26 d’abr. 2011

Els llamps poden arribar dins de casa nostra

Quan un llamp cau a una línia elèctrica produeix una sobretensió que pot cremar els aparells dels edificis connectats a aquella línia. Per això actualment és habitual instal·lar protectors de sobretensions en els quadres elèctrics generals de les vivendes. De fet la normativa ho obliga en la majoria dels casos.

De fet, no cal que el llamp caigui a la línia. Només que caigui a les proximitats ja n'hi ha prou perquè el camp electromagnètic crei una sobretensió transitòria a la línia.

El problema està en que a les instal·lacions més antigues no hi ha instal·lats aquests protectors. En aquest cas és recomanable que en cas de tempesta propera tinguem només endollats els aparells que estiguem fent servir en aquell moment. I, si és possible, que no tinguem cap aparell electrònic (són els més delicats) connectat.

12 d’abr. 2011

Podem prescindir de l'energia nuclear?

Després del terratrèmol del Japó, aquesta pregunta està en boca de molta gent.

La resposta, al nostre país, és que actualment no.

Per poder prescindir de l'energia nuclear, caldria tenir molta més potència instal·lada que no pas la que tenim ara. Per tant, de moment, la resposta és no. Augmentant ràpidament la potència instal"lada, potser d'aquí 5 a 10 anys en podríem parlar.

Ara bé, amb la situació actual del mercat dels combustibles fòssils, no sembla que ara sigui un bon moment per incrementar el nombre de centrals de fuel o gas.

I amb renovables? Actualment el nivell de rendibilitat és molt baix i tal com està el mercat financer serà difícil trobar empreses disposades a invertir.

En qualsevol cas, el sistema elèctric actual no pot funcionar amb un elevat percentatge de renovables. Per aconseguir-ho caldria:

  1. Augmentar la robustesa dels generadors solars i eòlics per tal que siguin capaços d'aguantar sense desconnectar-se els problemes típics de la xarxa elèctrica (que les centrals convencionals són capaces d'aguantar) sense desconnectar-se

  2. Buscar sistemes d'emmagatzematge d'energia que permetin cobrir aquells moments en els que no hi ha suficient generació eòlica i solar

  3. Incentivar la instal·lació de fonts renovables més gestionables que l'eòlica i la solar, com són la biomassa i la marina

  4. Augmentar les interconnexions amb la resta de la península i amb Europa per poder beneficiar-nos dedel fet que no a tot arreu fa el mateix vent en cada instant


Per aconseguir-ho cal augmentar la inversió en recerca i donar primes als que instal·lin les primeres instal·lacions. No oblidem que els preus dels components comencen a ser interessants quan el nombre de vendes és suficientment alt.

5 d’abr. 2011

Cuina, nevera i generador elèctric en un sol aparell

Un equip de la Universitat de Nottingham ha desenvolupat un aparell que permet generar electricitat, cuinar i refredar tot en un.

La idea és una cambra de combustió que crema el combustible i amb l'escalfor comprimeix aire. Aquest aire comprimit fa vibrar una membrana que juntament amb un imant aconsegueix crear corrent elèctric en una bobina. Convertint aquest corrent elèctric a una tensió i freqüència adequades es pot alimentar un endoll on connectar-hi petits aparells.

Aquest aire calent també es pot enviar a una zona on s'expandeix i produeix fred suficient per fabricar gel.

Finalment, l'escalfor residual també es pot fer servir per cuinar.

Podeu llegir més informació a:

Enllaç 1

Enllaç 2