28 de set. 2007

Enllumenat amb LEDs

La tecnologia dels diodes lluminosos (LED) cada día dóna més potència, qualitat i prestacions.

Ja hi ha empreses d'enllumenat que ofereixen un catàleg de models per a diverses aplicacions, especialment d'enllumenat decoratiu.

Podeu trobar més informació al web de Voltimum.

27 de set. 2007

Nova comunitat d'usuaris sobre temes d'energia i aplicacions elèctriques

Aquest estiu s'ha posat en marxa un nou portal, anomenat WattWatt amb una comunitat d'usuaris sobre temes d'energia, eficiència energètica i aplicacions elèctriques. L'adreça és: http://wattwatt.com/

26 de set. 2007

Nova revista sobre la dona a l'enginyeria (elèctrica)

L'associació IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) té un grup sobre la dona a l'enginyeria (elèctrica i electrònica, l'abast de l'associació). Aquest grup ha començat a preparar el primer número d'una revista sobre el paper de la dona a l'enginyeria que sortirà al desembre i seguirà publicant-se amb periodicitat semestral.

Podeu trobar informació sobre el grup a:

http://www.ieee.org/portal/pages/committee/women/index.html

i sobre la revista.

25 de set. 2007

Comunitat d'usuaris sobre temes d'energia

Leonardo ENERGY és una comunitat d'usuaris sobre temes d'energia molt dinàmica que publica setmanalment articles, obre cursos a distència, etc. 

L'adreça és:

http://www.leonardo-energy.org/

21 de set. 2007

Les tensions d'alimentació en baixa tensió

La majoria de nosaltres tenim a casa nostra una tensió de 230 V en valor nominal. Això vol dir que la tensió pot variar (aproximadament) entre 214 i 246 V. A l'entrada dels edificis de vivendes i als edificis industrials i comercials és habitual el valor de 400 V (que surt de multiplicar 230 per l'arrel quadrada de tres).

La distribució elèctrica se sol fer amb quatre fils, tres dels quals s'anomenen fases i l'altre neutre. En un sistema normal, si mesurem entre dues fases qualsevols veurem 400 V i si mesurem entre una fase qualsevol i el neutre veurem 230 V.

Fa uns anys, el valor normalitzat per a la mateixa tensió era 220 V i podia variar (aproximadament) entre 204 i 235 V. Aquests valors s'han canviat per adaptar-se a la resta d'Europa però fixem-nos que els marges del 220 i del 230 coincideixen força, de manera que això no ha implicat haver de canviar els aparells. Abans també hi havia la tensió de 127 V (que sortia de dividir 220 per l'arrel quadrada de tres) i la de 380 V (que sortia de multiplicar 220 per l'arrel quadrada de tres).

20 de set. 2007

Flicker

El flicker o pampallugueig és un fenòmen que apareix quan una làmpada s'alimenta amb un corrent elèctric que oscil·la a freqüència molt baixa. Normalment l'anomenem flicker només quan aquest efecte és percebut pel sistema de visió humana és a dir quan el pampallugueig té freqüències al voltant dels 10 cicles per segon.

Aquest pampallugueig és causat per aparells molt potents que consumeixen corrent en pics molt forts com forns i soldadors d'arc, motors de grues molt grans, etc.

L'efecte és visible molt clàrament en làmpades de descàrrega (les bombetes tradicionals) però també es manifesta en pantalles de TV i ordinador, làmpades de descàrrega, etc.

El flicker pot ser conscient (la persona se n'adona) o inconscient (la persona no se n'adona però en pateix els efectes) i els principals efectes són marejos i, si l'efecte persisteix, pot donar ganes de vomitar. En les persones propenses, també pot desencadenar atacs d'epilèpsia.

Per a evitar el flicker cal canviar l'aparell problemàtic a un punt de connexió més potent o utilitzar dispositius electrònics compensadors.

19 de set. 2007

Connexions elèctriques "pirata"

Llegia en un article a la web del programa Leonardo ENERGY en el que ens parla de com els residents de São Paulo (Brasil) es connecten personalment a la xarxa elèctrica en forma ilegal.

És curiós veure una fotografia en la que s'observa com estan fetes les connexions de manera completament caòtica i utilitzant cables de qualsevol tipus i material i, com és lògic, sense utilitzar cap tipu de proteccions.

Evidentment el nombre d'electrocucions és elevat, tant a causa del propi fet de connectar-se com en l'ús diari de les instal·lacions sense protegir. 

http://www.leonardo-energy.org/drupal/node/2097

18 de set. 2007

Autobús elèctric amb motor directe a la roda

En el número de juliol de la revista IEEE Spectrum trobem un article sobre un autobús amb motor elèctric acoblat directament a la roda. Aquesta disposició permet reduir molt significativament les pèrdues d'energia ja que no hi ha transmissió.

També hi ha altres avantatges com el frenat independent de cada roda que permet, per exemple, un millor comportament en revolts.

http://spectrum.ieee.org/jul07/5293

17 de set. 2007

Disparador electromagnètic

En el número de juliol de la revista IEEE Spectrum trobem un article sobre els disparadors electromagnètics.

Aquests dispositius permeten disparar "projectils", per mitjans purament electromagnètics, a velocitats elevadíssimes (per exemple, 10 km/s). A part de les òbvies aplicacions militars, aquests dispositius podran ser utilitzats (quan la tecnologia estigui madura), per exemple, per a posar satèlits en òrbita.

Aquests dispositius tenen una gran tendència a l'autodestrucció ja que treballen amb polsos de corren de molt gran intensitat, camps magnètics molt intensos, forces molt grans, etc. per tant treballar en aquest camp és tot un repte per a l'enginyeria elèctrica i mecànica.

http://spectrum.ieee.org/jul07/5296

14 de set. 2007

Ascensors versàtils

En el número de juny de la revista IEEE Spectrum hi ha un article que parla sobre una nova manera de funcionar els ascensors en edificis alts. La idea és que a cada columna hi pot haver més d'una cabina i a certes alçades hi ha uns passadissos laterals que permeten canviar la cabina d'una columna a l'altra. D'aquesta manera una cabina es pot apartar per a deixar-ne passar una altra donant molta versatilitat al funcionament.

http://spectrum.ieee.org/jun07/5144

13 de set. 2007

Mesura del corrent dels llamps

Quin corrent elèctric circula quan cau un llamp?

Com és aquest corrent?

Aquest juliol s'ha inaugurat a la Molina una torre que permet mesurar i enregistrar el corrent que circula quan cau un llamp al seu parallamps.

Només hi ha quatre sistemes de mesura semblants a tot el món.

El mapa de llamps caiguts diàriament, que s’actualitza cada hora, es pot consultar a http://www.meteo.cat.

http://www.meteocat.com/pagines/Premsa/280707%20CONV%20LLAMP%20SMC.pdf

12 de set. 2007

Escassa presència de dones amb formació elèctrica

És curiosa l'escassa presència de dones amb formació elèctrica de qualsevol nivell. Només cal anar a formació professional o enginyeria per a comprovar que la presència de dones entre l'estudiantat és molt escassa. Fa anys passava el mateix amb la mecànica i sembla que la presència de dones ha anat augmentat en aquesta branca.

El motiu d'aquesta reflexió és que acabo de llegir al "Newsletter de la Asociación Electrotécnica Española" el següent titular: "Buscamos mujeres electricistas".

http://www.electrotecnia.org/uploads/septiembre07.pdf

Què podem fer per augmentar la presència femenina a la professió?

10 de set. 2007

Cotxes elèctrics híbrids

Si us interessa el tema dels cotxes elèctrics, el número d'abril de l'IEEE Spectrum publica un article sobre el tema en el que s'analitzen 10 models diferents de cotxes elèctrics. Alguns d'ells, força versàtils, permeten treballar amb combustibles.

http://spectrum.ieee.org/apr07/5012

7 de set. 2007

Generador elèctric de butxaca

Com ja hem comentat en una altra entrada d'aquest blog, en el número d'abril de la revista IEEE Spectrum hi ha un article sobre uns portàtils molt robustos i econòmics que s'han dissenyat per a equipar els escolars dels països poc desenvolupats.

A part de l'interès que pugui tenir el projecte, m'ha cridat l'atenció el generador d'energia que acompanya els PCs. Atès que previsiblement els usuaris tindran dificultats per a carregar les bateries del PC, se l'acompanya d'una mena de yo-yo que genera energia elèctrica.

Una bona idea!

Si els nostres ginys portàtils (PDAs, telèfons mòbils, etc.) s'haguessin de carregar així, de ben segur estalviaríem molta energia.

http://spectrum.ieee.org/apr07/4985

6 de set. 2007

Avió-ocell

En el número de maig de la revista IEEE Spectrum surt un article sobre un curiós model d'avió.

No porta motor i vola movent les ales gràcies a un material que es deforma amb el camp elèctric. Aquest camp elèctric, alimentat per una capa fotovoltaica de les pròpies ales, es controla en les diferents part de l'ala per tal que descrigui el moviment desitjat.

http://spectrum.ieee.org/may07/5050

5 de set. 2007

PCs de baix consum

En el número d'abril de la revista IEEE Spectrum hi ha un article sobre uns portàtils molt robustos i econòmics que s'han dissenyat per a equipar els escolars dels països poc desenvolupats.

Atès que les condicions d'utilització d'aquests PCs no permetran una alimentació elèctrica de qualitat, el dissenyador ha tingut presents unes quantes mesures per a estalviar energia. Per exemple, la pantalla només mostra colors quan realment cal, la pantalla només gasta energia quan es canvia però no mentre està mostrant la mateixa imatge, etc.

Amb la quantitat de PCs que hi ha al món, si tots fóssin així podríem estalviar molta energia.

http://spectrum.ieee.org/apr07/4985

4 de set. 2007

Congrés sobre la formació dels nous enginyers

Les associacions IEEE i VDE organitzen un congrés per a parlar sobre l'increment de la demanda d'enginyers i enginyeres i dels seus foormadors i formadores de cara al període 2010-2020.

 Sembla doncs que la manca de titulats i titulades d'enginyeria és important a tot el món. Fixem-nos, que totes dues associacions són de l'àmbit de l'enginyeria elèctrica.

Més informació sobre el congrés:

http://www.ieee.org/web/education/preuniversity/globalsummit/index.html

3 de set. 2007

Qualitat del subministrament elèctric

En les darreres setmanes aquest tema ha estat "de moda" a causa l'apagada que hi va haver el 23 de juliol a Barcelona. Precisament el mes vinent es fa a Barcelona un congrés en el que el tema més important és la qualitat del subministrament.

http://www.epqu2007.com/frontal/default.asp