31 de maig 2011

Reciclatge de plafons fotovoltaics

Fa uns dies parlàvem http://blogdee.dee.upc.edu/?p=404 del reciclatge de làmpades fluorescents. Un altra element del que convé el reciclatge són els plafons fotovoltaics i no només per quan es desmunta una instal·lació sinó també per aquells mòduls que es trenquen durant el transport i el muntatge.

Darrerament l'empresa PVR3 està posant en marxa una planta de reciclatge d'aquests mòduls a la vora de Calatayud.

24 de maig 2011

Els llamps no només ens poden entrar per la xarxa elèctrica

Fa uns dies parlàvem sobre l'entrada de llamps a les vivendes a través de la xarxa elèctrica. Però no només poden entrar per aquí.

Un altre dels punts típics d'entrada és l'antena de televisió, a través de la qual ens pot fer malbé tots els parells connectats a l'antena.

En els darrers anys també és molt habitual tenir els ordinadors connectats (a través d'un mòdem) a la xarxa telefònica. Aquesta xarxa no té un disseny que la faci robusta enfront els llamps, per tant és un punt d'elevada vulnerabilitat.

En cas de tempesta, convé que desconnecteu les antenes de TV i les connexions dels módems a la línia telefònica.

17 de maig 2011

El vehicle elèctric com emmagatzemador d'energia

Fa uns dies parlàvem de la necessitat de tenir sistemes d'emmagatzemar energia elèctrica.

Actualment s'està fent recerca (encara que no tanta com seria desitjable) en les bateries d'alta capacitat i els ultracondensadors que podrien ser emprats per les companyies distribuidores per emmagatzemar energia però d'aquesta manera, a un cost competitiu, només podrem emmagatzemar petites quantitats.

L'hidrògen pot ser una altra manera d'emmagatzemar energia però quan aquest hidrògen es torna a convertir en electricitat (a les piles de combustible) es genera una important quantitat de calor. Si es vol ser eficient (i, per tant, competitiu) cal poder aprofitar aquesta calor al mateix temps que es genera l'electricitat.

Finalment, sembla que en el futur el vehicle elèctric pot jugar un paper molt important en l'emmagatzemament d'energia. Però per això cal:

  1. Crar un clima de confiança i uns incentius per tal que l'usuari accepti deixar connectat el seu vehicle mentre no el fa servir i que admeti que (mentre tingui les bateries carregades quan ho ha programat) la companyia pugui carregar les bateries quan més li convingui o, en cas de necessitat, fins i tot pugui agafar una part de l'energia de les bateries. L'usuari ha de tenir arguments per confiar que el seu vehicle estarà a punt quan ell ho hagi demanat, que la càrrega de la bateria serà feta en una hora de baix consum (i, per tant, de baix preu) i que si s'agafa una part de l'energia, se li pagarà a una tarifa adequada.

  2. Hi ha d'haver una normalització dels sistemes de recàrrega que permeti que l'usuari no només pugui carregar el vehicle a casa sinó també a la feina o en centres comercials i d'oci, estacions intermodals, etc.

  3. Hi ha d'haver una infrastructura mínima suficient per tal que l'usuari sàpiga que no només podrà emprar el seu vehicle per als trajectes habituals sinó també en vacances i sortides; en cas contrari les vendes d'aquests veicles no augmentaran significativament.

10 de maig 2011

Reciclatge de fluorescents

Els fluorescents i les làmpades de baix consum representen actualment una forma d'estalvi energètic en enllumenat en relació amb les bombetes i les làmpades halògenes. Però tenen un greu inconvenient, porten mercuri que és un element altament contaminant.

És important doncs evitar que els fluorescents i les làmpades de baix consum vagin a parar als abocadors o siguin llençats a la natura. El reciclatge d'aquestes làmpades permet recuperar-ne els elements principals, però, sobre tot, evitar que el mercuri pugui contaminar el medi.

Ambilamp és una associació en la que participen la major part dels fabricants d'aquestes làmpades i que té com a objectiu incentivar la recollida d'aquelles que siguin per llençar i que siguin reciclades.

A Catalunya, la planta de Pilagest al Pont de Vilomara recicla piles i làmpades fluorescents i comercialitza els elements que n'obté.

3 de maig 2011

L'hora del planeta 2011

El passat dissabtehi havia una nova convocatòria de l'Hora del Planeta; una proposta als ciutadans per apagar els llums durant una hora per conscienciar sobre el malbaratament d'energia i el canvi climàtic. La convocatòria era a les 20:30.

Observem la corba de demanda d'energia al web de REE: https://demanda.ree.es/demanda.html triant com a data el 26-03-2011. Seguint la corba groga (la demanda real) amb el cursor ens va indicant el consum i l'hora. Veiem que a les 20:30 es va notar una baixada del consum. Pot semblar poca cosa però cal tenir present que l'enllumenat només és una fracció del consum total.

També podem veure que la baixada de demanda dura aproximadament mitja hora i que a partir de les 21:00h torna a remuntar.