29 de set. 2009

Les vaques tenen una brúixola interna

En el número de juliol de la revista IEEE Spectrum va sortir publicat un article en el que es comentava que les vaques tendeixen a estar aliniades amb la direcció nord-sud.

A l'article també diu que si les vaques estan properes a una línia d'alta tensió aquesta tendència a posar-se en direcció nord-sud ja no es veu.

Finalment comenta que si la línia d'alta tensió propera està en direcció est-oest llavors les vaques s'arrengleren amb la línia.

Així doncs, això fa suposar que les vaques tenen una certa capacitat de detectar el camp magnètic terrestre (com una mena de brúixola interna) que, com és lògic, es pot veure perturbada pel camp magnètic de les línies elèctriques.

El que no se sap encara és quin avantatge poden tenir les vaques pel fet d'arrenglerar-se o no amb el camp terrestre.

L'article també comenta que hi ha altres animals que presenten sensigilitat al camp magnètic.

Podeu llegir l'article a:

http://spectrum.ieee.org/energy/the-grid/of-cows-and-power-lines

22 de set. 2009

Comentaris en aquest blog

Al juny us comentàvem que ens agradaria rebre comentaris i ens sorprenia no rebre'n cap. Hem descobert que era un problema en la instal·lació del servidor que sembla que ja està resolt.

Ja podeu, doncs, deixar comentaris a les entrades normals del blog.

17 de set. 2009

Arriba l'energia elèctrica termosolar

Fins ara l'energia elèctrica procedent del sol es generava pel mètode fotovoltaic. Aviat es començarà a construir a Catalunya una central tèrmica en la que el vapor es generarà a partir de la radiació solar.

Per aconseguir escalfar el vapor a alta temperatura cal força energia; per això són necessaris uns miralls que concentrin molta radiació en un mateix lloc.

Podeu llegir la notícia a El Periódico.

15 de set. 2009

La fi de les bombetes s'acosta

Comencem el curs amb la notícia que ja no es poden distribuir (des de primers de setembre) bombetes de potència igual o superior a 100 W. Això forma part d'un pla d'eliminació progressiva de les bombetes.

Les làmpades d'incandescència són molt ineficients ja que la major part de l'energia consumida es converteix en calor. Entre les d'incandescència, les més ineficients són les bombetes mate i les més eficients són alguns tipus d'halògenes. De tota manera totes tenen una eficiència molt baixa comparada amb les làmpades de descàrrega.

Per a la substitució progressiva  es comença per les bombetes de 100 W en amunt i els motius són diversos:

  • Són clàrament ineficients

  • Es comença per les més altes ja que l'energia perduda és més gran

  • Són relativament fàcils de substituir per làmpades de baix consum


A mesura que es vagin eliminant bombetes la qüestió serà més complicada. Actualment encara no està gaire resolta la substitució de les bombetes petites (tant de potència com de mida) encara que darrerament ja han anat sortint al mercat làmpades de baix consum de dimensions més reduides que les habituals.

Tampoc està gaire resolta la substitució de les halògenes amb transformador. Probablement en un futur proper hi haurà una bona oferta de solucions LED per a la substitució directa.