29 de febr. 2008

D'enginyera elèctrica a heroïna

En el número de febrer de la revista IEEE Spectrum hi ha (com en anys anteriors) sobre diverses "feines de somni" de diverses branques de l'enginyeria. Entre les 10 persones protagonistes destaquem Salinee Tavaranan, una enginyera elèctrica que es dedica a electrificar àrees rurals amb pocs mitjans. Una veritable heroïna per aquelles persones que han passat, en només dos anys, de no tenir electricitat a utilitzar l'ordinador a l'escola.

Podeu llegir l'article a: http://www.spectrum.ieee.org/feb08/5947 o veure'n un vídeo a: http://www.spectrum.ieee.org/video?id=230

27 de febr. 2008

El coure és el nou "metall noble"

Abans els metalls que es robaven eren la plata i l'or ja que eren metalls nobles i se'n pagava un bon preu.

Ahir mateix sortia als diaris un nou robatori de cable de coure a l'Adif. Ara el metall que més es roba és el coure. Per un costat per que ha pujat de preu i per l'altra per que és més fàcil de robar que l'or i la plata.

El problema és que quan es roba coure se sol causar un perjudici social (a més de l'econòmic). El coure fàcil de robar i utilitzar és el de les infraestructures elèctriques i ferroviàries i el resultat és paralitzar una línia de tren, un sistema de comunicacions o un subministrament elèctric.

Moltes vegades (no és el cas de la notícia d'ahir) el que roba el cable posa en perill la seva vida doncs el cable robat està connectat a alta tensió; com és el cas del que va sortir als diaris el mes passat.

25 de febr. 2008

Limitació de velocitat dels molins de vent

Els molins de vent per a generació d'electricitat (aerogeneradors) solen tenir un límit superior de velocitat. Si es supera, el molí es frena i deixa les pales en una posició segura.

En aquest vídeo veiem que passa si el molí gira i està sotmès a velocitats massa grans: http://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA

22 de febr. 2008

Motocicleta elèctrica ... amb pila de combustible

Seguint amb la tendència a oferir vehicles elèctrics, Suzuki ha presentat la Crosscage. Una motocicleta amb motor elèctric que obté l'energia d'una pila de combustible d'hidrogen.

Si la compreu, el problema és on reposar hidrogen.

Podeu trobar més informació a http://www.spectrum.ieee.org/jan08/5840 o posant "Suzuki Crosscage" al vostre buscador favorit.

20 de febr. 2008

Manipular circuits elèctrics quan estan connectats

Ja havíem comentat que mai s'ha de manipular circuits quan estan connectats. A primer cop d'ull pot semblar que el risc d'electrocució és important, i ho és!!!

Però també és important el risc de curtcircuit. Quan es produeix un curtcircuit poden aparèixer temperatures molt altes que poden donar lloc a una llum molt intensa i a projecció de material incandescent. Si això ens passa mentre estem manipulant el circuit podem patir cremades molt greus i si ens passa prop dels ulls podem quedar cecs (durant una temporada o per sempre).

Per tant, recordem-nos sempre de desconnectar el circuit abans de manipular-lo.

18 de febr. 2008

Electro-inmobilitzadores

Just després d'escriure sobre el pastor elèctric vaig llegir un article a la revista IEEE Spectrum de desembre en el que s'explicava com funcionen aquestes "pistoles" que porten alguns cossos policials i que serveixen per a immobilitzar a la persona que es vol detenir.

L'aparell llença dos electrodes en forma d'agulles que es claven a la pell de la persona i que queden units amb l'aparell mitjançant dos cables elèctrics. Llavors l'aparell envia uns polsos elèctrics que provoquen unes contraccions de la musculatura i que fan que la persona no pugui respondre a la detenció.

Podeu llegir l'article complet a: http://www.spectrum.ieee.org/dec07/5731

15 de febr. 2008

Interruptors diferencials

Ara que ja coneixem els efectes del corrent elèctric al cos humà convé que parlem de com protegir-nos. Evidentment la millor protecció és no tocar mai un circuit que està connectat. Però per si algun dia hi ha algun problema, tenim els interruptors diferencials.

Per aquests interruptors passen tots els fils actius de la instal·lació que a les instal·lacions domèstiques són la fase i el neutre (anada i tornada). L'aparell suma els corrents de tots els fils i la suma ha de sortir zero ja que si no és així vol dir que el corrent s'està escapant per algun lloc, ja sigui a través d'una persona o per la paret, el terra, les canonades, etc. En qualsevol cas aquest corrent de fuita seria perillós i, per tant, cal desconnectar.

Els interruptors diferencials domèstics són de 30 mA (això vol dir que amb un corrent de fuita igual o superior a 30 mA segur que desconnecten) ja que hem vist que aquest és el corrent màxim que pot suportar el 100% de la població sense patir conseqüències greus. No poden ser més sensibles ja que llavors podríen saltar per qualsevol cosa.

Els diferencials solen tenir dos aspectes possibles:

  • Una palanca (per connectar i desconnectar) i un polsador (de prova)

  • Tres polsadors (un per connectar, un per desconnectar i un de prova)


Convé prémer el polsador de prova un cop al mes. Aquest polsador "simula" una fuita a terra i així podem comprovar que l'interruptor funciona correctament.

13 de febr. 2008

Els endolls no són interruptors

El títol sembla una bestiesa però no ho és. El que vol dir és que els endolls elèctrics no estan pensats per a tallar el corrent elèctric. La funció de l'endoll és separar l'aparell del circuit per tal que sigui transportable i també per que estigui totalment desconnectat i, per tant, es pugui manipular amb seguretat.

Per a tallar el corrent elèctric hi ha els interruptors i tots els aparells (excepte, potser, alguns de potència molt reduïda) n'haurien de tenir un.

Si utilitzes sovint l'endoll d'un aparell una mica potent per a desconnectar-lo, mira-li les potes. Veuràs que estan plenes d'uns piquets foscos. Aquests piquets són "mossegades" al material que es produeixen per l'arc elèctric de la desconnexió i que fan que l'endoll cada dia fa més mal contacte ... fins que un dia es crema ... i pot provocar un incendi.

Per tant, sempre cal apagar l'aparell per l'interruptor i, després, desendollar-lo (si cal).

Potser algú pensarà que hi ha alguns aparells que no tenen interruptor. Un exemple habitual són les planxes (per a planxar la roba). En aquest cas el termòstat és el que fa d'interruptor. Amb el termòstat al mínim la planxa està (a temperatures normals) apagada. Cal desendollar i endollar amb el termòstat al mínim.

11 de febr. 2008

Efectes del corrent elèctric en el cos humà

Fa uns dies comentàvem quina era la resistència del cos humà i el corrent que hi podia passar. Ara parlarem dels seus efectes.

Si el corrent és de l'ordre de 10 mA (0,01 A) durant més d'un segon, el que notarem és una enrampada.

Si el corrent és de l'ordre de 5 mA durant més de dos segons notarem una sufocació.

Si el corrent és de més de 5 mA i durant més d'un segon hi ha un cert risc de fibrilació ventricular. La fibrilació ventricular es correspon amb unes contraccions arrítmiques del cor que fan que aquest no bombegi la sang correctament. La fibrilació ventricular és la principal causa de mort per efectes elèctrics.

No totes les persones sóm iguals. Per sota de 300 mA i temps menors que 0,1 segons el risc de fibrilació ventricular és pràcticament nul, a 1000 mA (1 A) i temps menors que 0,1 segons el risc de fibrilació ventricular és ja del 10% (només el 10% de les persones ho patirien).

A efectes pràctics, ens interessen els temps més llargs. Per a temps més grans que cinc segons els risc de fibrilació és nul fins a 30 mA.

Si en una instal·lació està previst que l'usuari entri en contacte accidentalment o intencionada amb el circuit s'utilitzen tensions de seguretat. En locals secs la tensió màxima de seguretat és 50 V, en locals humits (vestidors, terrasses, hivernacles, etc.) és 24 V i en instal·lacions submergides (enllumenat subaquàtic de piscines, fonts, etc.) és de 12 V.

8 de febr. 2008

Calcular les emissions de CO2

Sovint sentim parlar de les emissions de CO2 que produeixen les nostres activitats. Però, sabem quant CO2 produïm?

En aquesta pàgina web podem trobar una calculadora que ens diu la quantitat de CO2 que produeix el nostre consum elèctric, el nostre cotxe, etc.

http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx

6 de febr. 2008

Circulació del corrent elèctric en el cos humà

El cos humà no es comporta com una resistència elèctrica. La resistència aparent del cos depèn de la tensió elèctrica a la que el sotmetem i també del grau d'humitat de la pell.

La taula següent indica els valors de la resistència del cos humà (per a trajectòries mà-mà o mà-peu) en funció d'aquests paràmetres:

 
NORMA CEI-479

TENSIÓ DE
CONTACTE (V)
RESISTÈNCIA DEL COS HUMÀ (ohm) PER A DIFERENTS ESTATS D'HUMITAT DE LA PELL
SECA
HUMIDA
MULLADA
IMMERSA
25
5000
2500
1000
500
50
4000
2000
875
440
250
1500
1000
650
325

 La pell rarament es pot considerar seca sinó que el més habitual és que estigui humida. En aquest cas, per exemple si algú toca un cable a 230 V el corrent pel seu cos serà, segons la llei d'Ohm, de 0,23 A o sigui 230 mA.

4 de febr. 2008

Edificis sostenibles

Els edificis sostenibles van apareixent, poc a poc, com una alternativa. El projecte SARA té com a objectiu principal la construcció de set edificis públics que siguin, a la vegada, sostenibles, econòmicament viables, amb un rendiment energètic alt i que puguin ser replicables a gran escala en qualsevol lloc d’Europa. El projecte va començar oficialment el juny del 2004 i es preveu que s’acabi el maig del 2008.

Un d'aquests edificis s'ha inaugurat fa poc al nostre País. Podeu trobar-ne molta informació a:

http://www.sara-project.net/article.php3?id_article=9

1 de febr. 2008

Pastor elèctric

Anomenem pastor elèctric a una tanca electrificada (un o diversos fils) que s'utilitzen per a mantenir els animals dins d'un recinte.

El sistema es basa en un aparell que genera descàrregues d'alta tensió (normalment entre 3 i 20 kV) de durada molt curta (impulsos) i que es van repetint cada poc temps (el més freqüent són temps al voltant d'un segon). La idea és que la tensió sigui prou alta per tal que la descàrrega sigui dolorosa però de curta durada per tal que no pugui matar ni als animals ni a les persones que accidentalment toquin la tanca.

La disposició dels fils, la seva quantitat i la tensió elèctrica que cal aplicar varia segons la mida, l'agilitat i la intel·ligència dels animals a controlar.

Molts animals memoritzen la presència de la descàrrega i ja no es tornen a acostar a la tanca. En alguns casos, encara que treiem la tanca ja no es tornen a acostar al lloc.

Hi ha animals amb bon sentit de l'olfacte que són capaçós de saber si l'aparell està en marxa o no. Quan es genera la descàrrega es produeix ozó per la ionització de l'aire. En el moment que l'animal s'enrampa per primera vegada nota una forta olor a ozó i l'associa amb la descàrrega. Si l'aparell està una estona sense funcionar l'olor a ozó desapareix i alguns animals tornen a intentar passar.