30 d’oct. 2008

Les bateries fluents tenen capacitats molt superiors

Les bateries clàssiques tenen diversos inconvenients: autodescàrrega, baixa capacitat d'emmagatzemament, etc. Les noves bateries fluents permeten superar aquests obstacles.

En les bateries fluents (flow batteries) els electròlits estan emmagatzemats en dipòsits diferents i van entrant a la bateria a mida que es necessiten. A la bateria els electròlits no es barregen sinó que estan separats per una membrana que només deixa passar determinats ions.

Per exemple a les bateries PSB (Polysulphide Bromide Batteries) les reaccions que tenim a cada costat de la membrana són:

      Na2S4 + 2e- + 2Na+   -->   2Na2S2

      3NaBr   -->   NaBr3 + 2Na+ + 2e-

Els ions Na+ passen d'un costat a l'altre travessant la membrana i els electrons circulen pel circuit elèctric extern. Per a recarregar les bateries només cal invertir les reaccions.

Podeu trobar més informació a: http://www.leonardo-energy.org/drupal/node/2077

28 d’oct. 2008

Les instal·lacions solars fotovoltaiques no han de ser necessàriament petites

Un consorci d'empreses liderat per SolarWorld ha posat en marxa a Extremadura una planta solar de 30 MW.

Els elements fotovoltaics de la planta porten un sistema d'orientació de dos eixos que permet tenir-los sempre en la posició òptima per a captar la màxima radiació solar.

Podeu veure la nota de premsa per a més informació.

23 d’oct. 2008

Idea per aprofitar les fonts de magma submarines

En les línies frontereres entre plaques tectòniques hi sol haver brolladors submarins de magma (com volcans sota l'oceà). Aquests brolladors llencen al fons de l'oceà grans quantitats de minerals en estat líquid o pastós i a elevada temperatura.

El californià Bruce C. Marshall ha patentat un mètode per aprofitar aquesta energia i aquest material per a una triple finalitat:

  • Generar energia

  • Extreure minerals útils

  • Desalinitzar aigua


Segons els seus càlculs es podria extreure fàcilment (dificultat semblant a la dels pous petrolífers submarins) d'un sol brollador l'energia equivalent a la d'entre 20 i 50 centrals nuclears com les que hi ha a Catalunya.

L'extracció de minerals també seria molt més fàcil que la mineria convencional.

Evidentment encara s'ha de treballar molt abans que aquesta proposta sigui una realitat.

Podeu trobar informació a la pàgina: http://www.marshallsystem.com/complete.htm

21 d’oct. 2008

Acabarem amb l'stand-by?

EL fet que els aparells elèctrics tinguin stand-by (és a dir, que es quedin adormits esperant que algú utilitzi el comandament a distància) hauria d'estar prohibit. Però si no ho està, l'aparell hauria de tenir (i no tots ho tenen) un interruptor que permetés apagar-lo a l'usuari.

Una empresa ha dissenyat, amb l'ajut d'un centre de recerca universitari, un aparell que desconnecta automàticament l'aparell quan detecta que està en stand-by. Una gran notícia que aporta una solució mentre els legisladors no afinin el tema.

Podeu trobar la notícia aquí.

Un fet que el periodista no comenta és que un cert percentatge d'incendis amb origen elèctric són causats per aparells engegats. Com més aparells tenim engegats o en stand-by més risc tenim que un d'ells s'incendiï.

14 d’oct. 2008

L'electroimant més gran del món

L'electroimant més gran del món s'està construint a Florida. Es pretén fer un electroimant que arribi a 100 tesla (dos milions de cops més potent que un imant de nevera).

El principal problema és que l'imant no es destrueixi a si mateix per les enormes forces creades.

L'electroimant servirà per a provar superconductors i per a fer proves d'ingravidesa sense haver de sortir a l'espai.

Podeu veure més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/sep08/6608

9 d’oct. 2008

Concurs "El Recorregut de l’Energia"

L'Institut Català d’Energia organitza aquest concurs sobre temes d'energia, estalvi i eficiència adreçat a estudiants de secundària i darrer cicle de primària.

Podeu trobar més informació i les bases a: http://www.icaen.net/index.jsp?type=1&opt=listado&opt2=ver&idnot=565

7 d’oct. 2008

Nova tecnologia de cèl·lules solars que abaixa els costos d'instal·lació

Un dels problemes de l'energia solar fotovoltaica és que els costos son tant elevats que el preu de venda de l'energia no sempre és rentable.

En el número d’agost de la revista IEEE Spectrum ens expliquen que una nova manera de fer les cèl·lules solars permet fer plaques més grosses amb uns costos de fabricació i instal·lació més econòmics.

S'estima que el cost de l'energia generada ja serà molt proper al de generar amb energies molt més contaminants.

Podeu veure més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/aug08/6464

2 d’oct. 2008

Nous cotxes híbrids, més elèctrics que híbrids

Normalment els cotxes híbrids tenen una bateria de capacitat limitada doncs el cotxe està pensat per a funcionar cremant combustible i la bateria s'utilitza com a reforç en les puntes i per a recuperar l'energia del frenat. Així si el motor de combustió està aturat el cotxe només pot fer uns pocs quilòmetres a partir de l'energia de la bateria.

L'empresa General Motors té un equip de treball, liderat per una dona, que està preparant un cotxe híbrid però que es comporta més com un cotxe elèctric que com un híbrid. Aquest cotxe porta unes bateries que li permeten fer més de 60 km només amb les bateries. Però com és un híbrid també porta el motor de combustió que li permet recarregar les bateries i amb un dipòsit que hi cap combustible per a més de 450 km.

A més, el cotxe es pot endollar per a recarregar les bateries, de manera que si només fem recorreguts curts no ens cal gastar gens de combustible.

Podeu trobar més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/aug08/6488