29 d’abr. 2010

Trifàsic o monofàsic en alta tensió

Ja hem vist que a nivell de consum combinem trifàsic amb monofàsic. En alta tensió, les instal·lacions quasi sempre són trifàsiques. En alta tensió no cal transportar el neutre ja que ningú necessita connectar petits aparells a alta tensió.

A la fotografia següent veiem un transformador de distribució (entrada a 25000 V i sortida a 400 V) i podem observar els tres fils que hi entren (que vénen d'una línia de distribució).

Pal amb transformador

27 d’abr. 2010

Avantatges del trifàsic

Ja hem vist que a nivell de consum combinem trifàsic amb monofàsic. Però per què utilitzem el trifàsic?

Els motors i els generadors funcionen millor en trifàsic. El gir dels motors és més suau, sense oscil·lacions de força. A més transportant energia en trifàsic (sense neutre) necessitem, en conjunt, menys metres de cable que si volguéssim transportar la mateixa energia en monofàsic.

22 d’abr. 2010

Trifàsic o monofàsic

A les nostres vivendes els endolls tenen dues potes i l'alimentació elèctrica es fa utilitzant dos fils; és el que anomenem un sistema monofàsic.

Si mirem en detall, veurem que hi ha un tercer fil (amb coberta a ratlles grogues i verdes). Però aquest fil és de protecció i per ell, en funcionament normal, no passa corrent elèctric; per tant, no forma part del circuit. Això sí, és molt important per evitar incendis i electrocucions.

Però el transport i la distribució d'electricitat es fan utilitzant un sistema trifàsic i també sol ser trifàsic el consum en instal·lacions de potència mitjana o gran. Sense anar més lluny, els ascensors solen ser trifàsics.

En trifàsic necessitem tres o quatre fils per transportar l'energia. Els tres fils principals s'anomenen fases i en consum i distribució hi ha un quart fil anomenat neutre.

A bona part d'Europa, a nivell d'instal·lacions de consum, les tensions entre dues fases qualsevols són de 400 V i les tensions entre una fase i el neutre són de 230 V. En corrent altern, gràcies a que no totes les tensions tenen el mateix angle, podem tenir tres fils de manera que la tensió entre dos qualsevols sigui 400 V. A la figura següent veiem com son les tres tensions fase-neutre i podem observar com totes tenen el mateix valor màxim però estan desfasades entre elles.

Trifasic

A la nostra vivenda, hi arriba una fase i el neutre i, per això, tenim 230 V. A la vivenda del costat, probablement hi arribarà una fase diferent per tal de repartir els consums entre les tres fases.

20 d’abr. 2010

Bomba de calor al cotxe

Actualment molts cotxes porten aire condicionat però no porten bomba de calor. El motiu és molt senzill: al motor del cotxe hi ha escalfor de sobres; per tant només cal que hi hagi uns tubs en el motor pels que passi l'aire que volem escalfar.

Però què passa si el cotxe és elèctric? Els motors elèctrics s'escalfen molt menys que els de combustió, per tant aquesta solució és difícil d'implementar. Els cotxes elèctrics necessiten doncs una solució alternativa. Una opció és un calefactor que és senzill d'implementar i una altra, més eficient, és instal·lar un aire condicionat amb bomba de calor.

Així doncs en un futur proper no serà estrany tenir bomba de calor al cotxe.

15 d’abr. 2010

Perquè el transport d'energia es fa en alta tensió?

Si per una línia elèctrica volem transportar una determinada potència (energia per unitat de temps) podem fer-ho a moltes tensions diferents. Al nostre país aquestes tensions van des dels 230 V (distribució als clients domèstics i petit comerç) fins als 400 kV.

Però, per quin motiu triem una tensió o una altra?

La potència elèctrica és el producte de tensió per corrent. Si el corrent (amper) és gran, els cables i accessoris són grossos i pesats. Si la tensió (volt) és alta els aïllaments, interruptors, etc. són més grossos i cars. Per altra banda, les pèrdues en una línia són proporcionals al quadrat del corrent que hi passa.

Així doncs, cal trobar la solució de compromís entre tensió i corrent. normalment com més potència hem de transportar més tensió utilitzem. També posem més tensió com més llarga és la distància a la que hem de transportar l'energia.

13 d’abr. 2010

Què és millor, apagar el llum o deixar-lo encès?

Moltes vegades he sentit dir (i segur que vosaltres també) que si surts d'una habitació per poca estona és millor deixar el llum encès que no pas apagar-lo. És veritat?

Hi ha qui diu que l'energia que consumeixes en encendre és molt superior a la que estalvies apagant.

També n'hi ha que diuen que des del punt de vista energètic és millor apagar-lo però que fent-ho escurces la vida de la làmpada i, per això, recomana deixar-lo encès.

En aquest vídeo han calculat l'energia que gasta en encendre i l'escurçament de la vida de la làmpada i han arribat a la conclusió que només surt a compte deixar-lo encès si surts durant un temps de l'ordre dels segons.

Per tant, quan sortim de l'habitació cal apagar el llum.

8 d’abr. 2010

Els molins suraran al mar

El parc eòlic que està previst que es construeixi properament a Alemània tindrà els molins surant al mar enlloc de fixats al fons marí. El parc tindrà una potència de 400 MW i es construirà al mar Bàltic. L'empresa Iberdrola Renovables ha comprat els drets.

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç.

6 d’abr. 2010

L'hora del planeta

El passat dia 27 de març es va fer, una vegada més, l'hora del planeta.

Si observeu la corba de demanada d'energia elèctrica d'aquell dia veureu una petita baixada (poc significativa) del consum. Cal tenir present que la proposta era només d'apagar l'enllumenat (que només és una part del consum elèctric), que no tothom s'hi va sumar i que una part important de l'enllumenat no es pot apagar injustificadament per qüestions de seguretat.

De tota manera, malgrat el descens que es veu a les 20:30, la demanda en aquella hora (de 20:30 a 21:30) va ser, en promig, superior a la previsió que s'havia fet. I a les 21:30, enlloc d'augmentar el consul (en tornar a encendre els llums) va seguir disminuïnt i quasi va coincidir amb la prevista per aquella hora. 

Podeu veure la corba de demanda a https://demanda.ree.es/demanda.html

Ja que mirem aquesta corba, fixem-nos que a les 6:00 del mateix dia 27 hi va haver un mínim de demanda que va coincidir amb una aportació molt significativa (gairebé el 40%) de l'energia eòlica.