecte és important ja que, si es canviés de cop el sentit de gir, el mecanisme es podria trencar.

26 de nov. 2009

Semàfors

Si us preguntéssim quants estats té un semàfor, molts de vosaltres no ho encertaríeu. Probablement tampoc sabríeu dir un valor correcte per al temps que està en verd un semàfor.

Us suggereixo que agafeu un rellotge (no cal que sigui un cronòmetre) i sortiu al carrer a mesurar el temps de cada un dels estats d'un semàfor. Procureu que sigui un semàfor senzill. En creuaments complicats i carrers de dos sentits, a vegades hi ha diversos semàfors en el mateix carrer per permetre girs a l'esquerra. Mireu només els semàfors de vehicles, no els de vianants.

Ja ho heu fet? Quants estats té la seqüència completa? Quanta estona està en verd?

Quan ho hagueu fet, activeu aquest enllaç:

24 de nov. 2009

Com funciona una porta de garatge automàtica?

Tothom ha vist una porta de garatge automàtica. Però, com funciona?

Quan nosaltres girem la clau dins un pany elèctric (o premem un botó al comandament a distància), l'automatisme alimenta un motor que fa pujar la porta. Quan la porta arriba a dalt, s'atura. Qui fa que s'aturi és un detector de fi de cursa que pot ser com el que es veu a la figura següent o un altre model similar. Quan el fi de cursa s'activa, l'automatisme atura el motor.

Sensor de fi de cursa Schneider electric

Per evitar que es quedin obertes, normalment les portes de garatge solen tancar-se al cap d'un temps des del moment que s'han obert. Així doncs, quan la porta arriba a dalt l'automatisme comença a comptar un temps i, quan acaba de temporitzar, la porta comença a baixar.

Us heu fixat mai quanta estona està la porta aturada abans de baixar? Sembla un temps molt llarg però normalment no arriba al minut.

Finalment, quan la porta arriba a baix un altre detector de fi de cursa l'atura fins que comença un nou cicle.

19 de nov. 2009

Varietat de vehicles elèctrics

A primer cop d'ull, sembla que hi ha molt pocs vehicles elèctrics.  Stephen Clemenger (EV World) ha preparat un recopilatori de vehicles elèctrics existents i previstos ja de cara al futur. En surten 35 que van des de vehicles senzills i bicibletes elèctriques fins autobusos i tractors. N'hi ha 20 més previstos per al futur.

Podeu consultar el document a:

http://evworld.com/library/world_ev_review2008.pdf

17 de nov. 2009

Carretera solar

T'imagines poder substituir l'asfalt de les carreteres per plaques solars? Podríem generar molta energia aprofitant una superfície que no es pot utilitzar per a res més (a part de circular-hi, és clar).

I perquè no aprofitar per posar uns LED a la calçada que permetin variar les ratlles i indicacions segons les necessitats del trànsit?

Això és el que fa SolarRoadways

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/434/solar-roads-ahead-perhaps-with-a-power-grid/

12 de nov. 2009

El parc eòlic marí més gran del món

Va ser inaugurat a Dinamarca a mitjans de setembre. Està situat a 30 km de la costa i consta de 91 molins. La potència total és de 209 MW.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/439/worlds-largest-offshore-windfarm-is-danish/

5 de nov. 2009

Endoll universal per a cotxes

Fa pocs dies us parlàvem de l'estandardització dels carregadors per a telèfons mòbils. Avui podem parlar també de la unificació dels endolls per a cotxes elèctrics.

Fins ara cada fabricant tenia un endoll diferent. A partir d'ara tots haurien de ser iguals. 

Això permetrà viatjar amb el vehivle elèctric amb la seguretat de poder trobar un punt de recàrrega compatible.

Podeu trobar més informació a:

http://www.wattwatt.com/pulses/444/plug-standardization-for-electric-cars/

3 de nov. 2009

Un altre lloc d'on extreure hidrogen... l'orina

I, segons sembla, en pocs mesos hi podria haver els primers aparells que funcionessin amb piles de combustible alimentades amb hidrogen extret de l'orina. I no cal que sigui humana. A la pàgina

 http://www.wattwatt.com/pulses/400/urine-powered-devices-in-6-months/

ens expliquen que una vaca pot produir l'energia suficient per escalfar 19 cases.

29 d’oct. 2009

Camp de joc il·luminat amb un generador a pedal

A Suïssa s'ha instal·lat en un camp on els nens juguen a futbol un interessant sistema d'enllumenat. Consisteix en que els llums s'alimenten a partir d'unes bateries que s'alimenten a pedal. Cal accionar el pedal durant una hora per tenir una hora de llum.

Una forma ecològica de generar energia que permet als joves futbolistes ser conscients de l'energia necessària per encendre el llum.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/445/first-pedal-powered-electricity-generator-on-swiss-football-pitch/

27 d’oct. 2009

El carregador universal ja serà una realitat aviat

Fa mig any ens feiem ressò de l'acord entre diversos fabricants de telèfons mòbils que havia de permetre un carregador únic.

La setmana passada la Unió Internacional de Telecomunicacions va decidir impulsar el projecte. Aviat tots els telèfons nous tindràn el mateix carregador.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/446/one-size-fits-all-phone-chargers-soon-to-be-reality/

22 d’oct. 2009

Una escultura que genera energia

L'empresa Enel construeix a Itàlia una central elèctrica solar amb emmagatzemament d'hidrògen que servirà per a l'alimentació elèctrica del parc natural de Pratolino (Firenze).La central està muntada en una singular estructura inspirada en l'obra de Leonardo da Vinci. Les cares de la part superior d'aquesta estructura polièdrica són plafons fotovoltaics que generaran l'energia elèctrica. Una part de l'energia generada s'utilitzarà per a descomposar aigua en oxigen i hidrogen que s'emmagatzemaran en uns dipòsits situats dins l'estructura. El sistema es complementa amb piles de combustible que a les hores de baixa radiació solar generaran electricitat a partir de l'hidrògen emmagatzemat.

Així doncs, a diferència de la majoria de centrals solars, aquesta central podrà generar tant de dia com de nit gràcies a l'emmagatzemament d'energia en forma d'hidrogen. A més s'aconsegueix reduir l'impacte visual gràcies a la seva estètica.

Podeu veure més informació a:

Web Enel

Corriere della Sera

Presentació

20 d’oct. 2009

Vols posar un motor elèctric a la teva bicicleta?

Doncs al número de setembre de la revista IEEE Spectrum expliquen com fer-ho.

En realitat el resultat és un "vehicle híbrid paral·lel" que combina tracció humana i elèctrica.

Podeu llegir l'article a:

http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/the-hybrid-ebike

15 d’oct. 2009

Quant CO2 llences a l'atmosfera

La revista IEEE Spectrum ha posat al seu web una eina que permet calcular la quantitat de CO2 que la teva família llença anualment a l'atmosfera.

Si la vols provar, cal que tinguis a mà dades de la teva factura de gas i electricitat i del(s) teu(s) cotxes.

Pots trobar l'eina a: http://spectrum.ieee.org/static/carbon-calculator-2009

13 d’oct. 2009

Viure sense connexió a la xarxa elèctrica

Actualment no és difícil viure sense connexió a la xarxa elèctrica si la potència que necessites no és molt gran però la cosa es complica si el teu consum energètic és important.

L'inventor i milionari Dean Kamen (famós, entre altres coses, per haver creat una mà biònica que equival a una real) viu en una illa gran i amb tot luxe sense connexió amb la xarxa elèctrica i utilitzant energies renovables.

Per aconseguir-ho combina les darreres tecnologies en eficiència (per exemple, quasi tots els llums són LED) i un sofisticat sistema de control de l'energia generada i l'emmagatzemada en bateries de darrera generació.

Podeu llegir l'article a:

http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/empire-off-the-grid

Podeu veure el vídeo a:

http://spectrum.ieee.org/video/green-tech/buildings/dumpling-island

8 d’oct. 2009

Com emmagazemar hidrògen

Emmagatzemar l'hidrògen per a les piles de combustible no és trivial. L'emmagatzemament a pressió té els seus riscos i, per tant, es busquen solucions alternatives.

Per exemple els nanotubs de carbó permeten emmagatzemar gran quantitat de nitrògen d'una forma menys perillosa però són una tecnologia encara poc desenvolupada i molt cara.

Segons el número d'agost de la revista IEEE Spectrum, uns científics de la Universitat de  Delaware han trobat que els pollastres carbonitzats poden ser una forma senzilla i eficient.

Potser aviat veurem recipients de pollastre per a transportar l'hidrògen...

Ho podeu llegir a: http://spectrum.ieee.org/green-tech/fuel-cells/hydrogen-helper

6 d’oct. 2009

El motor Stirling pot ser el motor del futur

A l'actualitat, quan parlem de motors tèrmics sempre pensem en dos tipus: el motor Otto (el motor de cotxe que funciona amb benzina) i el motor Diesel. Si haguéssim viscut fa cent anys, el primer que hauríem pensat era la màquina de vapor. Els motors de combustió interna estan dissenyats per a un combustible determinat (benzina, gasoil, etc.) i difícilment poden emprar un combustible diferent. 

Els motors de combustió externa, en canvi, necessiten una diferència de temperatures entre dos focus calorífics però és indiferent com aconseguim aquesta diferència de temperatures. Aquest és el principi del motor Stirling; un motor dissenyat fa quasi cent anys per un mossèn escocès. La diferència de temperatures entre dos focus és el que fa moure el motor. Un dels focus pot estar a la temperatura ambient i l'altre normalment estarà més calent. A més el motor Stirling és el que més s'acosta al rendiment màxim teòricament assolible. 

A l'actualitat podem generar calor de moltes maneres, moltes d'elles renovables: biomassa, residus, radiació solar, etc. Aquesta energia es pot utilitzar per escalfar el focus calent del motor Stirling i, en canvi, no es podria utilitzar fàcilment en els altres motors que tenim al nostre voltant. A més, no cal que l'energia calorífica sigui generada en exclusiva per al motor Stirling, pot ser utilitzada simultàniament, per exemple, per escalfar aigua o per calefacció. 

Potser d'aquí pocs anys, tots tindrem un generador elèctric accionat per un motor Stirling que funcionarà gràcies al calor residual de l'assecadora, la llar de foc o de la caldera de la calefacció o gràcies a una caldera on cremarem algunes deixalles seleccionades.

1 d’oct. 2009

Energia geotèrmica al metro de Madrid

L'estació "Pacífico"del metro de Madrid s'acondicionarà utilitzant energia geotèrmica. Aquesta font d'energia, encara poc coneguda a casa nostra, aprofita la diferència de temperatures entre el terreny i la superfície. En aquest cas els tubs del sistema baixaran fins a 150 metres de fondaria on la temperatura és aproximadament de 15ºC.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.metromadrid.es/es/comunicacion/prensa/noticia222.html

29 de set. 2009

Les vaques tenen una brúixola interna

En el número de juliol de la revista IEEE Spectrum va sortir publicat un article en el que es comentava que les vaques tendeixen a estar aliniades amb la direcció nord-sud.

A l'article també diu que si les vaques estan properes a una línia d'alta tensió aquesta tendència a posar-se en direcció nord-sud ja no es veu.

Finalment comenta que si la línia d'alta tensió propera està en direcció est-oest llavors les vaques s'arrengleren amb la línia.

Així doncs, això fa suposar que les vaques tenen una certa capacitat de detectar el camp magnètic terrestre (com una mena de brúixola interna) que, com és lògic, es pot veure perturbada pel camp magnètic de les línies elèctriques.

El que no se sap encara és quin avantatge poden tenir les vaques pel fet d'arrenglerar-se o no amb el camp terrestre.

L'article també comenta que hi ha altres animals que presenten sensigilitat al camp magnètic.

Podeu llegir l'article a:

http://spectrum.ieee.org/energy/the-grid/of-cows-and-power-lines

22 de set. 2009

Comentaris en aquest blog

Al juny us comentàvem que ens agradaria rebre comentaris i ens sorprenia no rebre'n cap. Hem descobert que era un problema en la instal·lació del servidor que sembla que ja està resolt.

Ja podeu, doncs, deixar comentaris a les entrades normals del blog.

17 de set. 2009

Arriba l'energia elèctrica termosolar

Fins ara l'energia elèctrica procedent del sol es generava pel mètode fotovoltaic. Aviat es començarà a construir a Catalunya una central tèrmica en la que el vapor es generarà a partir de la radiació solar.

Per aconseguir escalfar el vapor a alta temperatura cal força energia; per això són necessaris uns miralls que concentrin molta radiació en un mateix lloc.

Podeu llegir la notícia a El Periódico.

15 de set. 2009

La fi de les bombetes s'acosta

Comencem el curs amb la notícia que ja no es poden distribuir (des de primers de setembre) bombetes de potència igual o superior a 100 W. Això forma part d'un pla d'eliminació progressiva de les bombetes.

Les làmpades d'incandescència són molt ineficients ja que la major part de l'energia consumida es converteix en calor. Entre les d'incandescència, les més ineficients són les bombetes mate i les més eficients són alguns tipus d'halògenes. De tota manera totes tenen una eficiència molt baixa comparada amb les làmpades de descàrrega.

Per a la substitució progressiva  es comença per les bombetes de 100 W en amunt i els motius són diversos:

  • Són clàrament ineficients

  • Es comença per les més altes ja que l'energia perduda és més gran

  • Són relativament fàcils de substituir per làmpades de baix consum


A mesura que es vagin eliminant bombetes la qüestió serà més complicada. Actualment encara no està gaire resolta la substitució de les bombetes petites (tant de potència com de mida) encara que darrerament ja han anat sortint al mercat làmpades de baix consum de dimensions més reduides que les habituals.

Tampoc està gaire resolta la substitució de les halògenes amb transformador. Probablement en un futur proper hi haurà una bona oferta de solucions LED per a la substitució directa.

18 de juny 2009

El curs ja s'acaba...

...i, com ja és costum, seguim al setembre.

Al setembre més explicacions, noticies, comentaris, etc. sobre temes relacionats amb l'energia elèctrica. I probablement hi haurà alguna novetat... Però no avancem coses abans d'hora!

Després de tot aquest curs en el que jo he estat l'únic que ha escrit en aquestes pàgines, em queda un dubte: Algú s'ho llegeix?

Seria gratificant tenir alguna realimentació de si algú s'ho llegeix. Pots deixar algun comentari (bo o dolent, però educat) en aquesta mateixa entrada. Si et fa molta vergonya, m'ho pots enviar en forma personal a: oriol.boix @ upc.edu

Bon estiu!

16 de juny 2009

Cotxe antic?

Sembla un cotxe antic però, en realitat, és un cotxe elèctric amb pila de combustible. Es tracta del Mercedes-Benz F-Cell Roadster.

MercedesF-CELL Roadster

Ha estat dissenyat per becaris que treballen a Mercedes-Benz i s'han basat en el disseny del primer cotxe, del 1894.

Una altra particularitat del cotxe és que en lloc de volant es guia utilitzant un Joystick.

Podeu trobar més informació a:

http://es.autoblog.com/2009/03/25/mercedes-benz-f-cell-roadster-retrofuturismo-en-estado-puro/

http://www.tuexperto.com/2009/05/16/f-cell-roadster-becarios-de-mercedes-benz-disenan-un-espectacular-prototipo-de-coche-retro-futurista/

11 de juny 2009

Objectes invisibles

Com aconseguir que un objecte sigui invisible? Doncs fent que la llum passi pel seu costat i que després segueixi la mateixa trajectòria que tenia abans de trobar l'objecte.

Això que dit així sembla molt fàcil, de moment no es pot fer. Però ens anem acostant.

En simulacions teòriques ja s'ha aconseguit fer això amb radiacions electromagnètiques de determinades longituds d'ona però que no es corresponen amb les de la llum visible.

Per tant encara cal fer un llarg camí per a que el mite de l'home invisible sigui una realitat.

Suposo que us estareu preguntant què hi fa aquest tema en una pàgina sobre enginyeria elèctrica. La resposta és que en aquest fenòmen hi intervenen superconductors, camps magnètics i camps electromagnètics.

Podeu trobar més informació al web de la UAB.

9 de juny 2009

Fred i calor centralitzats

En països més freds és freqüent que l'aigua calenta es generi en forma centralitzada. Així cada barri té la seva pròpia central generadora d'aigua calenta que pot ser utilitzada com a aigua calenta sanitària i, segons com, també com a calefacció. D'aquesta forma és possible estalviar energia ja que les instal·lacions grans solen ser més eficients que les petites calderes domèstiques.

La setmana passada es va presentar un projecte a Barcelona en el que es pretén generar de forma centralitzada tant calor com fred. A més s'utilitzarà la biomassa com a principal font d'energia, fet que permetrà donar una utilitat a les deixalles vegetals procedents del manteniment de parcs i jardins.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.expansion.com/2009/06/03/catalunya/1244060248.html

4 de juny 2009

Avió solar

SolarImpulse és un avió que funciona amb motors elèctrics alimentats amb energia solar. Amb aquest avió pensen donar la volta al món volant tant de dia com de nit.

Podeu trobar tota la informació a: http://www.solarimpulse.com/

2 de juny 2009

Aviat trobarem al carrer endolls per al cotxe

En els propers mesos podríem començar a trobar en zones d'aparcament al carrer endolls on connectar el nostre cotxe elèctric i poder recarregar les bateries.

El prototipus que s'ha presentat recentment utilitza una targeta de prepagament.

Podeu llegir la notícia a La Vanguardia.

28 de maig 2009

L'energia que consumeix el correu no desitjat

El correu electrònic no desitjat (spam) s'envia sense pagar per l'enviament però costa molts diners a causa de l'energia que consumeix.

Segons un estudi recent, els correus no desitjats de tot el món impliquen un consum d'energia de 33000 milions de kWh anuals; el que equival aproximadament a l'energia que generen tres centrals nuclears (suposades de 1000 MW) en un any.

Evidentment, evitar l'spam suposaria un important estalvi d'emissions de CO2 al planeta.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/15/navegante/1239778318.html

26 de maig 2009

Transformadors biodegradables

Qui ho diu que els aparells elèctrics no poden ser respectuosos amb el medi ambient?

És veritat que encara es fan servir elements que no són respectuosos però cada cop surten noves solucions que van tendint a uns aparells més ecològics.

Per exemple en el cas dels transformadors fa trenta anys la majoria tenien els seus circuits submergits en piralè, un producte tòxic i cancerígen.

Després va venir la resina.

Ara ja hi ha qui està substituïnt la resina per uns ésters procedents de llavors i totalment biodegradables.

Podeu trobar més informació al web de Voltimum.

21 de maig 2009

Generador renovable de butxaca

Si has d'alimentar algun aparell portàtil ( o carregar-li les bateries), perquè no utilitzar energia renovable (per exemple eòlica).

En aquest vídeo de YouTube ens mostren un d'aquests generadors. Ara la pregunta és`on es pot comprar.

19 de maig 2009

Ja tenim autobusos elèctrics

En concret a la ciutat de Figueres. Es tracta d'un minibus elèctric amb bateries de liti que fara el recorregut de la línia E de la ciutat. Aquesta línia, que passa pel centre de la ciutat, necessita autobusos de mida més petita que l'habitual ja que els carrers són estrets.

La capacitat del vehicle és de 40 places i 'autonomia de les bateries permet recórrer 120 km.

Podeu llegir la notícia completa a:

http://www.directe.cat/article/figueres-estrena-el-primer-autobus-electric-de-catalunya-12888

14 de maig 2009

Piles de combustible per al gran consum

Ja fa temps que parlem de piles de combustible però fins ara es tractava o bé de coses experimentals o bé per aplicacions concretes. Però, en canvi, molta gent parlava que en un futur proper havien de substituir les bateries. Doncs bé, aquest moment, si no ha arribat ja, poc li falta per arribar.

Al número d'abril de la revista IEEE Spectrum ja ens parlen de les darreres novetats en piles de combstible i allí podem veure models pensats ja per a aparells electrònics portàtils; per exemple ordinadors portàtils.

Tradicionalment les piles de combustible generen calor i treballen a temperatures altes, per això (com ja havíem comentat fa un temps) les primeres aplicacions domèstiques combinaven aigua calenta i electricitat com a productes de la pila. Si llegiu l'article veureu que ja ens parla de piles de combustible que treballen a temperatura ambient i que, per tant, són molt més còmodes per a portar a la bossa o cartera.

Podeu llegir l'article a:

http://www.spectrum.ieee.org/apr09/8250

12 de maig 2009

125è aniversari de l'IEEE

Demà es celebra el 125è aniversari de l'IEEE.

Les sigles IEEE signifiquen Institut d'enginyers/es elèctrics i electrònics però des de fa molts anys aquesta associació professional nord-americana aplega enginyers i enginyeres de tot el món tant elèctrics i electrònics com d'altres disciplines properes: telecomunicacions, informàtica, biomedicina, etc.

Per tant, és just felicitar aquesta institució per la tasca desenvolupada arreu del món durant tots aquests anys.

Podeu trobar més informació sobre la història de la institució i els actes de l'aniversari al web: http://www.ieee125.org/

7 de maig 2009

Incentius per a la compra d'un cotxe elèctric

Incentivar la compora de cotxes elèctrics no és només una mesura amb incidència ambiental, també té una important incidència en la recerca en aquest àmbit.

El govern britànic ha fet públic l'atorgament d'ajuts d'entre 2000 i 5000 lliures (2200 a 2600 €) a qui compri cotxes elèctrics; això sí, cal que tinguin unes condicions de seguretat mínimes.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.belfasttelegraph.co.uk/lifestyle/motoring/pound5000-incentive--to-buy-electric-cars-14269969.html

5 de maig 2009

Els llamps i els volcans

Quan s'inicia una erupció volcànica sovint va precedida per espectaculars tempestes elèctriques sobre els volcans. Aquest curiós fenòmen ha començat a ser investigat i s'ha descobert que es tracta d'un tipus de llamps diferents als de les tempestes. És un tema en el que encara hi ha molt per estudiar.

Podeu llegir l'article que es va publicar al número d'abril de la revista IEEE Spectrum a l'adreça:

http://www.spectrum.ieee.org/apr09/8249

30 d’abr. 2009

Cotxe elèctric innovador i amb bones prestacions

El Rinspeed iChange és un cotxe elèctric curiós i sembla inspirat en algun vehicle espacial. Les característiques mecàniques estan força bé: 204 CV (que en el sistema d'unitats són 150 kW) que li permeten assolir els 220 km/h i una acceleració de 0 a 100 en 4,2 s.

Però a més té curiositats com que els seients poden variar de forma immediata entre 1 i 3, que s'entra aixecant el sostre doncs no té portes o que enlloc de clau fa servir un iPhone que també serveix per encendre els llums.

Podeu veure més informació a:

http://www.motorpasion.com/prototipos/rinspeed-ichange

http://www.rinspeed.com/pages/content/frames_e.htm

28 d’abr. 2009

Per què hi ha aparells que no poden funcionar amb bateries recarregables?

En el manual d'instruccions d'alguns aparells s'especifica que no poden funcionar amb bateries recarregables.

En altres casos el fabricant no diu res però si posem bateries recarregables l'aparell no funciona o funciona durant un temps molt breu.

Perquè?

Doncs perquè cada tipus de bateria té una tensió d'element. Les piles domèstiques més habituals del mercat (AA, AAA, etc.) són totes d'1,5 V (un volt i mig). També n'hi ha de valors més alts però aquestes són, en realitat, un envàs que conté diverses piles al seu interior. Així les de petaca de 4,5 V tenen tres piles dintre, les de 6 V tenen quatre piles i les de 9 V en tenen sis.

En canvi les bateries recarregables més habituals a nivell domèstic (NiCd o NiMH) són d'1,2 V. Si l'aparell està dissenyat per treballar amb només el 80% de tensió funcionarà i sinó no. En molts casos l'aparell funciona al primer moment però a mida que la bateria es descarrega la seva tensió comença a baixar i ràpidament s'assoleix el mínim.

21 d’abr. 2009

Vehicles elèctrics, híbrids i de combustió

Alguna vegada us heu preguntat què contamina menys si un cotxe elèctric, un d'híbrid i un amb motor d'explosió? Potser no!

Tal vegada algú ens contestaria que el que contamina menys és l'elèctric. Però això no és del tot cert.

Al número de març de la revista IEEE spectrum analitzen aquest tema. En alguns països (ells posen com exemple la Xina) el més eficient és un cotxe amb motor d'explosió d'alta eficiència doncs en aquest país l'electricitat està generada a partir d'una combustió força ineficient de carbó.

En països com Noruega i Brasil el millor és un elèctric doncs la major part de l'electricitat del país és d'origen hidroelèctric. França també és un lloc on l'elèctric probablement guanyaria la partida doncs la major part de l'electricitat del país és d'origen nuclear i, per tant, no genera gasos contaminants.

En països intermitjos, com el nostre, probablement el millor és un híbrid.

Podeu llegir l'article a:

http://www.spectrum.ieee.org/mar09/7928

16 d’abr. 2009

Efecte d'un llamp en un avió

Alguna vegada us heu preguntat què passa quan un llamp cau sobre un avió en ple vol?

El llamp no pot "caure" a l'avió ja que l'avió no toca a terra però sí que pot travessar l'avió en el seu camí cap a terra. I si passa això, què passa?

En el número de març de la revista IEEE Spectrum veiem una fotografia d'un assaig d'aquest fenòmen utilitzant una maqueta d'avió.

Podeu veure el text a: http://www.spectrum.ieee.org/mar09/7889

i la fotografia ampliada a: http://www.spectrum.ieee.org/mar09/7889/bpicref01

14 d’abr. 2009

Parc eòlic amb generadors de 6 MW

No fa molts anys que els parcs eòlics eren de desenes de megawats. Ara ja s'estan instal·lant ja parcs on cada un dels molins porta un generador de 6 MW (6000 kilowatts) això fa que aquests nous parcs puguin, amb pocs molins, tenir una energia punta similar a la d'una central hidroelèctrica.

Podeu veure la notícia a:

http://www.repower.de/index.php?id=151&backPID=25&tt_news=2385&L=1

2 d’abr. 2009

Energia solar a l'Antàrtida

Un estudiant de la Universidad Politécnica de Madrid ha guanyat els Premios Antárticos de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente amb un projecte per a instal·lar energia solar a la base científica “Esperanza” a l'Antàrtida.

Ara podrà anar allí a fer proves sobre el terreny. De moment creu que el principal problema poden ser les bateries que poden congelar-se a baixes temperatures.

Podeu trobar més informació a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=16022&Tipo=&Nombre=Noticias

31 de març 2009

L'electricitat estàtica i el carro del supermercat

Tots hem experimentat les descàrregues degudes a l'electricitat estàtica. Quan camines per segons quins materials i amb segons quines sabates el teu cos es carrega d'electricitat estàtica i quan toques segons quins objectes metàl·lics el teu cos es descarrega i notes una desagradable sensació. El mateix passa quan al baixar del cotxe (depèn de la teva roba i de la roba de la tapisseria) el teu cos frega amb el seient i després notes la descàrrega en tocar la porta.

Els carros dels supermercats porten rodes de plàstic o goma i, per tant, estan aïllats de terra. Amb la fricció el carro es va carregant elèctricament i quan el toques amb les mans notes una desagradable descàrrega.

En alguns supermercats i centres comercials han optat per connectar un cable metàl·lic a la part de sota del carro que penja i toca al terra. Aquest cable serveix per oferir un camí de descàrrega a l'electricitat estàtica. D'aquesta forma el carro no es carrega i s'evita la desagradable descàrrega.

Curiosament, hi ha gent que agafa el cable i l'entortolliga pel carro evitant que fregui amb el terra i, per tant, anul·lant el seu efecte.

26 de març 2009

Cotxe híbrid solar

Els cotxes híbrids permeten aprofitar al màxim el rendiment del motor tèrmic. Si també s'endollen poden estalviar molt combustible però (si més no de moment) endollar-los fora de casa no és fàcil.

L'empresa Saab ha decidit aprofitar quan el cotxe està aparcat a l'aire lliure per recarregar les bateries utilitzant l'energia solar. Així el nou Saab 9-X BioHybrid porta unes plaques solars al sostre que fan aquesta funció. A part d'això, també es recarreguen les bateries amb l'energia de frenada i amb el motor tèrmic.

Per estalviar energia, els retrovisors (un element poc aerodinàmic) han estat substituïts per petites càmeres. Pel que sembla (i és una llàstima) no està previst poder endollar el vehicle per a la seva recàrrega.

Podeu trobar més informació a Motorpasión i Autopista.es

24 de març 2009

L'electricitat en l'estudi de les expressions facials

De tots són coneguts (o haurien de ser-ho) els experiments de Galvani amb les granotes. En aquests experiments s'observà que els músculs de les potes de la granota es contrauen en presència de corrent elèctric.

Uns experiments basats en el mateix fenòmen però molt més acurats són els de Guillaume Benjamin Amand Duchenne (1806- 1875). Aquest metge francès va fer nombrosos experiments aplicant electricitat als diferents músculs de la cara humana per a determinar la relació entre les expressions facials i els músculs.

Sens dubte, una curiosa aplicació de l'electricitat a la medicina.

En aquest enllaç podeu veure la màquina que utilitzava:

http://www.historiadelamedicina.org/duch3.jpg

I en els següents les fotografies d'alguns dels experiments:

Enllaç 1

Enllaç 2

Enllaç 3

I podeu seguir-ne buscant a Google

19 de març 2009

Substituir molins de vent antics

La tecnologia de molins per a parcs eòlics ha evolucionat molt i els molins són cada cop més grossos.

Ha arribat un moment en que pot ser rentable substituir molins de fa vint anys. Actualment amb molts menys molins es pot instal·lar la mateixa potència reduïnt l'impacte visual. A més els nous molins són més alts i, per això, reben vents que són molt més estables i això permet obtenir anualment molta més energia amb la mateixa potència instal·lada.

Podeu trobar l'article a:

http://www.spectrum.ieee.org/jan09/7094

17 de març 2009

Telèfon mòbil solar

S'ha presentat el Samsung Blue Earth, un telèfon mòbil que es pot carregar amb energia solar. Només cal que l'usuari/a es recordi de treure'l de la bossa o la butxaca i deixar-lo cara avall en un lloc on hi toqui la llum.

SI es porta el telèfon a la butxaca, compta els passos de l'usuari/a i calcula els beneficis mediambientals dels quilòmetres recorreguts caminant en comparació a si la distància s'hagués recorregut en cotxe.

Podeu trobar més informació a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=16138&Tipo=&Nombre=Noticias

12 de març 2009

Moto elèctrica solar

Una moto solar és difícil de fer doncs no hi ha gaire lloc on posar les plaques solars. Una manera és fer com una "closca solar" que només es tanca quan la moto està aparcada. Aviat veurem per Barcelona motos amb aquest disseny que, a més, també es poden endollar per carregar la bateria quan no hi ha sol.

Podeu veure la notícia a:

http://www.expansion.com/2008/11/17/catalunya/1226913790.html

10 de març 2009

L'impacte dels cotxes elèctrics sobre la xarxa elèctrica

Sembla que els cotxes elèctrics estan de moda. Primer era per ecologia i per evitar la dependència energètica però ara també és la manera per a sortir de la crisi. Pero la proliferació de cotxes elèctrics, si no es fa ben feta, pot ser un greu problema per al sistema elèctric i pot portar a greus problemes de disponibilitat energètica i qualitat del subministrament elèctric.

La potència consumida de la xarxa pels cotxes elèctrics és gran en comparació amb el consum promig d'una vivenda, per tant si realment es fan els creixements que suggereixen els governs de diferents països caldrà fer una adequada planificació de les centrals generadores i les xarxes de transport i distribució per aconseguir disposar de l'energia allí on es necessiti.

També caldrà pensar en l'horari en el que es connectaran els vehicles i les tarifes que costarà l'energia. Si els vehicles realment es connecten en hores de poca demanada elèctrica i la xarxa s'ha planificat bé el consum pot ser assumible però si es connecten en hores d'alt consum poden ser un problema greu. Una manera de resoldre això seria que la tarifa no sigui la mateixa si el cotxe es connecta en una hora de baix o d'alt consum. Una millora addicional podria tenir també en consideració el nivell de generació eòlica i solar en cada moment.

Podeu llegir algun comentari a: http://www.detnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090113/OPINION01/901130304/1364

5 de març 2009

Carregador universal

Finalment sembla que els fabricants de telèfons mòbils s'han posat d'acord en implantar el carregador universal per al mòbil. D'aquesta manera podrem carregar tots (o gairebé) els mòbils amb un únic carregador estalviant en espai per guardar-los i també els costos (econòmics i ambientals) de fabricar tots aquests carregadors.

A més es preveu que el carregador universal sigui més eficient que els actuals.

Esperem que s'hi apuntin també els fabricants d'altres dispositius portàtils de baix consum.

Podeu llegir la notícia a: http://es.noticias.yahoo.com/12/20090217/tts-un-cargador-universal-para-la-mayori-323cbad.html

3 de març 2009

Carregador sense fils

Si tenim un telèfon, teclat, ratolí, etc. sense fils; perquè no podem eliminar també el cable d'alimentació dels aparells?

La resposta és senzilla, és una qüestió d'energia i rendiment.

Efectivament, sense fils es pot arribar a transmetre una quantitat d'energia petita; a mida que l'energia a transmetre augmenta, el rendiment es torna insostenible.

No hi ha, però, cap impediment tècnic que impedeixi portar sense fils l'energia que necessiten els aparells de molt bix consum (ratolins, MP3, etc.); en tot cas el que cal és optimitzar-ne el rendiment.

La notícia que va aparèixer l'altre dia fa referència a això http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=591507&idseccio_PK=1021 i el dubte està en si aquests camps electromagnètics poden perjudicar la salut.

Evidentment (si més no amb la tecnologia actual) és totalment impossible alimentar la planxa, la torradora o qualsevol altre electrodomèstic potent sense cables.

26 de febr. 2009

Moto de trial elèctrica

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum ens parlen d'una moto de trial elèctrica, un dels vehicles que encara ens faltava a la llista de vehicles amb versió elèctrica. Segons diu, aquesta moto té molt bones prestacions que combinen amb un pes relativament baix.

Per als que comencen, la moto porta un parell d'interruptors, un d'ells limita la velocitat i l'altre l'acceleració. Això sí, per aconseguir la moto hi ha una llista d'espera de tres mesos.

Podeu consultar el web del fabricant: http://www.zeromotorcycles.com/

24 de febr. 2009

Mesurador de consum energètic

Lord Kelvin va dir:
 Si no ho pots mesurar, no ho pots millorar.

I és ben cert. La millor manera d'estalviar energia és podent mesurar el que consumeixes en cada moment i com varia segons les teves accions.

L'empresa Google està preparant una eina que permet mesurar el consum energètic a casa i que podria estar aviat a la venda.

Podeu trobar més informació a:

http://www.google.org/powermeter/smarterpower.html

http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=16101&Tipo=&Nombre=Noticias

19 de febr. 2009

Els LED segueixen guanyant terreny en enllumenat interior

La casa Osram ha tret noves gammes de làmpades LED que poden substituir de forma immediata les bombetes reflectores (doncs porten la mateixa rosca i tenen aproximadament la mateixa forma).

D'aquesta manera s'estalvia aproximadament tres quartes parts de l'energia i s'evita l'escalfor que generen les bombetes.

Podeu llegir la notícia a Voltimum.

17 de febr. 2009

Curiosa joguina

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum ens parlen d'una "joguina" que és com una mena d'helicòpter. En els helicòpters el cos de l'aparell (on hi ha la cabina) porta sobre les pales que giren respecte a ella.

En aquest aparell no és així. El cos i les pales estan units rígidament i tot l'aparell és el que gira (les pales giren amb l'aparell). Per a fer-lo funcionar porta dos braços laterals que tenen una petita hèlice cada un i variant el moviment d'aquestes hèlices s'aconsegueix fer pujar, baixar, avançar, etc. l'aparell. Evidentment el control del moviment de l'aparell amb només aquestes dues hèlices ha de ser força complicat.

Incorpora també sensors que li permeten detectar quan s'acosta a objectes i, per tant, evitar xocar amb les parets, el sostre, etc.

L'aparell no permet "jugar" gaire estona doncs després de carregar les bateries durant vint minuts pot estar funcionant durant cinc minuts.

12 de febr. 2009

L'assecadora de roba

Les assecadores de roba funcionen escalfant la roba amb aire calent que permet agafar la humitat de la roba (com més calent és l'aire més humitat admet) i treure-la cap a fora. Per tal que tota la roba entri en contacte amb l'aire calent, el tambor va girant i així la roba es va movent al seu interior.

En les assecadores tradicionals l'aire calent humit es llença a l'exterior. En les assecadores de condensació aquest aire calent i humit passa per un deshumidificador (aparell que comentàvem fa pocs dies) i l'aire calent però deshumidificat torna a entrar en el circuit.

Atès que l'aire calent no es llença sinó que es reaprofita cal molta menys energia per a mantenir l'aire sempre calent, per tant aquestes assecadores són molt més eficients.

L'aigua que s'ha extret de la roba es recull en un recipient. Aquesta aigua pot ser utilitzada per alguns usos i, per tant, permet estalviar aigua. Cal tenir present que l'aigua recollida porta restes de suavitzant i altres productes del rentat però serveix perfectament per algunes aplicacions (fregar, dipòsit del WC, etc.).

10 de febr. 2009

Els llumets dels aparells electrònics

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum hi ha una mena d'article d'opinió on l'autor ens explica que a l'hora de comprar un ordinador nou va descartar un model que no tenia el llumet del disc dur.

La majoria dels aparells electrònics, especialment els informàtics, porten alguns llumets que indiquen l'activitat de l'aparell. Alguns exemples típics són els llumets de comunicació dels módems i les targetes de comunicació o els llums d'activitat dels discos dels ordinadors. Aquests llumets es van encenent i apagant a un ritme força alt i gairebé ningú és capaç d'interpretar el que volen dir. Si els eliminéssim tots estalviaríem una quantitat significativa d'energia.

Però l'autor ens diu que ell no va comprar l'ordinador perquè trobava a faltar el llumet. I té raó! Nosaltres inconscientment ens fixem en el patró d'encesa i apagada que segueixen aquests llumets de manera que quan alguna cosa no va bé mirem els diferents aparells i ràpidament detectem quin d'ells és el que té un patró poc freqüent.

Potser per a estalviar energia caldrà buscar altres maneres ja que treure aquests llumets igual fa baixar les vendes.

5 de febr. 2009

Nou disseny de plaques solars fotovoltàiques

L'empresa Solyndra ha començat a fabricar unes plaques solars que enlloc de portar cèl·lules planes les porten cilíndriques amb l'objectiu de poder captar la llum difusa i reflexada que les cèl·lules normals no recullen.

D'aquesta manera la potència per unitat de superfície augmenta.

Podeu trobar més informació a:

http://es.solyndra.com/Products/More-Electricity

3 de febr. 2009

Una casa amb pila de combustible

Al Regne Unit s'ha posat en marxa una casa en la que l'aigua calenta, la calefacció i l'electricitat s'obtenen d'una pila de combustible.

El sistema inicialment extreu l'hidrogen del gas natural i l'utilitza en una pila de combustible de 1,5 kW elèctrics i 3 kW tèrmics. L'aigua calenta produïda s'emmagatzema en un dipòsit i l'electricitat sobrera s'injecta a la xarxa elèctrica.

Podeu trobar més informació a:

http://www.appice.es/mailing/noticias/2009_63/noticias/n1_es.html

29 de gen. 2009

El fluorescent LED

L'empresa Acisa ha tret al mercat un tub lluminós a base de LED que es pot posar en substitució d'un tub fluorescent. El tub té un tendiment altíssim (97%) i permet un estalvi energètic del 60% sense haver de canviar les pantalles.

Podeu veure la notícia a:

http://www.elektroprofesional.com/noticias/noticias_id.asp?Idreq=5784

27 de gen. 2009

Qui ha dit que els cotxes de luxe no poden ser eficients?

L'empresa Mercedes ho té clar, un sector important dels seus clients està preocupat pel medi ambient; per tant ha tret al mercat un cotxe híbrid amb motor elèctric i motor de benzina.

En el número de desembre de la revista IEEE Spectrum li han dedicat un ampli reportatge http://www.spectrum.ieee.org/dec08/7002 i ens expliquen tots els detalls de cotxe de luxe així com els detalls de l'estalvi energètic.

Segons el reportatge, el model F700 (que és el nom comercial del vehicle) consumeix molt poc combustible, menys que el clàssic Toyota Prius. Això sí, qui en vulgui un que vagi preparant $90.000 (uns 70.000 €).

22 de gen. 2009

Aigua de l'aixeta, aigua embotellada o aigua feta a casa?

Avui no entrem en la "polèmica" entre beure aigua de l'aixeta o aigua embotellada sinó que parlarem de la tercera opció: "fabricar" aigua a casa.

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum ens parla d'un aparell que amb un consum elèctric de 300 W et proporciona dotze litres d'aigua al dia. D'on la treu? Evidentment no la treu de l'electricitat. La treu de l'aire!

Com funciona? Igual que un deshumidificador elèctric. Aquests aparells mantenen un tub o placa fred on es condensa la humitat de l'aire (igual com es condensa la humitat a les finestres en dies d'hivern) i recullen aquesta humitat en un dipòsit o l'envien directament al desguàs.

El nou aparell guarda l'aigua en un dipòsit adequat per a aigua de beguda on hi ha un fluorescent bactericida (vegeu el que comentàvem fa pocs dies) que manté l'aigua desinfectada.

El que no ens parla l'article és sobre el contingut de sals d'aquesta aigua però fa cara de ser una aigua molt "sosa".

20 de gen. 2009

Desfibrilador

Fa prop d'un any parlàvem de la fibrilació ventricular com a una de les principals causes de mort per culpa del corrent elèctric. Però a més del corrent elèctric hi ha altres causes que poden portar a una fibrilació ventricular i moltes d'elles sense cap agent extern.

Avui parlarem del desfibrilador, un aparell que s'utilitza per tornar el cor al seu funcionament normal quan es dóna una fibrilació ventricular.

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum ens explica com funciona aquest aparell que tantes vides salva i que sovint veiem a les películes.

El primer desfibrilador era una caixa de fusta i els electrodes eren dues culleres de sopa amb mànec de fusta. D'això fa poc més de 60 anys, però durant molts anys els desfibriladors eren aparells grans i pesats que necessitàven dues persones per a ser utilitzats. Si el desfibrilador s'utilitza en una persona que no pateix fibrilació es corre el risc de provocar-li i si la persona que l'aplica entra en contacte amb els electrodes també corre el risc de patir-la; per això una de les persones que aplicava l'aparell havia de ser experta.

Els darrers models de desfibrilador ja són molt diferents. Pesen prou poc com per poder ser fàcilment transportats o guardar-se a casa en cas de tenir risc de fibrilació. Els electrodes de pressió s'han substituït per electrodes adhesius de manera que ja no s'han d'aguantar; per tant només cal una persona. L'aparell va en una maleta que quan s'obre la tapa comença a parlar donant instruccions a l'usuari (probablement molt nerviós) de com utilitzar l'aparell. Un cop enganxats els electrodes l'aparell fa un electrocardiograma de la persona afectada per saber si té fibrilació o no i només en cas que la tingui dóna ordre de prémer l'únic botó de l'aparell que és el que produeix la descàrrega.

15 de gen. 2009

Com funciona un fluorescent?

Un fluorescent és el que en diem una làmpada de descàrrega. El fluorescent té dos electrodes (un a cada extrem) i dins es produeix un arc elèctric (com un petit llamp controlat) que va de l'un a l'altre; és a dir el gas intern del fluorescent (que conté vapor de mercuri) és qui condueix l'electricitat.

Quan hi ha la descàrrega dins el tub, aquesta produeix principalment llum ultraviolada (UVA, UVB, UVC) que no és visible i, per tant, no serveix per il·luminar. A més la radiació ultraviolada (UVB i UVC) provoca danys irreversibles a la retina i és causa del càncer de pell.

Els fluorescents que utilitzem per il·luminar porten el tub recobert (per l'interior) amb una substància fluorescent que el que fa és convertir la longitud d'ona de la llum que li incideix en una de més alta que és visible i no perjudicial. Segons quines substàncies fluorescents s'hagin utilitzat la llum tindrà una o una altra tonalitat; per això no tots els fluorescents fan la mateixa tonalitat de llum.

Els tubs sense substàncies fluorescents s'utilitzen per a la desinfecció d'aigua (la llum ultraviolada de determinades longituds d'ona mata les bactèries) i per esborrar memòries electròniques EPROM (també anomenades UVPROM). Cal vigilar a utilitzar aquests tubs sempre en caixes tancades per tal que no puguin afectar la vista o la pell de les persones que hi ha aprop.

Podeu trobar més informació a la pàgina que forma part d'un curs d'enllumenat.

13 de gen. 2009

I si l'escalfador generés electricitat?

I perquè no?

En el número d'octubre de la revista IEEE Spectrum ens expliquen que al Japó ja es venen unes piles de combustible que a partir d'hidrògen (o gas natural) escalfen aigua i al mateix temps generen energia elèctrica. Quan l'hidrògen i l'oxígen es combinen a la pila de combustible es genera electricitat i escalfor. Aquesta escalfor s'utilitza per a escalfar aigua i aquests equips es venen per aquesta finalitat. L'electricitat que generen pot ser consumida o enviada a la xarxa produïnt un estalvi en la factura energètica.

8 de gen. 2009

Cost de l'energia

Fa uns dies comentàvem que el Departament d'Energia dels Estats Units havia penjat al seu web uns applets (1) i (2) pensats per a nens i nenes d'11 a 15 anys en el que poden veure com funciona la xarxa elèctrica.

També han penjat un tercer que es una modificació del segon en el que es pot reflectir el cost de l'energia elèctrica i veure, a més del que ja veiem a l'anterior, com es reparteix el cost i les emissions.

Podeu accedir a l'applet a: http://tcip.mste.uiuc.edu/applet3.html