15 de des. 2009

Demostrar l'indemostrable

L'altre dia comentàvem que a l'hora d'implantar noves línies elèctriques sempre apareix un fenomen de reacció en contra. Un dels arguments que s'esgrimeixen és el dels camps magnètics de baixa freqüència creats per les línies (fenomen indiscutible) i el seu potencial efecte perjudicial sobre l'organisme (fet encara per aclarir).

Científicament és relativament fàcil demostrar que una cosa perjudicial per la salut ho és. Però no és gens fàcil demostrar que una cosa és beneficiosa per la salut i és impossible demostrar que una cosa no és perjudicial.

Hi ha moltes persones que reivindiquen la no instal·lació de línies elèctriques al·legant la seva suposada perillositat i exigeixen que, si s'escau, es demostri que no són perilloses. Però, com ja hem comentat, aquesta demostració és impossible.

També és cert que s'han fet alguns estudis que, segons els seus autors, demostren la perillositat dels camps magnètics de baixa freqüència creats per les línies. Però aquests estudis tenen dos defectes greus de forma; per un costat, quan s'ha intentat replicar l'estudi no s'han obtingut els mateixos resultats. Per que un estudi científic sigui vàlid ha de poder ser replicat per altres científics reproduint les condicions però canviant la població d'estudi. El segon defecte és que no s'han tingut en consideració altres variables que també poden afectar a la salut de la població estudiada; per exemple l'alimentació, el lloc on viuen (contaminació ambiental), on treballen (riscos laborals sobre la salut), etc.

Per tant, de moment, hem de seguir pensant que és possible que els camps magnètics de baixa freqüència puguin afectar a la salut però que és probable que no ho facin. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) manté una llista de possibles elements nocius en funció del grau de probabilitat que ho siguin. Els camps magnètics de baixa freqüència són considerats per l'OMS com a possibles causes del càncer. Fixem-nos que diu possible, ni tant sols diu probable. En la mateixa categoria de possibles hi podem trobar altres coses com el cafè, beguda de la que algunes persones n'arriben a consumir quantitats considerades elevades i mai hem sentit comentar la possibilitat que aquestes persones puguin desenvolupar un càncer a causa d'això.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari