31 de maig 2012

El cor del cotxe elèctric

Un lector d'aquest bloc, l'Adrià, m'ha fet arribar un article que val la pena comentar una mica. Aquest article explica les parts més importants d'un vehicle elèctric, en concret el Chevrolet Volt.

Podreu veure com és la bateria i la forma que té per poder quedar sota els seients i altres parts i no ocupar espai del portamaletes. També veureu unes quantes plaques de circuit imprès (control de bateria, control de l'ondulador, control de sistemes, comunicacions, etc.).

Podeu trobar també informació sobre les parts més significatives d'aquest vehicle a:

http://www.driveforinnovation.com/category/chevy-teardown

29 de maig 2012

Llum negra

Algun cop ja hem parlat dels fluorescents i de la fluorescència.

Avui parlarem dels fluorescents de llum negra. El fluorescent que tenim a les fotos inferiors és un fluorescent normal i, com veiem, quan està apagat (esquerra) és blanc i fa llum blanca (dreta).

Fluorescent normalFluorescent normal encès

En canvi, el fluorescent de sota és ben negre. De quin color fa la llum?

Fluorescent negre

Doncs fa llum negra!!!

Però la llum negra no  és l'absència de llum?

Anomenem llum negra a un petit conjunt de longituds d'ona (és a dir, a un color) de la radiació UVA. La llum negra no  és visible però es fa servir per provocar fluorescència ja que és una radiació que no és perjudicial per a l'organisme (si més no, en quantitats raonables).

Si observem el mateix fluorescent encès, veiem que fa una llum lilosa. Majoritàriament fa llum negra però també fa una mica de llum dels colors propers al negre, com el violat.

Fluorescent negre encès

24 de maig 2012

Els noms dels cables de les línies aèries

Fa uns dies parlàvem de com eren els cables de les línies aèries d'alta tensió. El que no vam comentar eren els noms dels diferents tipus de cables.

Els tipus de cables més habituals tenen noms d'ocells. De més a menys diàmetre són: cardinal (cardenal), condor (còndor), gull (gavina) i hawk (falcó). Els tres primers porten 54 fins d'alumini i 7 d'acer (tots 61 del mateix diàmetre) i la diferència entre un i altre és el diàmetre dels fils. El hawk té 26 fils d'alumini i set d'acer però els uns i els altres no tenen el mateix diàmetre.

17 de maig 2012

El cable de la planxa

Fa un dies, com a conseqüència d'haver parlat de l'aïllament dels cables, un em preguntava si l'aïllament del cable de la planxa és de roba.

No és de roba. Sol ser de PVC però els fils van recoberts amb una roba (normalment de cotó) que protegeix el cable de la temperatura per si accidentament toqués a la part calenta de la planxa.

15 de maig 2012

Casa sostenible

Un equip de la Universidad de Zaragoza ha dissenyat una casa sostenible, anomenada Casa pi, que vol ser sostenible i generar més energia de la que consumeix.

Té una forma cilíndrica que permet tenir més metres quadrats amb menys superfície exterior. La part superior té plaques fotovoltaiques i gira per orientar-se millor al sol.

Casa piCasa pi

Podeu trobar més informació a:

http://gee.unizar.es/sd2012/

http://gee.unizar.es/

10 de maig 2012

Aïllament dels cables elèctrics

Ja hem parlat del material conductor dels cables; avui parlarem de l'aïllant. 

Els cables que s'empren en instal·lacions de baixa tensió solen tenir l'aïllament d'un dels següents tipus:

  • Policlorur de vinil (PVC); material termoplàstic

  • Polietilè reticulat (XLPE); material termoestable

  • Goma d'etilè-propilè reticulada (EPR)


EL PVC és més econòmic pero cada cop es pot fer servir en menys tipus d'instal·lacions ja que en cas d'incendi desprèn gasos tòxics.

Hi ha alguns altres materials que es fan servir per aplicacions especials. Per exemple es posa un aïllant de silicona en aquells cables que han d'estar a temperatures més altes; per exemple en els sistemes d'encesa de les estufes de gas.

8 de maig 2012

Un vehicle solar per a us urbà

La Universidad de La Rioja ha presentat un prototipus de vehicle elèctric, anomenat Zemic, per a us urbà.

Zemic

S'ha construït a partir del xassís d'un buggy i porta dos motors elèctrics de 10 CV alimentats des de les bateries principals que es recarreguen endollant el vehicle.

Hi ha un segon grup de bateries que alimenta els altres elements (sistema de control, llums, etc.) que es recarreguen a partir d'uns panells solars de 60 Wp.

Es calcula que el consum del vehicle és de menys de 2 € cada 100 km (en un cotxe de benzina és d'uns 10 € cada 100 km).

3 de maig 2012

Cables per a línies aèries

Fa uns dies parlàvem del material conductor dels cables elèctrics. Els cables de les línies aèries d'alta tensió són una mica especials.

En principi, el conductor és d'alumini. Però què passa si agafem un tram de centenars de metres de cable d'alumini i el pengem pels seus extrems? S'allarga fins que es trenca o toca a terra. L'alumini no és capaç d'aguantar el seu propi pes en aquesta configuració.

Per això els cables de les línies aèries solen tenir els fils de les capes interiors d'acer (per donar les característiques mecàniques) i els de les exteriors d'alumini (millor conductor elèctric).

Cables d'alumini i acerCable d'alumini i acer

L'alumini es posa a les capes externes ja que, en corrent altern, per efecte del camp magnètic tendeix a passar més corrent elèctric per la perifèria del cable que pel centre; és el que s'anomena efecte pel·licular.