30 de maig 2013

Autobús elèctric sense cable

Fa prop d'un any i mig parlàvem de les possibilitats de transmetre energia elèctrica sense fils. Allí dèiem que els rendiments estaven al voltant del 50% però que els experts deien que es podia arribar al 75%. També comentàvem que una de les aplicacions era que un autobús elèctric es recarregues a les parades.

Sembla que tot això ja ha arribat!

Autobús elèctric

Aquest autobús elèctric no només es carrega quan està aturat sinó mentre circula. La recàrrega es fa durant el 17% del recorregut i la resta del desplaçament el fa alimentant-se de les bateries. El sistema arriba a eficiències del 75%.

Podeu llegir la notícia al número d'abril de la revista IEEE Spectrum.

28 de maig 2013

Cal desenrotllar el cable

Segur que algun cop heu sentit a dir que quan es fa servir un allargador de cable, convé desenrotllar-lo completament. Però saps per quin motiu?

Enrotllador de cable

Els cables elèctrics s'escalfen amb el pas del corrent.El cablees dimensiona per a un corrent determinat i en unes determinades condicions. Els allargadors es dimensionen per al cable a l'aire. Quan el cable està enrotllat transmet molt pitjor l'escalfor cap a l'aire i, per això, convé desenrotllar-los.

Si no el desenrotllem, cal limitar la potència dels elemens que hi connectem. Un allargador típic sol estar dissenyat per a uns 3000  3500 W. Si no el desenrotllem, caldria limitar a uns 800 o 1000 W la potència.

23 de maig 2013

Els problemes del control totalment digital

Estem envoltats d'aparells digitals, cada cop són més interactius. Molts tenen només un botó per posar en marxa i una pantalla tàctil. Però... Què passa quan en queden bloquejats?

L'altre dia em van explicar un cas que ilustra perfectament el problema. Un usuari vol anar a una destinació de la que no coneix el camí. Abans de sortir programa un navegador GPS amb l'adreça i l'aparell calcula la ruta. Als pocs minuts el navegador es queda bloquejat a mitja frase. Aquest aparell no té més botons que el botó d'engegar. No respon en tocar la pantalla ni al botó d'engegar (lògic, atès que ja està engegat). No té cap botó (encara que sigui amagat) per fer una reinicialització ni cap possibilitat aparent d'obrir-lo i mirar si es pot desconnectar la bateria (potser sí es pot, però sense eines apropiades...).

Què fem? Esperar quatre hores a que es descarregui la bateria!

Penso que hauria de ser obligatori que els aparells amb control totalment digital tinguessin alguna manera d'aturar-los o reinicialitzar-los.

21 de maig 2013

Un pas menys per a la interconnexió amb França

Fa un parell de setmanes van trobar-se les dues tuneladores que estan preparant el traçat de la nova interconnexió elèctrica amb França. Un pas més en un projecte que d'aquí a un any hauria de permetre l'intercanvi de fins a 1,4 GW, el mateix que permeten les línies que actualment en servei; és a dir que es duplicarà la capacitat d'interconnexió.

Tuneladora

Malgrat tot, després de la interconnexió la capacitat d'intercanvi de la Península Ibèrica amb l'Europa central serà del 6%, molt per sota encara del 10% que la Unió Europea estableix com a mínim recomanable.

Una bona interconnexió amb França ha de permetre aprofitar les diferents necessitats energètiques causades per les diferències climàtiques entre un costat i l'altre dels Pirineus. Per exemple mentre nosaltres estem patint un estiu calorós amb l'aire condicionat al màxim, a l'Europa central no necessiten cap tipus de climatització. D'altra banda, el vent no bufa sempre a tot arreu al mateix temps, per tant es pot aprofitar molt millor l'energia dels parcs eòlics.

Podeu llegir la notícia al web de Red Eléctrica.

16 de maig 2013

Endolla a la finestra

Avui portem un invent curiós i força enginyós. Abans de dir res més, mireu la fotografia.

Window Socket 

Es tracta d'una placa solar que s'encasta al vidre mitjançant una ventosa. Amb la llum solar es carreguen unes bateries. Un cop carregades, podem endollar-hi algun element en la pròpia finestra o bé emportar-nos-el allà on vulguem.

Que ningú es faci il·lusions, aquí no hi podreu connectar l'aspiradora o la planxa.

La bateria té una capacitat d'1 A·h, suficient per a petits aparells com càmeres, telèfons mòbils, etc.

Podeu trobar més informació al web de Yanko Design.

14 de maig 2013

Les tensions nominals a Catalunya

Les tensions nominals de les línies elèctriques estan normalitzades. En el cas de l'Estat Espanyol, el reglament de línies d'alta tensió estableix uns valors determinats que coincideixen amb els de la majoria de països. Aquesta coincidència és lògica ja que així els interruptors i altres aparells són compatibles.

Curiosament a Catalunya tenim uns nivells de tensió diferents.

Les línies de distribució que porten energia a les subestacions de distribució solen ser de 110 kV quan el valor establert pel reglament és 132 kV. Les línies de distribució a estacions transformadores acostumen a ser d'11 kV o de 25 kV quan els valors més propers establerts pel reglament són 10, 15, 20 i 30 kV.

Quin és el motiu d'això?

Com parlàvem fa uns dies, a Catalunya van aparèixer molt aviat unes línies d'alta tensió creades per Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (la Canadenca) i Energía Eléctrica de Cataluña. Aquestes companyies van començar a fer línies d'aquestes tensions i les seves successores les van mantenir i van seguir fent les noves línies a aquestes tensions.

Així doncs, aquest és el motiu pel que a Catalunya fem servir unes tensions diferents de les d'altres indrets propers.

7 de maig 2013

Cent anys de la Canadenca i EEC

Fa prop de cent anys que es va fundar la Canadenca (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited) i Energía Eléctrica de Cataluña que van ser les empreses que van fer les primeres centrals hidroelèctriques (als Pirineus) i les primeres línies d'alta tensió per portar l'electricitat a Barcelona.

Fins aquell moment, a Barcelona l'electricitat es generava al seu entorn mitjançant centrals tèrmiques. L'electricitat s'emprava bàsicament en enllumenat i en els tramvies. A partir d'aquestes dues companyies es va començar a emprar a les fàbriques en substitució del carbó. Pearson, el fundador de la Canadenca, també va fundar els Ferrocarrils de Catalunya, un altre consumidor important d'electricitat.

La Canadenca

L'arribada d'aquestes empreses al Pirineu va suposar un canvi molt important a la manera de viure de la població. Cal tenir present que el nombre d'habitants es va multiplicar i les comunicacions amb altres zones van passar a ser molt més ràpides.

Val la pena veure, al web de TV3, el programa que s'ha fet sobre el que va suposar la construcció d'aquestes centrals.

2 de maig 2013

Seguidor solar singular

Fa uns dies parlàvem dels seguidors solars de les plaques fotovoltaiques. Avui parlarem d'un altre seguidor solar, però per a una aplicació diferent.

A Itàlia hi ha un poble, de nom Viganella, que està situat entre les muntanyes (prop de la frontera amb Suïssa) de manera que durant quasi tres mesos no hi toca el Sol. El motiu és que a l'hivern el Sol està tan baix que les muntanyes el tapen.Per tal de millorar la vida dels habitants, s'ha instal·lat un enorme mirall (de metall, no de vidre) a la muntanya del davant amb la intenció de reflectir la llum solar cap al centre del poble. El mirall s'ha dotat d'un seguidor solar per aconseguir la millor orientació en cada moment.