27 de nov. 2008

Qualsevol tipus de construcció pot tenir plaques solars

Fins i tot els cementiris. I el primer exemple, a Santa Coloma de Gramenet, s'ha inaugurat recentment. En aquest cas l'energia produïda és molt superior a la consumida pel cementiri, la qual cosa suposa uns ingressos addicionals per a la vila.

Sembla que la idea es podria estendre aviat a altres cementiris.

Podeu trobar informació tècnica a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=15172&Nombre=Noticia

25 de nov. 2008

Nous fluorescents d'estalvi energètic

Tots sabem que substituïnt les bombetes per làmpades fluorescents compactes podem estalviar força energia. Però també podem aconseguir estalviar energia substituïnt els fluorescents normals pels nous fluorescents eficients.

Per exemple, amb els nous models que Philips ha tret al mercat podem estalviar un 10% de l'energia. Sembla poc però amb la quantitat de fluorescents que hi ha en un edifici d'oficines són molts kilowatts.

Podeu trobar un fulletó informatiu al web de Voltimum).

20 de nov. 2008

Estalvi energètic en els carregadors i alimentadors

El passat mes d'octubre els estats membres de la UE van aprovar una proposta de reglament que ha de regular l'eficiència energètica dels alimentadors externs. Aquests dispositius s'utilitzen per a rebaixar la tensió de la xarxa a nivells adequats per alimentar els aparells electrònics petits i en la majoria dels casos també passen de corrent altern a corrent continu.

El reglament permetrà estalviar un important quantitat d'energia doncs aquests dispositius són força ineficients i n'hi ha moltíssims. El reglament tindrà un periode d'adaptació.

Podeu trobar més informació a: http://www.upc.edu/sostenible2015/noticies/nou-reglament-europeu-per-millorar-leficiencia-energetica-dels-carregadors

18 de nov. 2008

ElectroCity, juguem a ser governadors

ElectroCity és un joc d'ordinador (a través d'internet) en el que l'usuari és el governador (alcalde, president) d'una ciutat i ha de gestionar-ne els recursos, el medi ambient i, com és lògic, la satisfacció dels seus habitants.

La idea és gestionar correctament l'aigua, l'energia, etc. mantenint la cura al medi ambient i la satisfacció dels vilatants.

El joc s'ha dissenyat pensant en nenes i nens de 7 a 9 anys. Està pensat també com a recurs didàctic per a l'aula i incorpora materials de suport al professorat. L'inconvenient és que està tot en anglès.

Podeu accedir al joc a: http://electrocity.co.nz/

13 de nov. 2008

El primer hotel sense bombetes

L'enllumenat de l'hotel s'ha fet sense utilitzar bombetes incandescents que han estat substituïdes per altres làmpades més eficients. L'estalvi energètic dels 4000 punts de llum de l'hotel és important.

Podeu trobar més informació a:

http://www.voltimum.es/news/4819/manufacturer.mannews.brand/El-primer-hotel-sin-una-sola-bombilla-incandescente.html

11 de nov. 2008

Xarxes elèctriques submarines

Fins ara els cables elèctrics submarins s'empraven per a transportar energia en alta tensió entre dos punts en els que es connectaven a les xarxes terrestres. Per tant els calbes submarins eren només un complement de les xarxes terrestres que permetia arribar a les illes o salvar distànvies importants si per mar el camí era més curt.

Ara s'ha publicat un estudi que proposa crear xarxes submarines mallades. Aquestes xarxes s'utilitzarien per a poder-hi connectar generadors eòlics marins i també servirien per a reforçar la interconnexió entre països. A més s'hi podrien connectar plataformes marines que necessiten energia, com pous de petroli, dessaladores, etc.

En el cas de la península Ibèrica, l'estudi preveu la connexió a dues d'aquestes xarxes. Una d'elles es connectaria a la xarxa continental a ls costa catalana, la costa sud-est francesa, la costa sud-oest italiana i el nord d'Àfrica (Tunisia o Algeria) i tindria tres punts de connexió surants als que s'hi podrien connectar els generadors o consumidors marins. La segona es connectaria a terra al nord-oest de Portugal, a la costa nord d'Espanya i a la costa oest de França i tindria quatre punts de connexió surants.

6 de nov. 2008

Es comença a construir la primera planta solar termoelèctrica de sals foses

Es comença a construir a Sevilla la primera planta termosolar de torre que utilitza sals foses per a acumular i transportar l'escalfor.

La planta consta d'una àmplia extensió de miralls que reflexen la llum del sol cap a un receptor situat la part superior d'una torre de més de 100 m d'alçada. En aquest receptors, unes sals s'escalfen fins a fondre's a una temperatura superior als 800ºC. Una part de les sals foses s'emmagatzema i l'altra es porta a un intercanviador de calor que genera el vapor que necessita la turbina. Quan no hi ha sol, les sals emmagatzemades permeten seguir generant electricitat.

Podeu trobar més informació a: http://www.torresolenergy.com/es/index.html

4 de nov. 2008

Generació d'electricitat a partir d'energia solar tèrmica

En un futur proper Les Borges Blanques serà l'emplaçament de la primera planta de generació d'electricitat a partir d'energia solar tèrmica de Catalunya.

La planta, d'uns 20 o 25 MW concentrarà la radiació solar cap un tub per on circula oli que portarà l'escalfor fins a un intercanviador de calor que produirà el vapor que accionarà la turbina.

Podeu trobar més informació a: http://www.gencat.cat/economia/icaen/butlleti/2008/09/pdf/solartermica_segre.pdf