18 de des. 2008

Gestió i funcionament de la xarxa elèctrica

El Departament d'Energia dels Estats Units ha penjat al seu web un applet pensat per a nens i nenes d'11 a 15 anys en el que poden veure com funciona la xarxa elèctrica.

Hi ha diversos tipus de centrals (carbó, nuclear, eòlica, etc.) i diversos "macro-consums" (comerç, residencial, etc.) i es permet variar la generació o el consum de cada element i connectar i desconnectar elements (les ratlles blaves són interruptors). Mentre anem canviant la configuració veiem com les diferents centrals es reparteixen la càrrega i si deixem usuaris a les fosques ("blackout").

La veritat és que sembla força educatiu i el petit inconvenient és que el poc text que hi ha està en anglès.

Podeu accedir a l'applet a: http://tcip.mste.uiuc.edu/applet2.html

16 de des. 2008

La llei elèctrica

Avui s'ha aprovat la Llei de Garantia i Qualitat del Subministrament Elèctric. La llei preveu un nou disseny de la xarxa elèctrica que permetrà que almenys el 90% dels usuaris puguin ser alimentats des de mes d’una subestació. Aquesta mesura permetrà que, en condicions de servei normals, un mínim del 90% dels abonats rebin el subministrament d’una subestació determinada però, al mateix temps, en tingui una altra assignada de la qual es podrà alimentar en cas d’incidència.

Podeu trobar més informació a: http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_29425264_1.pdf

11 de des. 2008

Quant consumeixen els electrodomèstics?

El Departament d'Energia dels Estats Units ha penjat al seu web un applet pensat per a nens i nenes d'11 a 15 anys en el que poden triar tres electrodomèstics i veure el consum en kWh i en $. Si es van variant els electrodomèstics connectats la gràfica mostra com va evolucionant el consum.

Cal destacar que entre els electrodomèstics disponibles hi ha "Wii", "XBOX 360" i "Playstation 3".

La veritat és que sembla força educatiu i el petit inconvenient és que el poc text que hi ha està en anglès.

Podeu accedir a l'applet a: http://tcip.mste.uiuc.edu/applet1.html

9 de des. 2008

L'etiqueta energètica

Fa uns dies, els diaris parlaven de l'etiqueta energètica i de les subvencions que hi ha per substituir electrodomèstics per uns altres més eficients.

L'etiqueta energètica ens permet saber si un electrodomèstic gasta més o menys energia per fer la mateixa feina. Els d'etiqueta A gasten menys del 55% del que gasta el promig mentre que els G gasten un 25% més que el promig. El promig correspon a la lletra E.

Si realment les campanyes funcionen i cada cop es fabriquen electrodomèstics més eficients el valor promig anirà baiixant i un electrodomèstic que avui comprem amb etiqueta A, d'aquí a uns anys li pot correspondre la B o la C.

4 de des. 2008

El parc eòlic més gran d'europa

El parc eòlic més gran d'europa s'ha inaugurat fa pocs dies a Portugal. El parc consta de 120 molins de 2 MW cada un distribuïts en cinc grups. La potència total del parc, 240 MW és una mica menys de la quarta part de la d'una central nuclear típica.

Podeu trobar més informació a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=15318&Tipo=&Nombre=Noticias

2 de des. 2008

Fanal solar-eòlic

Uns investigadors mexicans han desenvolupat un model de fanal que utilitza energia eòlica i solar per a obtenir l'energia necessària. El fanal utilitza LED com a font de llum ja que així el consum és més petit.

El fanal incorpora també bateries que permeten que s'encengui durant tres dies si no hi hagués sol ni vent.

Podeu trobar més informació a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=13&Cod=15214&Nombre=Noticia

27 de nov. 2008

Qualsevol tipus de construcció pot tenir plaques solars

Fins i tot els cementiris. I el primer exemple, a Santa Coloma de Gramenet, s'ha inaugurat recentment. En aquest cas l'energia produïda és molt superior a la consumida pel cementiri, la qual cosa suposa uns ingressos addicionals per a la vila.

Sembla que la idea es podria estendre aviat a altres cementiris.

Podeu trobar informació tècnica a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=15172&Nombre=Noticia

25 de nov. 2008

Nous fluorescents d'estalvi energètic

Tots sabem que substituïnt les bombetes per làmpades fluorescents compactes podem estalviar força energia. Però també podem aconseguir estalviar energia substituïnt els fluorescents normals pels nous fluorescents eficients.

Per exemple, amb els nous models que Philips ha tret al mercat podem estalviar un 10% de l'energia. Sembla poc però amb la quantitat de fluorescents que hi ha en un edifici d'oficines són molts kilowatts.

Podeu trobar un fulletó informatiu al web de Voltimum).

20 de nov. 2008

Estalvi energètic en els carregadors i alimentadors

El passat mes d'octubre els estats membres de la UE van aprovar una proposta de reglament que ha de regular l'eficiència energètica dels alimentadors externs. Aquests dispositius s'utilitzen per a rebaixar la tensió de la xarxa a nivells adequats per alimentar els aparells electrònics petits i en la majoria dels casos també passen de corrent altern a corrent continu.

El reglament permetrà estalviar un important quantitat d'energia doncs aquests dispositius són força ineficients i n'hi ha moltíssims. El reglament tindrà un periode d'adaptació.

Podeu trobar més informació a: http://www.upc.edu/sostenible2015/noticies/nou-reglament-europeu-per-millorar-leficiencia-energetica-dels-carregadors

18 de nov. 2008

ElectroCity, juguem a ser governadors

ElectroCity és un joc d'ordinador (a través d'internet) en el que l'usuari és el governador (alcalde, president) d'una ciutat i ha de gestionar-ne els recursos, el medi ambient i, com és lògic, la satisfacció dels seus habitants.

La idea és gestionar correctament l'aigua, l'energia, etc. mantenint la cura al medi ambient i la satisfacció dels vilatants.

El joc s'ha dissenyat pensant en nenes i nens de 7 a 9 anys. Està pensat també com a recurs didàctic per a l'aula i incorpora materials de suport al professorat. L'inconvenient és que està tot en anglès.

Podeu accedir al joc a: http://electrocity.co.nz/

13 de nov. 2008

El primer hotel sense bombetes

L'enllumenat de l'hotel s'ha fet sense utilitzar bombetes incandescents que han estat substituïdes per altres làmpades més eficients. L'estalvi energètic dels 4000 punts de llum de l'hotel és important.

Podeu trobar més informació a:

http://www.voltimum.es/news/4819/manufacturer.mannews.brand/El-primer-hotel-sin-una-sola-bombilla-incandescente.html

11 de nov. 2008

Xarxes elèctriques submarines

Fins ara els cables elèctrics submarins s'empraven per a transportar energia en alta tensió entre dos punts en els que es connectaven a les xarxes terrestres. Per tant els calbes submarins eren només un complement de les xarxes terrestres que permetia arribar a les illes o salvar distànvies importants si per mar el camí era més curt.

Ara s'ha publicat un estudi que proposa crear xarxes submarines mallades. Aquestes xarxes s'utilitzarien per a poder-hi connectar generadors eòlics marins i també servirien per a reforçar la interconnexió entre països. A més s'hi podrien connectar plataformes marines que necessiten energia, com pous de petroli, dessaladores, etc.

En el cas de la península Ibèrica, l'estudi preveu la connexió a dues d'aquestes xarxes. Una d'elles es connectaria a la xarxa continental a ls costa catalana, la costa sud-est francesa, la costa sud-oest italiana i el nord d'Àfrica (Tunisia o Algeria) i tindria tres punts de connexió surants als que s'hi podrien connectar els generadors o consumidors marins. La segona es connectaria a terra al nord-oest de Portugal, a la costa nord d'Espanya i a la costa oest de França i tindria quatre punts de connexió surants.

6 de nov. 2008

Es comença a construir la primera planta solar termoelèctrica de sals foses

Es comença a construir a Sevilla la primera planta termosolar de torre que utilitza sals foses per a acumular i transportar l'escalfor.

La planta consta d'una àmplia extensió de miralls que reflexen la llum del sol cap a un receptor situat la part superior d'una torre de més de 100 m d'alçada. En aquest receptors, unes sals s'escalfen fins a fondre's a una temperatura superior als 800ºC. Una part de les sals foses s'emmagatzema i l'altra es porta a un intercanviador de calor que genera el vapor que necessita la turbina. Quan no hi ha sol, les sals emmagatzemades permeten seguir generant electricitat.

Podeu trobar més informació a: http://www.torresolenergy.com/es/index.html

4 de nov. 2008

Generació d'electricitat a partir d'energia solar tèrmica

En un futur proper Les Borges Blanques serà l'emplaçament de la primera planta de generació d'electricitat a partir d'energia solar tèrmica de Catalunya.

La planta, d'uns 20 o 25 MW concentrarà la radiació solar cap un tub per on circula oli que portarà l'escalfor fins a un intercanviador de calor que produirà el vapor que accionarà la turbina.

Podeu trobar més informació a: http://www.gencat.cat/economia/icaen/butlleti/2008/09/pdf/solartermica_segre.pdf

30 d’oct. 2008

Les bateries fluents tenen capacitats molt superiors

Les bateries clàssiques tenen diversos inconvenients: autodescàrrega, baixa capacitat d'emmagatzemament, etc. Les noves bateries fluents permeten superar aquests obstacles.

En les bateries fluents (flow batteries) els electròlits estan emmagatzemats en dipòsits diferents i van entrant a la bateria a mida que es necessiten. A la bateria els electròlits no es barregen sinó que estan separats per una membrana que només deixa passar determinats ions.

Per exemple a les bateries PSB (Polysulphide Bromide Batteries) les reaccions que tenim a cada costat de la membrana són:

      Na2S4 + 2e- + 2Na+   -->   2Na2S2

      3NaBr   -->   NaBr3 + 2Na+ + 2e-

Els ions Na+ passen d'un costat a l'altre travessant la membrana i els electrons circulen pel circuit elèctric extern. Per a recarregar les bateries només cal invertir les reaccions.

Podeu trobar més informació a: http://www.leonardo-energy.org/drupal/node/2077

28 d’oct. 2008

Les instal·lacions solars fotovoltaiques no han de ser necessàriament petites

Un consorci d'empreses liderat per SolarWorld ha posat en marxa a Extremadura una planta solar de 30 MW.

Els elements fotovoltaics de la planta porten un sistema d'orientació de dos eixos que permet tenir-los sempre en la posició òptima per a captar la màxima radiació solar.

Podeu veure la nota de premsa per a més informació.

23 d’oct. 2008

Idea per aprofitar les fonts de magma submarines

En les línies frontereres entre plaques tectòniques hi sol haver brolladors submarins de magma (com volcans sota l'oceà). Aquests brolladors llencen al fons de l'oceà grans quantitats de minerals en estat líquid o pastós i a elevada temperatura.

El californià Bruce C. Marshall ha patentat un mètode per aprofitar aquesta energia i aquest material per a una triple finalitat:

  • Generar energia

  • Extreure minerals útils

  • Desalinitzar aigua


Segons els seus càlculs es podria extreure fàcilment (dificultat semblant a la dels pous petrolífers submarins) d'un sol brollador l'energia equivalent a la d'entre 20 i 50 centrals nuclears com les que hi ha a Catalunya.

L'extracció de minerals també seria molt més fàcil que la mineria convencional.

Evidentment encara s'ha de treballar molt abans que aquesta proposta sigui una realitat.

Podeu trobar informació a la pàgina: http://www.marshallsystem.com/complete.htm

21 d’oct. 2008

Acabarem amb l'stand-by?

EL fet que els aparells elèctrics tinguin stand-by (és a dir, que es quedin adormits esperant que algú utilitzi el comandament a distància) hauria d'estar prohibit. Però si no ho està, l'aparell hauria de tenir (i no tots ho tenen) un interruptor que permetés apagar-lo a l'usuari.

Una empresa ha dissenyat, amb l'ajut d'un centre de recerca universitari, un aparell que desconnecta automàticament l'aparell quan detecta que està en stand-by. Una gran notícia que aporta una solució mentre els legisladors no afinin el tema.

Podeu trobar la notícia aquí.

Un fet que el periodista no comenta és que un cert percentatge d'incendis amb origen elèctric són causats per aparells engegats. Com més aparells tenim engegats o en stand-by més risc tenim que un d'ells s'incendiï.

14 d’oct. 2008

L'electroimant més gran del món

L'electroimant més gran del món s'està construint a Florida. Es pretén fer un electroimant que arribi a 100 tesla (dos milions de cops més potent que un imant de nevera).

El principal problema és que l'imant no es destrueixi a si mateix per les enormes forces creades.

L'electroimant servirà per a provar superconductors i per a fer proves d'ingravidesa sense haver de sortir a l'espai.

Podeu veure més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/sep08/6608

9 d’oct. 2008

Concurs "El Recorregut de l’Energia"

L'Institut Català d’Energia organitza aquest concurs sobre temes d'energia, estalvi i eficiència adreçat a estudiants de secundària i darrer cicle de primària.

Podeu trobar més informació i les bases a: http://www.icaen.net/index.jsp?type=1&opt=listado&opt2=ver&idnot=565

7 d’oct. 2008

Nova tecnologia de cèl·lules solars que abaixa els costos d'instal·lació

Un dels problemes de l'energia solar fotovoltaica és que els costos son tant elevats que el preu de venda de l'energia no sempre és rentable.

En el número d’agost de la revista IEEE Spectrum ens expliquen que una nova manera de fer les cèl·lules solars permet fer plaques més grosses amb uns costos de fabricació i instal·lació més econòmics.

S'estima que el cost de l'energia generada ja serà molt proper al de generar amb energies molt més contaminants.

Podeu veure més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/aug08/6464

2 d’oct. 2008

Nous cotxes híbrids, més elèctrics que híbrids

Normalment els cotxes híbrids tenen una bateria de capacitat limitada doncs el cotxe està pensat per a funcionar cremant combustible i la bateria s'utilitza com a reforç en les puntes i per a recuperar l'energia del frenat. Així si el motor de combustió està aturat el cotxe només pot fer uns pocs quilòmetres a partir de l'energia de la bateria.

L'empresa General Motors té un equip de treball, liderat per una dona, que està preparant un cotxe híbrid però que es comporta més com un cotxe elèctric que com un híbrid. Aquest cotxe porta unes bateries que li permeten fer més de 60 km només amb les bateries. Però com és un híbrid també porta el motor de combustió que li permet recarregar les bateries i amb un dipòsit que hi cap combustible per a més de 450 km.

A més, el cotxe es pot endollar per a recarregar les bateries, de manera que si només fem recorreguts curts no ens cal gastar gens de combustible.

Podeu trobar més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/aug08/6488

30 de set. 2008

Piles de combustible que funcionen amb gasos residuals

Ja hem parlat algunes vegades de les piles de combustible. Fa uns mesos ens preguntàvem "D’on treurem l’hidrogen?". Avui us presentem una nova manera. En el número d'agost de la revista IEEE Spectrum ens presenten una pila de combustible de gran potència i que pot obtenir l'hidrògen tant del gas natural com de gasos residuals de l'empresa on està instal·lada.

Podeu veure més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/aug08/6472

25 de set. 2008

Més difícil encara ... un submari solar

Això sí, les plaques solars no són al submari doncs sota l'aigua costaria molt captar energia suficient.

Es tracta d'un submari elèctric que navega per les aigües del llac Thun (a Suïssa) i carrega les bateries a una plataforma surant.

Podeu consultar més informació a: http://www.projekt-goldfisch.ch/

23 de set. 2008

Nova central d'energia de les onades

S'ha posat en marxa a la costa de Santoña (Cantabria) i consisteix en un surador d'uns set metres. El grup té una potència de 150 kW i es preveu que se n'instal·laran 9 més en un futur proper.

Podeu veure una imatge de la boia a: http://www.energias-renovables.com/imagen_art/P/primeraboyasantona.jpg

Podeu llegir més informació a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&Cod=14444&Tipo=&Nombre=Noticias

18 de set. 2008

Aviat es podrà emmagatzemar l'energia solar ...

... mitjançant hidrògen. S'ha publicat a la revista Science un descobriment que permet separar l'aigua en hidrogen i oxigen utilitzant la radiació solar.

Si això es desenvolupa de manera viable a gran escala permetrà que l'energia capturada del sol sigui emmagatzemada en forma d'hidrògen per a després ser utilitzada per a generació d'electricidad o propulsió de vehicles.

Per a més informació podeu consultar aquí i a WattWatt.

16 de set. 2008

Energia solar a llarga distància

Fa unes setmanes la UE va proposar instal·lar centrals solars al desert del Sahara i enviar l'energia cap a Europa. La proposta vol enviar d'Àfrica a Europa una quantitat significativa d'energia elèctrica.

La dificultat més gran de projecte no està en la construcció de les centrals solars sinó en el transport de l'electricitat generada fins a Europa. Atès que les distàncies són molt grans per al transport en corrent altern, es proposa una xarxa paral·lela en corrent continu que permeti el transport d'aquesta energia així com l'intercanvi d'energia que en un moment donat pugui sobrar en una regió d'Europa i fer falta en una altra.

Podeu trobar més informació a:

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/23/ciencia/1216803522.html

18 de juny 2008

Parcs eòlics marins a alta profunditat

Fins ara els parcs eòlics marins es situaven en aigües poc profundes, és a dir propers a la costa. Recentment s'ha inaugurat un parc eòlic que se situa a 23 km de la costa i a una profunditat al voltant de 20 m.

El parc eòlic, de 120 MW nominals, s'ha posat en marxa als Països Baixos.

Podeu consultar més informació a: http://www.econcern.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=66

16 de juny 2008

Llanterna sense piles

Sempre que necessites la llanterna se li han acabat les piles?

S'ha acabat gastar piles amb la llanterna. Hi ha llanternes al mercat sense piles.

Un exemple: Aquesta llanterna funciona durant 10 minuts si li dones voltes a la maneta durant un minut.

13 de juny 2008

Generador eòlic multirotor

Els generadors eòlics tenen l'inconvenient de la llargada de les pales (cada cop més gran) que obliga a fer les torres molt altes.

Un inventor proposa un sistema diferent, posar uns quants rotors units entre sí formant una mena de garlanda de tal manera que entre tots generen la mateixa energia amb menys material.

Podeu trobar més informació a: http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-concepto-de-molino-abarata-diez-veces-la-energia-eolica_a2329.html

11 de juny 2008

Energia elèctrica a partir d'energia solar tèrmica

Normalment si volem generar electricitat a partir del sol utilitzem mòduls fotovoltaics que generen directament electricitat a partir de la llum del sol.

També existeix l'energia solar termoelèctrica en la que s'utilitza l'escalfor que ens arriba del sol per escalfar algun material i aquest material s'utilitza després per a generar electricitat. Però fins ara aquestes instal·lacions eren molt grosses i cares.

En el número de maig de la revista IEEE Spectrum hi ha un article en el que es presenta un mètode molt més senzill i econòmic. La idea és utilitzar uns miralls per enviar els raigs del sol i escalfar un tub pel que es fa passar aigua que esdevé vapor amb aquest es fa funcionar una turbina que acciona el generador elèctric. El resultat és un sistema molt més senzill i econòmic i que ocupa molta menys superfície que els que s'utilitzaven fins ara.

Per a més informació: http://www.spectrum.ieee.org/may08/6200

9 de juny 2008

D'on treurem l'hidrogen? ... de l'aigua bruta!

Ja hem parlat diverses vegades [1][2][3] de diferents elements alimentats usant piles de combustible. El problema és d'on treure l'hidrogen, tema sobre el que també hem parlat alguna vegada.

Ara s'ha fet públic que científics de la Universitat de Wageningen (Holanda) han trobat la manera que uns bacteris determinats siguin capaços (a partir d'una petita aportació externa d'energia) de generar hidrogen a partir de les restes orgàniques presents a les aigües residuals. El procediment serveix, a més, per a netejar parcialment l'aigua de manera que s'estalvien alguns passos del procés de depuració.

Podeu trobar més informació a: http://www.informarn.nl/informes/medioambiente/act080521-hidrogeno-limpio

6 de juny 2008

Descripció de les línies subterrànies d'alta tensió

Fa uns dies feiem referència a un vídeo on es veia com eren físicament les línies subterrànies d'alta tensió.

Més recentment ens referíem als els informes que ha fet o encarregat el Coordinador europeu per a la interconnexió elèctrica entre la península Ibèrica i França. Entre aquests informes hi ha un document (elaborat pel CESI) on s'explica, amb un llenguatge molt accessible, com són físicament els cables subterranis d'alta tensió i la seva problemàtica. Us recomanem la lectura d'aquest document.

4 de juny 2008

Com convertir un cotxe híbrid en un cotxe elèctric

En el número de maig de la revista IEEE Spectrum hi ha un article sobre la modificació de cotxes híbrids per a convertir-los en elèctrics. La idea és canviar les bateries per unes de més capacitat i el sistema de control de manera que el motor de combustió només s'engegui al final de la capacitat de les bateries i que aquestes tinguin prou energia per 24 km (per anar a treballar la majoria de la gent ja en té prou). A més s'afegeix un endoll per a poder carregar les bateries sense utilitzar el motor de combustió.

En aquest cas, la persona que surt al reportatge carrega les bateries amb energia solar, per tant el cost dels recorreguts curts li surt pràcticament gratuït.

Podeu trobar més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/may08/6174

2 de juny 2008

Nova fita en els cables superconductors de potència

Des de fa ja uns quants anys es van realitzant línies experimentals de transport d'energia en alta tensió utilitzant cables superconductors. El darrer cas del que hem tingut notícia supera als anteriors per dos motius: la llargada de la línia (600 m) i la tensió de treball (138 kV).

Encara que pugui semblar que 600 m no són gaire, els experiments fets fins ara s'havien fet en distàncies força més curtes.

Podeu trobar més informació al  web.

30 de maig 2008

Lloguer de cotxes elèctrics turístics

Ja es pot visitar Córdoba i Sevilla utilitzant un cotxe elèctric de lloguer. Els cotxes tenen un disseny modern i funcional molt diferents dels que fins ara es podien llogar en recintes tancats (per exemple parcs, zoològics, etc.).

L'empresa organitza també una volta a Córdoba amb cotxe elèctric.

Web de l'empresa: http://www.blobject.es/

El cotxe de la cursa: http://blobject.net/2008/05/12/el-coche-elegido-cross-rider/

28 de maig 2008

El projecte de línia d'interconnexió amb França

Al web de la Comissió Europea podeu trobar els informes que ha fet o encarregat el Coordinador europeu per a la interconnexió elèctrica entre la península Ibèrica i França.

En aquests documents podeu trobar la justificació de la necessitat i la comparació d'alternatives en un llenguatge molt assequible.

26 de maig 2008

Com estalviar energia elèctrica?

Fa uns dies parlàvem de com explicar a les criatures el funcionament del sistema elèctric i comentàvem el vídeo que hi havia al web de Red Eléctrica. En el mateix web podem trobar també un còmic que pretén també explicar aquest tema i fomentar l'estalvi energètic.

23 de maig 2008

No només és un cotxe elèctric!

Ens referim al Nissan PIVO 2, un cotxe elèctric que aviat sortirà al mercat. Porta quatre motors elèctrics, un a cada roda, i s'alimenta amb bateries d'ió-liti.

Però a més d'això, el seu disseny "futurista" recorda a una joguina i, en canvi, incorpora algunes funcionalitats que són el somni, des de fa dècades, de molts conductors i conductores. Destaquem el fet que la cabina gira respecte a les rodes de tal manera que sempre queda de cara a la marxa (s'ha acabat la marxa enrera) i les rodes es desplacen per a poder entrar lateralment a les places d'aparcament (ja no cal fer maniobres).

Podeu trobar més informació a:

http://www.nissan-global.com/EN/PIVO2/

http://www.google.es/search?hl=ca&q=nissan+pivo

21 de maig 2008

Treballs en tensió

Sovint sentim a parlar sobre molts treballs de manteniment que es fan en tensió, és a dir sense desconnectar la instal·lació. Evidentment això requereix operaris molt preparats i estrictes sistemes de seguretat.

Però la cosa es complica quan parlem de línies d'alta tensió on els treballs s'han de fer a desenes de metres d'alçada sobre línies que estan a centenars de milers de volts. En aquest vídeo de Red Eléctrica podeu veure com es fan aquests treballs. Llàstima que el vídeo és curt i ràpid; si no us hi fixeu bé s'us escaparan moltes coses.

19 de maig 2008

Escalfem la piscina amb els ordinadors

Això és el que han fet a Suïssa, han aprofitat l'escalfor que generen els ordinadors d'un centre de dades per escalfar una piscina propera. Sens dubte una bona manera d'estalviar energia.

Més informació a: http://www.engadget.com/2008/04/03/heat-from-data-center-used-to-warm-swiss-swimming-pool/

16 de maig 2008

El centre de control elèctric

El centre de control elèctric (CECOEL), operat per Red Eléctrica, és el lloc on es planifica i supervisa la generació elèctrica per tal d'adaptar-la en tot moment al consum i també on es gestiona el funcionament del sistema de transport elèctric i el seu manteniment.

Al web de Red Eléctrica podeu trobar un vídeo en el que explica d'una forma molt entenedora com és i com treballa aquest centre.

14 de maig 2008

Parc eòlic municipal

L'Ajuntament de Mediona ha decidit posar en marxa una iniciativa pionera: un camp fotovoltaic municipal que ha de generar l'energia que consumeixen les instal·lacions municipals.

En aquest cas, a més de la iniciativa "política" el sistema inclou una iniciativa "tecnològica" que no és nova però que encara no és habitual: les plaques fotovoltaiques s'aniran orientant automàticament per aprofitar al màxim la radiació solar.

Podeu trobar-ne més detalls a: http://www.mediona.info/fotovoltaica/fotovoltaica.htm

9 de maig 2008

Com són les línies subterrànies d'alta tensió

Les línies aèries d'alta tensió tots les hem vist moltes vegades, però les subterrànies no es veuen si no és en el moment de realitzar-les. Les subterrànies de 400 kV són encara més difícils de veure doncs a la Península n'hi ha escassos quilòmetres.

Al web de Red Eléctrica podeu trobar uns vídeos en el que es veu com es va construir el tram de línia subterrània de 400 kV que substitueix un tram de línia aèria que dificultava l'ampliació de l'aeroport de Barajas. En el vídeo també es pot veure la fabricació, el transport i la instal·lació cable, el seu assaig i també el desmuntatge de la línia aèria.

El vídeo es presenta en dues versions: vídeo de presentació (7 min.) i vídeo tècnic (17 min.).

7 de maig 2008

Quin és el model més eficient per a l'electrodomèstic que necessito?

Si heu de comprar un electrodomèstic, no oblideu consultar abans el web que WWF i CajaMadrid han preparat. Aquí podeu trobar la comparació de prestacions i eficiència dels diferents models que hi ha al mercat. Ara per ara hi podeu trobar frigorífics, congeladors, màquines de rentar roba i rentavaixelles.

També podeu trobar en aquest web tota la informació sobre l'etiquetat energètic i l'estalvi a llarg termini dels aparells eficients.

5 de maig 2008

Funcionament del sistema de transport d'energia elèctrica

Fa uns dies parlàvem de com explicar als nens i nenes que l'energia es genera al mateix instant que es produeix i com es fa. Avui parlem de com explicar-ho als que ja no són criatures però tampoc són entesos en el món de l'electricitat.

Al web de Red Eléctrica podeu trobar un vídeo en el que s'explica tot això, a més d'una certa promoció de l'empresa. Si us mireu el vídeo veureu algunes imatges poc habituals sobre els treballs de construcció i manteniment de les línies.

30 d’abr. 2008

Sabeu què és la contaminació lluminosa?

La contaminació lluminosa és la brillantor del cel nocturn a causa de la llum artificial difusa que s'hi reflexa.

Aquesta contaminació evidencia una ineficiència en el nostre enllumenat nocturn ja que una part del mateix va en direcció al cel on gairebé segur que no el necessitem. Però, a més, té altres efectes, especialment en el comportament de molts animals. A més la lluminositat addicional del cel ens impedeix veure bona part de les estrelles. Us heu fixat que no es veuen les mateixes estrelles a la muntanya que a la ciutat? A la ciutat només podem veure les més lluminoses.

En aquest web podeu veure el mapa de les zones de protecció lluminosa i les possibles mesures per a reduir-les.

Per que no busques el teu municipi al mapa?

28 d’abr. 2008

Transport submarí d'energia elèctrica

Pot semblar molt senzill, però transportar energia elèctrica travessant el mar és complicat.

Al web de Red Eléctrica hi trobareu un vídeo sobre l'enllaç submarí entre la península i el Marroc. En el vídeo es veu, entre altres coses, com es fabrica i s'instal·la el cable. Li hem trobat a faltar una "veu en off" que vagi explicant el que es veu a les imatges.

25 d’abr. 2008

Minicentral hidroelèctrica subterrània

Les centrals hidroelèctriques també poden instal·lar-se en rius subterranis. Així ho ha demostrat l'empresa Société Hydro Electrique du Midi que ha instal·lat una central d'aquest tipus al País Basc Francès. 

Per a més informació, podeu llegir la nota de premsa i veure el vídeo .

23 d’abr. 2008

Integració d'aerogeneradors en edificis

Fins ara els pocs aerogeneradors que s'instal·laven en els edificis eren de potència molt petita. Normalment els aerogeneradors s'instal·len a camp obert o al mar en una torre que només serveix per aguantar la gòndola de l'aerogenerador.

Les torres bessones de Bahrein són l'excepció que confirma la regla. En aquests gratacels s'hi han integrat tres aerogeneradors de 250 kW (rotor de 29 m de diàmetre). A més el disseny de les torres de l'edifici ajuda a concentrar el vent sobre els generadors.

Podeu veure'n la fotografia a: http://bahrainwtc.com/

21 d’abr. 2008

L'energia elèctrica es genera en el mateix instant que es necessita

L'energia elèctrica no es pot emmagatzemar en quantitats significatives. Això significa que en cada instant s'ha de generar exactament la quantitat que es necessita.

A més l'energia elèctrica es sol generar en punts allunyats dels llocs on es consumeix. Per tant cal que en tot moment hi hagi una línia elèctrica amb capacitat suficient per a transportar-la.

Com explicar això als nens i les nenes? Al web de Red Eléctrica podeu trobar un vídeo en el que explica d'una forma molt visual com funciona l'equilibri instantani entre oferta i demanda i com els diferents tipus de centrals intervenen en aquest equilibri. També podeu trobar aquest vídeo en llenguatge dels signes i subtitulat.

Com a complement d'aquest vídeo, hi ha un joc on les nenes i els nens han d'intentar ajustar la generació per a mantenir-la en equilibri amb la demanda.

18 d’abr. 2008

I seguim amb la pila de combustible ... ara un avió

L'empresa Boeing ha aconseguit fer volar un avió biplaça propulsat per una pila de combustible alimentada amb hidrogen.

En aquest cas la tracció era mitjançant un motor elèctric que feia girar l'hèlix de l'avió. Aquest motor s'alimentava de la pila de combustible durant el vol mentre que per a l'enlairament es va utilitzar també una bateria per a complementar l'energia de la pila.

Podeu veure la notícia veure la notícia al web de Boeing.

16 d’abr. 2008

Com fer-se enginyer/a elèctric/a

Avui parlarem d'un web interessant per a estudiants d'ESO i batxillerat encara que en realitat el web diu estar pensat per noies i nois a partir de 8 anys.

En aquest web (TryEngineering.org) ens expliquen què és ser enginyer/a, ens permeten conèixer el perfil d'alguns/es enginyers/es i, fins i tot, fer-los preguntes.

Pel que fa a la nostra àrea, hem vist que es refereix a l'enginyeria elèctrica en sentit ampli (electricitat, electrònica, telecomunicacions, control i informàtica).

També és interessant l'apartat de jocs on es pot fer un primer contacte amb el món de l'enginyeria i sentir-se enginyera o enginyer per una estona.

14 d’abr. 2008

Energia solar aquatica

Fa temps que existeixen els parc eòlics marins. Ara també podem trobar instal·lacions solars a l'aigua.

L'empresa asturiana Energías Renovables del Principado ha creat un sistema de plaques solars que suren i es poden situar en llacs, pantans, etc.

Podeu trobar més informació a: http://www.erpasa.com/aquatil/

11 d’abr. 2008

Cotxe elèctric per a tots els usos

Fins ara els cotxes elèctrics s'utilitzaven poc, generalment només en flotes de serveis urbans. El principal motiu és el fet que quan el vols utilitzar per a trajectes més llargs se t'acaba la batería.

L'alternativa eren els cotxes híbrids, en els que la tracció es pot fer indistintament des d'un motor elèctric o un de tèrmic.

La novetat és el Fisker Karma que el podem utilitzar com a cotxe elèctric fins a 80 km (suficient per a l'ús habitual de la majoria d'usuaris) però incorpora un grup electrògen que permet recarregar les bateries si puntualment cal fer un viatge més llarg i no hi ha possibilitat d'endollar-lo durant les parades del viatge.

9 d’abr. 2008

Microcentral hidroelèctrica a Tailàndia

En el vídeo que us enllacem, ens expliquen com han fet una micro central hidroelèctrica que utilitzen, principalment, per a iluminar una escola.

Les dades les trobareu al vídeo que podeu veure a: http://www.youtube.com/watch?v=CG95NnnzPYo

Per sort, l'anglès que utilitzen s'entén molt bé.

7 d’abr. 2008

Cotxe hibrid i futurista

L'Aptera és un vehicle hibrid (combina motor elèctric i motor de benzina) amb un disseny aerodinàmic i futurista. És un dels cotxes amb menys consum del mercat.

Podeu trobar més informació a: http://www.aptera.com/

4 d’abr. 2008

Més coses amb pila de combustible ... ara una barca

Hem parlat de diversos vehicles amb piles de combustible. Ara també hi ha barques. La que comentava l'altre dia el diari El País aprofita que els motors elèctrics no fan soroll per a poder veure d'aprop les balenes.

Podeu trobar la noticia al diari El País.

2 d’abr. 2008

Sembla que no només falten enginyers/es elèctrics

La Generalitat ha fet públic, coincidint amb la celebració del saló Estudia, que està preocupada per la manca d'enginyers i enginyeres. Així ho han recollit la majoria dels mitjans de comunicació. Per tant sembla que el problema afecta també a altres branques de l'enginyeria.

Podeu veure la notícia, per exemple, a: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080402/53451325303.html

31 de març 2008

Convertim aigua en hidrògen a partir de la llum solar

En el número de febrer de la revista IEEE Spectrum es presenta un equip que es capaç de descomposar l'aigua en hidrogen i oxigen utilitzant només l'energia sel sol.

També és possible descomposar el CO2 en CO i oxígen. Aquest CO es pot utilitzar després per a crear altres combustibles.

Podeu trobar més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/feb08/5866

28 de març 2008

Semàfors LED també a l'AVE

En els semàfors de l'AVE Madrid-Barcelona també s'ha utilitzat la tecnologia LED que permet augmentar-ne la vida i estalviar molta energia.

Podeu veure una fotografia amb dos semàfors de Barcelona-Sants a: http://www.trenscat.com/renfe/images/bcnsants/P080223145.jpg

26 de març 2008

L'AEE també es preocupa per la manca de titulats elèctrics

L'Asociación Electrotécnica Española, segons ha publicat al seu web i al seu butlletí de febrer, ha creat una comissió per a l'estudi de la situació de l'ensenyament tècnica de l'electricitat en els diferents nivells universitaris.

Cada cop queda més clar que manquen enginyers i enginyeres especialistes en enginyeria i energia elèctriques.

14 de març 2008

Semàfors amb SAI

Els talls elèctrics, a part de les conseqüències particulars a cada ciutadà, tenen conseqüències públiques. Una de les més conegudes és el caos que es provoca a les ciutats a causa de l'aturada dels semàfors.

El consum elèctric dels semàfors clàssics (amb bombetes) feia inviable prendre mesures en aquest sentit. Però els nous semàfors amb LEDs tenen un consum molt més baix i això fa que ja pugui ser viable l'instal·lació de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda.

Aviat Barcelona començarà a tenir semàfors que incorporaran un SAI que permetrà assegurar-ne el funcionament durant un parell d'hores.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=491108&idseccio_PK=1022

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=491106

12 de març 2008

Concurs sobre energia

Al web d'UNESA hi trobareu el concurs "9 en energía" on els estudiants de primària i secundaria competeixen en línia per a l'estalvi energètic.

Més informació: http://www.unesa.net/unesa/html/concurso.htm

10 de març 2008

Un gran invent ... llàstima que no funciona

L'altre dia llegia a WattWatt que un estudiant havia dissenyat (com a projecte final de màster) un llum que funcionava símplement amb l'energia obtinguda fent baixar un pes. La idea era encendre un conjunt de 10 LED que feien una quantitat de llum similar a una bombeta de 40 W.

Si llegiu els comentaris veureu (i el propi autor ho reconeix) que l'invent no acaba de funcionar.

Però potser és una idea a la que cal donar més voltes i, si cal, esperar a unes làmpades més eficients. Potser algun dia podrem tenir una llanterna que funcioni com un rellotge de sorra: quan el pes arriba a baix, li dones la volta i torna a començar.

Més informació:

http://wattwatt.com/pulses/234/gravity-powered-led-lamp/ 

http://pesn.com/2008/02/19/9500471_Gravity_Lamp/

http://www.gadgettastic.com/2008/02/19/gravity-powered-led-floor-lamp/

7 de març 2008

Una altra motocicleta elèctrica, aquest cop amb bateries

Fa pocs dies parlàvem d'una motocicleta elèctrica amb pila de combustible. Avui parlem d'una amb bateries.

En el cas de la Enertia, la bateria es pot carregar amb unes tres hores a partir d'un endoll (de moment a 110 V; tensió habitual als EUA) i pot arribar als 80 km/h (suficient per la ciutat i rodalies).

Podeu trobar més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/feb08/5912

5 de març 2008

Silici vegetal per a plaques solars

A mesura que augmenta la demanda de plaques solars fotovoltaiques es va patint la manca de silici de puresa adequada. El silici que s'utilitza per a fabricar les plaques solars i els circuits integrats és d'extraordinària puresa i difícil d'obtenir a partir de la sorra (d'on s'extreu normalment).

L'altre dia va sortir la notícia que les cendres de la closca de l'arròs contenen una part important de silici i que, a més, pot arribar a ser més fàcil obtenir silici d'extraordinària puresa a partir d'elles que a partir de la sorra.

A més cal tenir present (a diferència del que passa amb els biocombustibles) que normalment es la closca de l'arròs es rebutja.

Segons les notícies aparegudes al diari El País, aviat una empresa podria fabricar a Catalunya el silici d'aquesta forma.

Per a més informació: Article 1  Article 2

3 de març 2008

Mai no s'ha de desendollar estirant pel cable

Hi ha moltes persones que tenen el (mal) costum de desendollar els aparells estirant pel cable. Això a vegades és per mandra d'anar fins a l'endoll i altres és símplement per veure l'oscil·lació que fa el cable.

Aquesta pràctica és perillosa. Cada cop que fem una estrebada al cable, els fils que estàn connectats a les potes de l'endoll s'afluixen una mica. Amb el temps poden començar a fer mal contacte i es pot cremar l'endoll amb risc de provocar un incendi.

També pot succeir que un dia els fils es deixin anar de les potes provocant un arc elèctric o un curtcircuit.

Per tant, cal desendollar sempre agafant el cos de l'endoll per assegurar-nos de no estrebar el cable.

29 de febr. 2008

D'enginyera elèctrica a heroïna

En el número de febrer de la revista IEEE Spectrum hi ha (com en anys anteriors) sobre diverses "feines de somni" de diverses branques de l'enginyeria. Entre les 10 persones protagonistes destaquem Salinee Tavaranan, una enginyera elèctrica que es dedica a electrificar àrees rurals amb pocs mitjans. Una veritable heroïna per aquelles persones que han passat, en només dos anys, de no tenir electricitat a utilitzar l'ordinador a l'escola.

Podeu llegir l'article a: http://www.spectrum.ieee.org/feb08/5947 o veure'n un vídeo a: http://www.spectrum.ieee.org/video?id=230

27 de febr. 2008

El coure és el nou "metall noble"

Abans els metalls que es robaven eren la plata i l'or ja que eren metalls nobles i se'n pagava un bon preu.

Ahir mateix sortia als diaris un nou robatori de cable de coure a l'Adif. Ara el metall que més es roba és el coure. Per un costat per que ha pujat de preu i per l'altra per que és més fàcil de robar que l'or i la plata.

El problema és que quan es roba coure se sol causar un perjudici social (a més de l'econòmic). El coure fàcil de robar i utilitzar és el de les infraestructures elèctriques i ferroviàries i el resultat és paralitzar una línia de tren, un sistema de comunicacions o un subministrament elèctric.

Moltes vegades (no és el cas de la notícia d'ahir) el que roba el cable posa en perill la seva vida doncs el cable robat està connectat a alta tensió; com és el cas del que va sortir als diaris el mes passat.

25 de febr. 2008

Limitació de velocitat dels molins de vent

Els molins de vent per a generació d'electricitat (aerogeneradors) solen tenir un límit superior de velocitat. Si es supera, el molí es frena i deixa les pales en una posició segura.

En aquest vídeo veiem que passa si el molí gira i està sotmès a velocitats massa grans: http://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA

22 de febr. 2008

Motocicleta elèctrica ... amb pila de combustible

Seguint amb la tendència a oferir vehicles elèctrics, Suzuki ha presentat la Crosscage. Una motocicleta amb motor elèctric que obté l'energia d'una pila de combustible d'hidrogen.

Si la compreu, el problema és on reposar hidrogen.

Podeu trobar més informació a http://www.spectrum.ieee.org/jan08/5840 o posant "Suzuki Crosscage" al vostre buscador favorit.

20 de febr. 2008

Manipular circuits elèctrics quan estan connectats

Ja havíem comentat que mai s'ha de manipular circuits quan estan connectats. A primer cop d'ull pot semblar que el risc d'electrocució és important, i ho és!!!

Però també és important el risc de curtcircuit. Quan es produeix un curtcircuit poden aparèixer temperatures molt altes que poden donar lloc a una llum molt intensa i a projecció de material incandescent. Si això ens passa mentre estem manipulant el circuit podem patir cremades molt greus i si ens passa prop dels ulls podem quedar cecs (durant una temporada o per sempre).

Per tant, recordem-nos sempre de desconnectar el circuit abans de manipular-lo.

18 de febr. 2008

Electro-inmobilitzadores

Just després d'escriure sobre el pastor elèctric vaig llegir un article a la revista IEEE Spectrum de desembre en el que s'explicava com funcionen aquestes "pistoles" que porten alguns cossos policials i que serveixen per a immobilitzar a la persona que es vol detenir.

L'aparell llença dos electrodes en forma d'agulles que es claven a la pell de la persona i que queden units amb l'aparell mitjançant dos cables elèctrics. Llavors l'aparell envia uns polsos elèctrics que provoquen unes contraccions de la musculatura i que fan que la persona no pugui respondre a la detenció.

Podeu llegir l'article complet a: http://www.spectrum.ieee.org/dec07/5731

15 de febr. 2008

Interruptors diferencials

Ara que ja coneixem els efectes del corrent elèctric al cos humà convé que parlem de com protegir-nos. Evidentment la millor protecció és no tocar mai un circuit que està connectat. Però per si algun dia hi ha algun problema, tenim els interruptors diferencials.

Per aquests interruptors passen tots els fils actius de la instal·lació que a les instal·lacions domèstiques són la fase i el neutre (anada i tornada). L'aparell suma els corrents de tots els fils i la suma ha de sortir zero ja que si no és així vol dir que el corrent s'està escapant per algun lloc, ja sigui a través d'una persona o per la paret, el terra, les canonades, etc. En qualsevol cas aquest corrent de fuita seria perillós i, per tant, cal desconnectar.

Els interruptors diferencials domèstics són de 30 mA (això vol dir que amb un corrent de fuita igual o superior a 30 mA segur que desconnecten) ja que hem vist que aquest és el corrent màxim que pot suportar el 100% de la població sense patir conseqüències greus. No poden ser més sensibles ja que llavors podríen saltar per qualsevol cosa.

Els diferencials solen tenir dos aspectes possibles:

  • Una palanca (per connectar i desconnectar) i un polsador (de prova)

  • Tres polsadors (un per connectar, un per desconnectar i un de prova)


Convé prémer el polsador de prova un cop al mes. Aquest polsador "simula" una fuita a terra i així podem comprovar que l'interruptor funciona correctament.

13 de febr. 2008

Els endolls no són interruptors

El títol sembla una bestiesa però no ho és. El que vol dir és que els endolls elèctrics no estan pensats per a tallar el corrent elèctric. La funció de l'endoll és separar l'aparell del circuit per tal que sigui transportable i també per que estigui totalment desconnectat i, per tant, es pugui manipular amb seguretat.

Per a tallar el corrent elèctric hi ha els interruptors i tots els aparells (excepte, potser, alguns de potència molt reduïda) n'haurien de tenir un.

Si utilitzes sovint l'endoll d'un aparell una mica potent per a desconnectar-lo, mira-li les potes. Veuràs que estan plenes d'uns piquets foscos. Aquests piquets són "mossegades" al material que es produeixen per l'arc elèctric de la desconnexió i que fan que l'endoll cada dia fa més mal contacte ... fins que un dia es crema ... i pot provocar un incendi.

Per tant, sempre cal apagar l'aparell per l'interruptor i, després, desendollar-lo (si cal).

Potser algú pensarà que hi ha alguns aparells que no tenen interruptor. Un exemple habitual són les planxes (per a planxar la roba). En aquest cas el termòstat és el que fa d'interruptor. Amb el termòstat al mínim la planxa està (a temperatures normals) apagada. Cal desendollar i endollar amb el termòstat al mínim.

11 de febr. 2008

Efectes del corrent elèctric en el cos humà

Fa uns dies comentàvem quina era la resistència del cos humà i el corrent que hi podia passar. Ara parlarem dels seus efectes.

Si el corrent és de l'ordre de 10 mA (0,01 A) durant més d'un segon, el que notarem és una enrampada.

Si el corrent és de l'ordre de 5 mA durant més de dos segons notarem una sufocació.

Si el corrent és de més de 5 mA i durant més d'un segon hi ha un cert risc de fibrilació ventricular. La fibrilació ventricular es correspon amb unes contraccions arrítmiques del cor que fan que aquest no bombegi la sang correctament. La fibrilació ventricular és la principal causa de mort per efectes elèctrics.

No totes les persones sóm iguals. Per sota de 300 mA i temps menors que 0,1 segons el risc de fibrilació ventricular és pràcticament nul, a 1000 mA (1 A) i temps menors que 0,1 segons el risc de fibrilació ventricular és ja del 10% (només el 10% de les persones ho patirien).

A efectes pràctics, ens interessen els temps més llargs. Per a temps més grans que cinc segons els risc de fibrilació és nul fins a 30 mA.

Si en una instal·lació està previst que l'usuari entri en contacte accidentalment o intencionada amb el circuit s'utilitzen tensions de seguretat. En locals secs la tensió màxima de seguretat és 50 V, en locals humits (vestidors, terrasses, hivernacles, etc.) és 24 V i en instal·lacions submergides (enllumenat subaquàtic de piscines, fonts, etc.) és de 12 V.

8 de febr. 2008

Calcular les emissions de CO2

Sovint sentim parlar de les emissions de CO2 que produeixen les nostres activitats. Però, sabem quant CO2 produïm?

En aquesta pàgina web podem trobar una calculadora que ens diu la quantitat de CO2 que produeix el nostre consum elèctric, el nostre cotxe, etc.

http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx

6 de febr. 2008

Circulació del corrent elèctric en el cos humà

El cos humà no es comporta com una resistència elèctrica. La resistència aparent del cos depèn de la tensió elèctrica a la que el sotmetem i també del grau d'humitat de la pell.

La taula següent indica els valors de la resistència del cos humà (per a trajectòries mà-mà o mà-peu) en funció d'aquests paràmetres:

 
NORMA CEI-479

TENSIÓ DE
CONTACTE (V)
RESISTÈNCIA DEL COS HUMÀ (ohm) PER A DIFERENTS ESTATS D'HUMITAT DE LA PELL
SECA
HUMIDA
MULLADA
IMMERSA
25
5000
2500
1000
500
50
4000
2000
875
440
250
1500
1000
650
325

 La pell rarament es pot considerar seca sinó que el més habitual és que estigui humida. En aquest cas, per exemple si algú toca un cable a 230 V el corrent pel seu cos serà, segons la llei d'Ohm, de 0,23 A o sigui 230 mA.

4 de febr. 2008

Edificis sostenibles

Els edificis sostenibles van apareixent, poc a poc, com una alternativa. El projecte SARA té com a objectiu principal la construcció de set edificis públics que siguin, a la vegada, sostenibles, econòmicament viables, amb un rendiment energètic alt i que puguin ser replicables a gran escala en qualsevol lloc d’Europa. El projecte va començar oficialment el juny del 2004 i es preveu que s’acabi el maig del 2008.

Un d'aquests edificis s'ha inaugurat fa poc al nostre País. Podeu trobar-ne molta informació a:

http://www.sara-project.net/article.php3?id_article=9

1 de febr. 2008

Pastor elèctric

Anomenem pastor elèctric a una tanca electrificada (un o diversos fils) que s'utilitzen per a mantenir els animals dins d'un recinte.

El sistema es basa en un aparell que genera descàrregues d'alta tensió (normalment entre 3 i 20 kV) de durada molt curta (impulsos) i que es van repetint cada poc temps (el més freqüent són temps al voltant d'un segon). La idea és que la tensió sigui prou alta per tal que la descàrrega sigui dolorosa però de curta durada per tal que no pugui matar ni als animals ni a les persones que accidentalment toquin la tanca.

La disposició dels fils, la seva quantitat i la tensió elèctrica que cal aplicar varia segons la mida, l'agilitat i la intel·ligència dels animals a controlar.

Molts animals memoritzen la presència de la descàrrega i ja no es tornen a acostar a la tanca. En alguns casos, encara que treiem la tanca ja no es tornen a acostar al lloc.

Hi ha animals amb bon sentit de l'olfacte que són capaçós de saber si l'aparell està en marxa o no. Quan es genera la descàrrega es produeix ozó per la ionització de l'aire. En el moment que l'animal s'enrampa per primera vegada nota una forta olor a ozó i l'associa amb la descàrrega. Si l'aparell està una estona sense funcionar l'olor a ozó desapareix i alguns animals tornen a intentar passar.

30 de gen. 2008

Submarins elèctrics

Quan parlem de vehicles elèctrics, normalment no pensem en submarins. Al número de novembre de la revista IEEE Spectrum ens proposen regalar un submarí elèctric personal.

L'invent es pot comprar per només $130.000 i el primer comprador ha estat un professional de Cartagena.

Si preferiu anar en parella, en sortirà un de biplaça per $190.000. 

Podeu llegir més informació a: http://spectrum.ieee.org/nov07/5649

25 de gen. 2008

Vols tenir un endoll en el cotxe?

Per un preu força raonable pots tenir un endoll de fins a 225 W en el cotxe que s'alimenta des de la bateria. L'invent no és nou (és un ondulador com els que porten els SAIs), la novetat està en l'aplicació i el preu.

El que es presenta al número de novembre de la revista IEEE Spectrum val $41 i també permet carregar la bateria de dispositius USB.

Més informació: http://spectrum.ieee.org/nov07/5649

23 de gen. 2008

Els cotxes (elèctrics o no) poden ajudar a modular la demanda

Fa un parell de mesos comentàvem que els cotxes elèctrics podien ajudar en els moments més delicats per al sistema elèctric.

Un equip de la Universitat de Delaware (USA) proposa anar una mica més lluny i que tots els vehicles (elèctrics o no) es connectin a la xarxa elèctrica quan no s'utilitzen (amb un convertidor i un control adequats) i ajudin a modular la demanda carregant la bateria quan sobra energia i descarregant-la (fins, per exemple, el 50%) quan en manca.

Evidentment la capacitat de la bateria d'un cotxe no dóna per gaire però només la de, per exemple, el 10% dels cotxes d'una ciutat ja dóna per molt.

Podeu llegir la notícia a: http://www.novaciencia.com/2008/01/17/el-automovil-electrico-que-tambien-genera-electricidad/

21 de gen. 2008

Vigila que els nens no es cremin amb l'aigua!

Sovint hi ha nens que s'escalden per culpa de l'aigua massa calenta. Un invent que es comenta al número de novembre de la revista IEEE Spectrum fa sortir l'aigua iluminada amb una llum blava o vermella segons si la temperatura està per sota o per sobre de 32ºC.

L'invent es basa en uns leds que funcionen amb piles. Podeu trobar més informació a:

http://spectrum.ieee.org/nov07/5649

18 de gen. 2008

Ultracondensadors

Els condensadors elèctrics es coneixen des de fa segles i permeten emmagatzemar electricitat, igual que les bateries. La diferència és que les bateries ho fan mitjançant una reacció química i els condensadors mitjançant un camp elèctric.

Els condensadors es poden carregar i descarregar molt més depressa que les bateries i duren moltíssims més cicles de càrrega i descàrrega però no s'utilitzen gaire per emmagatzemar energia ja que pel mateix volum i pes poden emmagatzemar molta menys energia que una bateria.

Els ultracondensadors ja fa mots anys que es coneixen però no han començat a estendre's fins fa molt poc. En els condensadors normals les plaques són planes i sabem que la càrrega elèctrica només s'emmagatzema a la superficie. En els ultracondensadors les plaques són de material esponjós o filamentós i d'aquesta manera s'aconsegueix molta més superfície de placa i, per tant, molta més capacitat.

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum ens parlen d'uns ultracondensadors que ja poden competir amb les bateries per la seva capacitat d'emmagatzemament. Ho podeu llegir a:

http://spectrum.ieee.org/nov07/5636

16 de gen. 2008

Més coses sobre semàfors de ferrocarril

En alguns semàfors de ferrocarril veureu que, a més dels colors habituals, hi ha un conjunt de cinc llums blancs disposats en forma de lletra V. Aquests llums s'utilitzen quan poc després del semàfor hi ha un canvi d'agulles (desviament) i indiquen si la via està posada cap a la dreta (encès el llum inferior i els dos del costat dret) o cap a l'esquerra (encès el llum inferior i els dos del costat esquerre) . Quan el semàfor està en vermell solen estar apagats i així estalvien energia.

Podeu veure semàfors com aquests en algunes estacions ja que els que hi ha en trams de via fora de les estacions costen més de veure. Una manera fàcil si esteu a Barcelona és a l'estació d'Arc de triomf (Adif) on hi ha un semàfor d'aquests que indica si el tren anirà en direcció al Clot (dreta) o a Sant Andreu (esquerra).

Si no podeu anar-hi, seguiu els enllaços que us hem posat a imatges del web http://www.trenscat.com/

14 de gen. 2008

Vehicle amb recàrrega ultraràpida

Un dels problemes que tenen els cotxes elèctrics és el temps que es necessita per a recarregar les bateries. Per això habitualment s'utilitzen en aplicacions en les que no es fan recorreguts molt llargs i quan el vehicle passa tota la nit en el seu garatge.

En el número de novembre de la revista IEEE Spectrum es parla d'un cotxe que pot recarregar les beteries en menys de 10 minuts. Això permet fer llargs recorreguts parant a les "estacions de servei" a recarregar mentre es pren un cafè.

Però la perfecció no existeix. Per a carregar un cotxe elèctric en aquest temps calen potències de l'ordre del megawatt i això no és fàcil de trobar ja que la majoria de les estacions transformadores ja són de menys potència.

Podeu llegir l’article a: http://spectrum.ieee.org/nov07/5657

11 de gen. 2008

Cables superconductors

Si féssim els cables elèctrics amb materials superconductors podríem transportar molta energia pel mateix cable i a distàncies molt més llargues ja que la baixa resistència d'aquests materials faria disminuir molt les pèrdues i les caigudes de tensió.

I doncs, per què no ho fem? Doncs per que l'efecte superconductor només funciona a temperatures molt per sota de zero graus. Actualment ja s'estan fent proves amb materials anomenats superconductors d'alta temperatura però tot i així aquests materials han d'anar refrigerats amb nitrògen líquid. Amb aquests materials ja s'han fet instal·lacions amb cables però amb distàncies curtes (normalment força menys d'un kilòmetre). Però potser d'aquí a uns anys siguin ja una realitat per al transport d'energia.

Un avantatge important dels cables suberconductors és que quan hi passa més corrent del previst deixen de ser superconductors amb la qual cosa la resistència es torna molt elevada. A efectes pràctics això fa que quan es produeix un curtcircuit la resistència del cable augmenta molt i és el propi cable que limita el curtcircuit.

9 de gen. 2008

Google solar

L'empresa Google ha decidit omplir tots els sostres de la seva seu central a Califòrnia de plaques solars fotovoltaiques, incloses les cobertes de l'aparcament. Podeu llegir l'article a: http://spectrum.ieee.org/oct07/5568

Les importants subvenciona a aquest tipus d'energia a Califòrnia han ajudat a tirar endavant el projecte.

Un dels problemes que s'han trobat, com sovint passa amb les instal·lacions solars una mica grans, és que la xarxa elèctrica de distribució no és capaç d'admetre una generació d'energia superior a un cert percentatge del consum local.

Cal doncs més recerca per adaptar les xarxes de distribució a la connexió de generació distribuïda i també cal que les subvencions no només se centrin en les instal·lacions sinó també en l'adaptació de les xarxes de distribució per a poder admetre tota l'energia que es pugui generar.

8 de gen. 2008

Animeu-vos a participar

A l'iniciar aquest blog us dèiem que té com a objectiu ser un espai de comentari i debat sobre l’Enginyeria Elèctrica i la seva presència a la societat actual.

Fins ara, de debat n'hi ha hagut poc ja que, excepte en dues ocasions, totes les entrades i comentaris són de la mateixa persona.

Animeu-vos a participar! Sobre l'enginyeria elèctrica i l'energia elèctrica es poden dir moltes coses.

També ens podeu fer propostes. Sobre quin tema us agradaria que parléssim?

Recordeu que per participar cal registrar-se i es fa de manera gratuïta. És un procés ràpid i senzill que només hauràs de fer el primer cop.

També podeu enviar un missatge a edison punt ee arroba upc punt edu.