31 d’oct. 2016

Circuits sobre paperPer aprendre a fer circuits senzills, no hi ha res millor que poder-los fer damunt d’un full de paper emprant components adhesius. Això és el que ens proposa l’empresa Chibitronics.
LED
Chibitronics


Els elements dels circuits (LED, sensors) són adhesius i es poden enganxar sobre circuits ja preparats (en forma de llibreta d’experiments) o fent les pistes en forma manual.

24 d’oct. 2016

Estalviadors d’energia (i V) – Què diuen que fa l’aparell?Ara que ja sabem què fa l’aparell, anem a comentar les coses que diuen que fa.
1. Estalvia energia. Ja hem vist que això és fals.
2. Protegeix el medi ambient. Atès que no serveix per a res, la seva construcció implica un consum innecessari d’elements naturals, per tant l’afirmació també és falsa.
3. Redueix la factura d’electricitat. Fals. Potser, fins i tot, s’incrementa.
4. Fàcil d’instal·lar, emprar i no requereix manteniment. Això sí que és cert.
5. Ajuda a mantenir la vida útil dels seus electrodomèstics. Això és fals. No afecta a la vida útil dels electrodomèstics.
6. Estabilitza el corrent elèctric. Fals. A més, un aparell que ho fes no es connectaria així.
7. Redueix les pujades de tensió. Fals. A la fotografia no es veu cap protector de sobretensions.
8. Proporciona protecció. A qui i contra què?
9. Compleix els estàndards tècnics. Quins?
10. Ajuda a mantenir el medi ambient. Fals. Quina diferència hi ha entre aquesta afirmació i la segona?
11. Protegeix contra ones electromagnètiques nocives. Fals. A la foto no es veu cap element que pugui fer això.
12. Pot emprar-se 24 hores al dia, 365 dies a l’any, conservant les seves propietats. Això segurament és cert.

En resum, només dues afirmacions són certes. Una presa de pèl!

17 d’oct. 2016

Estalviadors d’energia (IV) – Què fa l’aparell?Ara que ja sabem què són les potències activa i reactiva així com el paper que hi juguen els condensadors, podem passar a comentar què fan aquests aparells.

A la fotografia del contingut de l’aparell que sortia a la piulada d’en Francisco Valverde hi veiem una placa de circuit in una capsa de color negre. La capsa de color negre és un condensador de dotze microfarad i la seva única funció pot ser la de compensar reactiva. La placa de circuit conté una font d’alimentació i el circuit corresponent a dos LED que podem veure a la part inferior dreta de la fotografia. Res més! 

Probablement els LED serveixen per donar a l’usuari una sensació de que l’aparell està actiu. Si només hi hagués el condensador l’usuari podria dubtar de si està funcionant o no i tornar-lo perquè no funciona.

Anem a comentar la utilitat de l’aparell des del punt de vista que ens interessa (no ho oblidem, l’estalvi d’energia). Com ja hem comentat, el condensador (si estigués calculat adequadament, que no és el cas) pot reduir la potència reactiva; però aquesta no es paga (a nivell domèstic). La potència activa no es veu afectada per la presència del condensador). Segons els aparells que tingui connectats l’usuari, pot resultar que generi més reactiva de la necessària. Pel que fa al circuit dels LED, és evident que consumirà energia; la necessària per encendre els LED més les pèrdues de la font d’alimentació. A efectes pràctics, equival a un aparell electrònic en mode espera (stand-by).

En conjunt, doncs, l’aparell no només no estalvia energia sinó que en consumeix. Conclusió: És una estafa! El condensador que surt a la fotografia es pot trobar per un preu entre 2 i 7 €. Quant val l’aparell?A diferència de la reactiva, la potència activa no es pot compensar. Per tant, no trobarem aparells que permetin estalviar energia si no és reduint el consum. No us deixeu enredar!


A la propera entrada (que ja serà la darrera) comentarem les característiques que surten al full que acompanya l’aparell.

10 d’oct. 2016

Estalviadors d’energia (III) – Potència reactivaEn l’entrada anterior vam comentar que la potència activa és el producte de la tensió U per la projecció del corrent I sobre la tensió. En descompondre el corrent I obtenim també la projecció sobre la perpendicular a la tensió. Anomenem potència reactiva al producte de la tensió U per la projecció del corrent I sobre la perpendicular a la tensió.

Les instal·lacions domèstiques no paguen res per la potència reactiva. Així doncs, a nivell domèstic l’angle entre la tensió i el corrent pràcticament no té cap importància (en pot tenir per a la companyia però no per a l’usuari). A nivell industrial, en canvi, sí que és habitual pagar algun tipus de penalització si es consumeix potència reactiva.

Se sap que els condensadors elèctrics absorbeixen un corrent amb un angle perpendicular a la tensió. A efectes pràctics, equival a que els condensadors generin reactiva. En les instal·lacions industrials és força habitual posar condensadors per reduir el consum de reactiva.
La compensació de reactiva amb condensadors requereix un cert càlcul. Si nosaltres posem uns condensadors massa petits només compensarem una part de la reactiva i no millorarem gaire la nostra factura. Si, en canvi, posem condensadors massa grans aconseguirem que la nostra instal·lació generi reactiva i això no és bo per als usuaris veïns (a més, podem patir alguna penalització greu per fer-ho).

A la propera entrada comentarem el que realment fan aquests aparells.