23 de des. 2014

El càrtel de la bombeta

El càrtel de la bombeta va ser, probablement, un dels primers de la història. Tal dia com avui de fa noranta anys, els principals fabricants de bombetes (entre els que hi havia Osram, Philips, Compagnie des Lampes i General Electric) van pactar empitjorar la qualitat de les bombetes que fabricaven per tal que duressin unes 1000 hores enlloc de les 1500 a 2000 hores de durada habitual. D’aquesta manera acabaven venent més bombetes, fet que els beneficiava a tots.

Molt abans de l’arribada de l’electrònica de consum, aquest va ser el primer acord d’obsolescència programada dels equips elèctrics i electrònics.

Laboratori d'assaig

El Phoebus cartel va arribar a crear uns laboratoris on es provaven periòdicament les bombetes per assegurar que complien els requisits de durada establerts.

Podeu llegir més informació al número d’octubre de la revista IEEE Spectrum.

22 de des. 2014

Central termosolarLes centrals termosolars són també centrals tèrmiques però en les que no hi ha ni fissió nuclear ni combustió. L’escalfor necessària per escalfar el fluid que accionarà la turbina l’obtenim a partir del sol.

Per aconseguir concentrar prou energia, aquests tipus de centrals tenen normalment una gran quantitat de miralls que reflecteixen la llum del sol i la concentren en un espai reduït; el que permet que el fluid arribi a temperatures prou altes. Atès que el sol es va movent al llarg del dia, els miralls van canviant els seus angles d’inclinació per intentar-lo seguir.

Central termosolar

Atès que la llum del sol només està disponible unes hores al dia, moltes centrals termosolars emmagatzemen una part de l’energia tèrmica per poder-ne disposar en hores en les que no hi ha sol.

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central termosolar.

Central termosolar

18 de des. 2014

Cases de nines o naus espacials

Com cada any, quan s’acosten les festes nadalenques la gent pensa en regals. Regals per als nens i regals per a les nenes. I sovint, potser sense adonar-nos-en prenem decisions sexistes a l’hora de triar. Les cases de nines són coses de nenes. Les naus espacials són coses de nens. Per què?

No té sentit! La majoria de nens seran pares quan siguin grans. Un cert percentatge de les nenes estudiaran enginyeria i si no són més és a causa de la diferenciació de rols per sexes que han vist des que eren petites.

Sembla que això que escric sigui un tema de moda ara. Però no és així. La imatge següent anava a les caixes LEGO en els anys 70 del segle passat. Malauradament la gent d’aquella època no en va fer prou cas. I els pares actuals?

Escrit de LEGO demanant que els jocs no siguin sexistes

16 de des. 2014

Trens trifàsics

Quan pensem en trens electrificats sempre pensem que hi ha una alimentació de corrent continu o de corrent altern monofàsic connectades entre la catenària i la via. Però també hi ha hagut trens elèctrics trifàsics.

Màquina de tren trifàsica

En els trens trifàsics calen dues catenàries i, per tant, dos pantògrafs. Segons el blog Trenes y tiempos, en els anys 60 del segle passat hi va haver en servei unes quantes màquines de tren trifàsiques, tan per a viatgers com per a mercaderies. Segons aquest blog, però, no van durar gaire.

15 de des. 2014

Central de biomassaLes centrals de biomassa són centrals tèrmiques en les que el combustible no és fòssil (carbó, fuel, gas) sinó que són restes vegetals (o, més rarament, animals).

Les centrals de biomassa poden cremar restes de les activitats agrícoles o elements vegetals cultivats expressament per a aquesta finalitat. En tots dos casos es considera que no tenen emissions de CO2 ja que tot el diòxid de carboni que emeten ha estat capturat abans per la planta.

Central de biomassa

En alguns casos, les centrals de biomassa són de cogeneració. Això vol dir que una part de l’escalfor generada en la combustió es fa servir per generar electricitat i una altra part s’empra per generar vapor o aigua calenta per al seu us a les indústries o a les llars.

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central de cogeneració a base de biomassa.

Central de cogeneració de biomassa

11 de des. 2014

La recreació d’un cervell en un robot de LEGO Mindstorms

El cervell d’un cuc no és precisament dels més evolucionats però té més de 300 neurones. Però des de Project OpenWorm van decidir recrear-lo sobre un robot LEGO.

Robot

El següent pas seria recrear cervells més desenvolupats amb l’objectiu final de fer robots que puguin fer tasques a la societat prenent decisions a partir de diverses informacions complexes.

Podeu llegir més informació a la pàgina de Gizmodo o al vídeo.

9 de des. 2014

Teuladetes sobre les catenàries de les línies de ferrocarril

Segur que algun cop us heu fixat que quan hi ha un pont que passa per sobre la via d’un tren hi ha unes peces que tapen la catenària com si fossin una petita teulada.

Teuladetes sobre la catenària

Molta gent pensa que és per evitar que les coses que la gent llença vagin a parar sobre la catenària. En part sí, però hi ha un motiu molt més important.

Sovint hi ha persones que sense pensar-hi gaire decideixen orinar al primer lloc que els sembla prou discret i pensen que des del pont sobre la via tothom pensarà que miren si passa algun tren i no s’adonaran del que realment fan. Altres decideixen directament orinar sobre el sistema ferroviari i sovint esperen a l moment en que passa un tren per fer-ho.

L’orina és molt més conductora que l’aigua (a causa de les sals minerals que porta dissoltes) i si toca a la catenària pot provocar una descàrrega elèctrica. La persona implicada pot ser electrocutada.

Aquesta mena de teuladeta pretén evitar que l’orina vagi a parar damunt de la catenària amb la intenció de reduir els riscos.

4 de des. 2014

Una feina d’alçada (i de risc)

El manteniment de les línies elèctriques d’alta tensió no és una feina senzilla. El treball es desenvolupa a alçades considerables sobre el terra (desenes de metres) i en molts casos sobre línies que estan connectades.

És una feina que requereix concentració, poc vertigen, i un escrupulós respecte per les normatives de seguretat. Qualsevol errada pot acabar en una descàrrega elèctrica o en una caiguda.

Operari sobre la línia

Atès que els professionals del tema són pocs i la xarxa de transport elèctric és molt dispersa, també implica que cada dia es pugui estar treballant en una comarca diferent. Els pilots dels helicòpters també han de ser extraordinàriament experts i precisos ja que s’han d’acostar prou a la línia però sense tocar-la.

Podeu llegir aquesta entrevista a una persona dels EUA que treballa en el tema.

2 de des. 2014

Els llums led poden ajudar a les persones amb dèficit auditiu

Com pot saber una persona sorda que sona el telèfon o que truquen a la porta?

Philips Hue


Les tecnologies actuals poden ajudar; com la proposta hue de Philips. La idea és que alguns llums led poden canviar de tonalitat quan succeeixen diversos esdeveniments prèviament programats. Això permet que les persones amb dèficit auditiu puguin pre-configurar les situacions auditives desitjades i adaptar-les a les seves necessitats.

Philips Hue

1 de des. 2014

Central de gasificacióEs tracta d’una tecnologia relativament nova i, per tant, encara no està del tot madura. És un tipus de central tèrmica en el que el combustible sòlid (típicament carbó) es tracta per produir un gas combustible a partir del qual es produeix la combustió. Aquestes centrals cremen el cas seguint un cicle combinat de tal manera que s’aconsegueixen rendiments molt més elevats que si es cremés directament el combustible sòlid.

Central de gasificació

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central de gasificació.


Central de gasificació amb cicle combinat

Si es fa un tractament adequat del gas, s’aconsegueix una emissió de gasos contaminants molt inferior a la que es tindria si es cremés directament el combustible sòlid. Això permet cremar carbó i altres combustibles que, per motius ambientals, no es podrien cremar directament.