26 de gen. 2010

Endolls que es comuniquen

Es presenta com una nova manera d'estalviar energia i es tracta d'un endoll que llegeix el consum de corrent i el comunica a altres equips per tal que puguem conèixer el consum elèctric de cada un dels nostres aparells.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/467/when-plugs-start-to-talk-and-help-save-energy/

21 de gen. 2010

Estalvi energètic a l'arbre de nadal

A la ciutat de Copenhagen els va semblar que il·luminar l'arbre de nadal amb LED no representava un estalvi energètic i de CO2 suficient. Així doncs, van decidir posar unes quantes bicicletes per tal que els llums de l'arbre s'encenguessin sense connexió a la xarxa elèctrica. Així doncs, els voluntaris es van anar alternant per aconseguir fer funcionar els llums.

Podeu llegir la notícia a: http://www.wattwatt.com/pulses/468/copenhagens-christmas-tree-is-lit-by-pedal-power/

19 de gen. 2010

Semàfors amb LED... no tot són avantatges

Ja hem parlat algun cop de semàfors amb LED que estalvien molta energia. Fa temps comentàvem que s'havia detectat un problema amb aquests semàfors.

Avui anem a comentar-ne un altre. Bona part de l'energia estalviada pels LED respecte a les bombetes tradicionals correspon a que els LED no s'escalfen significativament. Aquesta manca d'escalfament fa que en cas que nevi o glaci el frontal del semàfor pot quedar cobert de glaç atenuant o tapant la llum que fa el semàfor.

Fa uns dies va sortir una notícia al diari El Mundo en la que es feien ressó d'un seguit d'accidents per aquesta causa.

14 de gen. 2010

Pot ser el futur basat en biocombustibles?

Al número de novembre de la revista IEEE Spectrum es presenta un article en el que es plantegen diversos escenaris sobre el mix de fonts d'energia a l'any 2030 i s'analitza la quantitat de terreny i d'aigua necessaris així com les emissions de CO2.
Un dels escenaris que es planteja és el de 100% biocombustibles i el resultat és clar: absolutament impossible! Els càlculs surten que cal una quantitat de terreny molt superior a la superfície total de la Terra (en concret un 193%) i una quantitat d'aigua molt superior a la disponible (173% de les pluges anuals a la Terra.
En canvi, altres escenaris com el 100% fotovoltaic sí són possibles; si més no des del punt de vista del terreny i l'aigua necessaris.
Els autors han posat l'eina utilitzada a lliure disposició, de manera que cadascú es pot plantejar el seu escenari i veure si és possible o no i les emissions de CO2 corresponents.

Podeu llegir l'article a: http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/biofuels-arent-really-green
Podeu provar el vostre propi escenari a: http://www.inorganicenergy.com/CreateWorld.aspx

12 de gen. 2010

A l'Egipte dels faraons ja coneixien l'electricitat

Costa de creure? Al butlletí Region8news editat per l'IEEE he trobat (a la pàgina 2) un comentari en el que ens expliquen que en el congrés IEEE EUROCON 2009 celebrat al maig s'ha presentat una ponència en la que els autors Paul Brener i Volodymyr Krasnoholovets sostenen que la piràmide de Giza podria ser un antic generador d'electricitat basat en un màser.

Podeu llegir el butlletí a: http://ewh.ieee.org/reg/8/news/issues/r8news_dec09.pdf