22 de des. 2011

Ascensors amb variador de velocitat

Tradicionalment els ascensors han funcionat amb un motor trifàsic normal que es connectava directament o bé amb un motor de dues velocitats que permetia fer una aproximació a velocitat més lenta.

Actualment la tendència és a posar un variador de velocitat en l'alimentació del motor. Aquest variador permet estalviar energia en el funcionament i també recuperar energia. Quan un ascensor puja amb la cabina buida, el contrapès pesa més que la cabina i el motor està frenant la baixada del contrapès. Aquesta energia de frenat es pot recuperar. El mateix passa quan la cabina baixa molt plena i el motor ha de frenar-la. Amb els ascensors tradicionals (vegeu el que dèiem fa quasi un any) aquesta energia gairebé no s'aprofitava.

El variador de velocitat també permet arrencar i frenar de manera molt suau i, per tant, afinant molt més la posició d'aturada i sense aquelles arrencades brusques tan molestes. Fins i tot, és possible augmentar la velocitat de funcionament sense que els usuaris es sentin incòmodes. Un ascensor normal sol anar a aproximadament mig metre per segon i un de dues velocitats a un metre per segon en la velocitat ràpida. Un ascensor que tingui acceleració suau pot anar a un metre i mig per segon sense que els usuaris ho notin.

20 de des. 2011

Ferrolineres

Aprofitar l'energia de frenada dels trens ja fa anys que està inventat. Si el tren porta un control de velocitat amb convertidor, quan el tren frena converteix l'energia cinètica en energia elèctrica que s'injecta a la catenaria. Si en aquell moment en una zona pròxima hi ha altres trens accelerant la podran aprofitar. En cas contrari, es converteix en escalfor amb unes resistències.

El sobran d'energia a la catenària no es pot retornar a la xarxa elèctrica. Per poder-ho fer caldria canviar els convertidors electrònics que alimenten la catenària i l'energia aprofitada no justifica el cost.

La proposta que presenta ara Adif és afegir uns convertidors addicionals que agafin l'energia sobrera a la catenària i li donin us. L'ús que proposen és instal·lar estacions de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments que tenen en algunes estacions.

Com l'energia de frenada és una energia molt puntual, cal emmagatzemar-la de cop, per després poder-la donar més lentament a les estacions de recàrrega.

Podeu llegir més informació a:

http://elperiodico.cat/ca/noticias/sociedad/frenada-los-trenes-dara-energia-los-coches-electricos-1163663

15 de des. 2011

El transport més emprat

Heu pensat mai quin és el transport que porta més viatgers al cap d'un any?

És un sistema amb tracció elèctrica... per això en parlem aquí.

Feu una llista dels mitjans de transport que us vinguin al cap. Els ascensors transporten cada dia més passatgers que tots els altres mitjans de transport junts. I no només això, més de deu vegades més que tots els mitjans de transport junts.

El recorregut diari dels ascensors de l'Estat Espanyol és superior a donar cinquanta voltes a la terra.

Per això és molt important l'estalvi energètic en aquests elements.

També és el sistema de transport més segur. Hi ha un accident greu cada més de mil milions de viatges.

13 de des. 2011

Una mala jugada de l'electricitat estàtica

No us heu enrampat mai en tocar un element metàl·lic després de caminar per una moqueta o un terra sintètic? Quan caminem per un terra de material sintètic el nostre cos es carrega d'electricitat estàtica. D'aquest tema ja n'havíem parlat fa un parell d'anys.

Això també passa en fregar la nostra roba per la tapisseria del cotxe, de manera que si després de baixar-ne toquem el cotxe també ens enrampem, és a dir hi ha una descàrrega elèctrica del nostre cos cap a la carcassa del cotxe.

En aquest vídeo observem una conseqüència d'aquest fenòmen. Mentre s'omple el dipòsit de benzina hi ha una certa quantitat de vapor de benzina que surt del dipòsit. Si el punt del cotxe que toques després d'aixecar-te és proper a l dipòsit, aquest vapor es pot encendre.

Al nostre país acostumem a quedar-nos drets al costat del cotxe mentre omplim el dipòsit però en altres països on la gent seu al cotxe mentre espera a que s'ompli aquest fenomen és relativament freqüent.

7 de des. 2011

Generem energia amb les sabates

Quan caminem, el nostres peus poden arribar a generar fins a 40 watt amb el seu impacte amb el terra. Podríem aprofitar aquesta energia? Potser per recarregar el nostre reproductor MP3?

Sembla que ja hi ha qui està treballant en el tema.

Podeu llegir més informació a:

http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/gadgets/footfalls-for-phone-calls

1 de des. 2011

E-cotxing

No busqueu al diccionari la paraula del títol, no hi és. L'he creada jo quan pensava com començar aquest text.

A l'igual que hi ha lloguer de bicicletes al carrer ("Bicing" en el cas de Barcelona), a París han decidit llogar cotxes elèctrics amb un sistema semblant.

Els cotxes que es llogaran són extraordinàriament senzills però sense deixar de banda el disseny.

Podeu trobar informació sobre el cotxe a:

http://www.bluecar.fr/en/pages-accueil/default.aspx

Podeu llegir la notícia a:

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/environment/paris-unfurls-ev-carsharing-program