27 de febr. 2014

El metge m’ha receptat una aplicació per al mòbil

Les persones que tenen una diabetis tipus 2 i requereixen estar pendents dels seus nivells de glucosa poden (de moment als EUA) beneficiar-se de l’ús d’una aplicació per al mòbil que intenta millorar el seu estat de salut i fer-los la vida més fàcil.

Aplicació per a diabètics

L’aplicació (aprovada per les autoritats sanitàries) no mesura els nivells de glucosa però sí ajuda a recordar quan cal fer la mesura o prendre la medicació i aconsella estils de vida saludables per a persones amb diabetis.

Podeu llegir més informació al web de la revista IEEE Spectrum

26 de febr. 2014

Estalvi d’energia a la llar – Calefacció 4

Avui tanquem la sèrie d’entrades dedicades a la calefacció tot comentant altres consideracions.

Bona part de l’escalfor d’una casa marxa per esquerdes, forats i parts mal aïllades com les caixes de les persianes, les juntes de les finestres i per sota les portes que donen a l’exterior. Al mercat hi ha diferents solucions per evitar-ho o reduir-ho.

El fet de tenir doble vidre a les finestres (o doble finestra en llocs molt freds) ajuda a evitar moltes pèrdues d’escalfor ja que la cambra d’aire que es fa enmig redueix considerablement la fuita d’escalfor. En molts casos, això permet estalviar fins a un 25% en calefacció.

Moltes finestres són d’alumini, element que és molt bon conductor tèrmic. Podem evitar moltes fuites d’escalfor posant finestres amb marc de material aïllant o amb marcs d’alumini amb trencament del pont tèrmic.

Finestra amb trencament del pont tèrmic

Encara que ja requereix fer obres, convé tenir molt present que aïllar tèrmicament les parets permet un estalvi molt considerable d’energia i moltes cases antigues no tenen les parets gaire ben aïllades.

Radiador sota la finestra


Un darrer detall a tenir present és que els radiadors haurien d’estar propers a les finestres; atès que les finestres i els seus accessoris són els principals punts per on marxa l’escalfor. En les casos en els que no es fa així (normalment perquè posar els radiadors al costat exterior implica més metres de tubs) el que succeeix és que un costat de l’habitació (el del radiador) està més calent que l’altre (el de la finestra) i s’estableixen corrents d’aire. Aquests corrents d’aire afavoreixen que marxi més escalfor i donen menor sensació de confort; el que s’acaba traduint a més consum d’energia.

25 de febr. 2014

Optimitzant el consum d’energia de les consultes via web

L’altre dia vam parlar dels elevadíssims consums d’energia dels centres de dades que hi ha repartits per tot el món. Avui parlarem sobre alguns intents que hi ha per intentar reduir aquest consum.

Algunes empreses que tenen servidors en diferents parts del món ja estan aplicant, de forma experimenta, algoritmes de repartiment de les consultes entre els diferents centres en base a paràmetres com l’energia necessària per a la transmissió, el cost de l’energia al lloc on hi ha cada servidor o les emissions de CO2 associades a aquesta energia.

Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum

24 de febr. 2014

Estalvi d’energia a la llar – Calefacció 3

Seguim parlant d’estalvi d’energia amb la calefacció i avui comentarem com hem d’ajustar les temperatures. Les temperatures de confort per a cada persona són molt diferents. Donarem només uns valors aproximats.

El lloc on necessitem menys temperatura són els dormitoris perquè si dormim (com seria raonable) amb manta o edredó, aquests elements ens fan una cambra d’aire que evita que ens refredem. Normalment amb una temperatura de 16 a 17 ºC hauria de ser suficient.

En canvi a la sala d’estar o el menjador hi fem una activitat sedentària però sense estar coberts. Probablement caldrà una temperatura d’uns 19 a 20 ºC.

Termòstat

A l’hora del bany podem necessitar una temperatura més alta; potser de 23 a 24 ºC. En moltes llars, això es pot aconseguir simplement tenint tancada la porta del bany i obrint l’aixeta del radiador al màxim. Si no és així, és millor posar una petita estufa que no pujar la temperatura general de la casa.

Si marxem durant unes hores, podem deixar la temperatura a uns 14 o 16 ºC. Així gastarem menys (recordem que cada grau de més és un 7% més d’energia) però no costarà escalfar-ho quan tornem. Si tenim un termòstat programable, podem deixar-la apagada i programar que s’encengui mitja hora abans de l’hora prevista d’arribada. En zones on glaça molt, és preferible no apagar-la i ajustar-la a 7 o 8 ºC per evitar que se’ns glacin les canonades.


Quan aneu de vacances, el millor és apagar-la. Mentre descarreguem i desfem les maletes hi ha temps per a que la casa s’escalfi i com estarem fent exercici no notarem gaire el fred.

20 de febr. 2014

Circuits electrònics sobre paper

Posats a imaginar, t’imagines dibuixar amb una ploma les pistes d’un circuit, posar-hi els components i que funcioni? Doncs és possible!

Llegia l’altre dia al número de gener de la revista IEEE Spectrum les explicacions de com fabricar tinta conductora (a base d’indi i gal·li) i fer-la servir per crear circuits electrònics sobre paper.

Circuit amb tinta conductora

En aquest article, l’autor la prova creant una targeta de felicitació que incorpora quatre polsadors i actua com un petit piano electrònic.

Potser no falta gaire perquè puguem crear els nostres circuits amb la impressora d’injecció de tinta...

19 de febr. 2014

Estalvi d’energia a la llar – Calefacció 2

Avui seguim comentant formes d’estalviar energia amb la calefacció.

Un detall important és que les cortines ajuden a evitar que l’aire marxi per les finestres. El motiu és que l’aire quiet és aïllant tèrmic. Si hi ha una cortina propera a la finestra es crea un espai en el que l’aire quasi no es pot moure gaire i, per tant, ajuda a evitar que l’escalfor marxi.

Convé que cada dia pugeu les persianes quan fa sol i les baixeu quan es fa fosc. De dia podreu aprofitar l’escalfor del sol i de nit creareu una altra cambra d’aire aïllant entre la finestra i l’exterior.

Obriu les finestres per ventilar al matí quan el sol ja ha pujat però força abans del migdia. Així l’aire que entra no serà molt fred però tindreu les hores de sol per tornar a escalfar l’interior. Amb 10 minuts n’hi ha prou per renovar l’aire sense fer baixar molt la temperatura. Quan obriu les finestres per ventilar, feu primer les d’un costat i després les de l’altre per evitar corrents d’aire. Els corrents d’aire poden fer baixar molt la temperatura i donar també més sensació de fred.

Controleu bé la temperatura ajustant-la  a valors diferents segons l’hora del dia. La necessitat d’escalfor no és la mateixa durant el dia que a la nit ni tampoc al vespre.

Si teniu un termòstat fix, penseu que el lloc més adequat no és sempre la sala d’estar, especialment en pisos i cases amb més d’una planta. Cal pensar quin és el lloc en el que la temperatura varia més.

Tapa de radiador

No poseu res damunt dels radiadors ni els tapeu amb cortines. L’aire calent surt dels radiadors per la part superior i s’ha de repartir per l’habitació. Si hi poseu coses damunt o al davant dificulteu la circulació de l’aire que en surt.

18 de febr. 2014

Centres de dades en corrent continu

Fa uns dies parlàvem del consum d’energia dels centres de dades. Avui parlarem una mica més del tema i comentarem una proposta que ja es`t aen fase de proves en un centre real.

Normalment en un centre de dades l’energia entra en forma de corrent altern. Després, per assegurar el subministrament, un SAI converteix el corrent altern en corrent continu per poder emmagatzemar energia a una o més bateries i després  es torna a convertir a corrent altern per alimentar els processadors i els equips de comunicacions. Aquests equips treballen en corrent continu i, per tant, cal una nova conversió. En total, doncs, hi ha tres conversions.

Si suposem que cada conversió té un rendiment del 95% (per posar una xifra més o menys realista) tindrem que, en global, les pèrdues per conversió seran un 15% sobre el total de l’energia consumida de la xarxa. Si el rendiment de cada conversió fos del 90%, les pèrdues serien del 27%.

Si, en canvi, alimentem el centre de dades en corrent continu, el nombre de conversions disminueix i el rendiment augmenta molt significativament.

A part de l’estalvi d’energia a causa d’un millor rendiment, també estalviarem amb els costos dels equips (que seran més econòmics). A més, serà senzill convertir la instal·lació del nostre centre de dades en una microxarxa que permeti incorporar generació renovable i sistemes d’emmagatzematge.Segons s’explica al número 4/2013 de la Revista ABB, un centre de dades amb aquesta tecnologia ha estat posat en marxa recentment a Zuric, amb resultats plenament satisfactoris.

17 de febr. 2014

Estalvi d’energia a la llar – Calefacció 1

Hi ha molts consells que podem donar per a l’estalvi d’energia en calefacció. Avui va el primer bloc.

El primer consell seria adequar la temperatura i la forma de vestir a l’època de l’any. Hi ha famílies que a l’hivern van per casa descalços i amb roba d’estiu. Només pel fet d’anar per cada amb roba de màniga llarga i sabatilles ja podem abaixar uns graus el termòstat i estalviar molta energia. Cal tenir present que per a cada grau que baixem el termòstat estalviarem un 7% d’energia.

Cal tenir present també que una humitat adequada és tant o més important que la temperatura. Si l’ambient és molt humit, cal més temperatura per aconseguir la mateixa sensació de confort. Per això és important ventilar i, si la llar és humida, fer servir deshumidificadors.

Si heu d’instal·lar un sistema de calefacció, tingueu present que la calefacció central de gas és més eficient que l’elèctrica. Dins de les calefaccions elèctriques, la bomba de calor és la més eficient. Convé recordar també que amb radiadors elèctrics individuals és molt difícil aconseguir confort sense gastar molt. El terra radiant (elèctric o per aigua calenta amb caldera de gas) és interessant perquè dóna més sensació de confort ja que escalfa directament el terra que és la part més humida i freda (ja que l’aire calent tendeix a pujar).

Normalment els sistemes de calefacció central funcionen amb un únic termòstat instal·lat en una habitació determinada (el més habitual és la sala d’estar). Això vol dir que ens podem trobar amb habitacions on hi fa més calor de la que caldria i altres en les que s’hi nota una mica de fred. Això ho podem resoldre tancant (si fa calor) o obrint (si s’està fresc) les aixetes dels radiadors de les diferents habitacions. Es tracta de fer-ho una miqueta cada dia (per exemple un quart de volta) i en pocs dies haureu aconseguit que la temperatura sigui adequada en totes les habitacions.

Radiador de calefacció de gas


Si hi ha habitacions que feu servir poc, podeu deixar l’aixeta força tancada per tal que la temperatura no sigui gaire alta. Però no és recomanable tancar completament l’aixeta ja que si una habitació es queda sense calefacció ens trobarem que, probablement, tendirà a concentrar-s’hi la humitat.

13 de febr. 2014

Poca professionalitat en algunes certificacions energètiques d’edificis

Des del passat mes de juny és obligatori que en el moment de vendre o llogar un immoble, aquest disposi d’una certificació energètica. Aquesta certificació atorga una qualificació entre A i G a l’edifici; de forma similar a l’etiqueta energètica dels electrodomèstics.

Certificació energètica
Llegia a la revista Solar News que hi ha algunes empreses que fan aquests certificats a uns preus per sota els de mercat. La trampa està en que no visiten l’edifici que estan certificant sinó que fan uns càlculs a partir de la informació que aporta el propietari.

Com encara no hi ha una cultura al respecte, els compradors o arrendataris no tenen en consideració els resultats d’aquesta certificació i d’aquesta manera es fa veure que es compleix l’obligació. El problema es pot trobar en el futur ja que si més endavant aquesta certificació és incorrecta pot haver-hi responsabilitats.

Per altra banda, he sentit dir que hi ha empreses que encara ho fan a costos més baixos ja que es limiten a fer una certificació completament neutra amb la mínima qualificació possible (G).

Ja sabem que feta la llei feta la trampa però a la llarga aquesta forma de fer les coses pot portar conseqüències importants i costos imprevistos.

12 de febr. 2014

Regulació de la lluminositat en bombetes halògenes

En l’entrada anterior parlàvem de la regulació de la lluminositat de les bombetes com a possible mesura d’estalvi energètic. Avui en parlarem una mica més.

Cal tenir present que quan regulem la lluminositat d’una bombeta el que fem és introduir un element addiciona, el regulador, que també té unes pèrdues. Només obtindrem un estalvi net si l’energia que estalviem regulant supera les pèrdues del regulador.

En el cas de les làmpades halògenes, hi ha altres detalls a tenir presents.

Les làmpades halògenes són més eficients perquè treballen a una temperatura més alta que les bombetes tradicionals i, per això, fan més llum per la mateixa energia consumida. Però com estan a alta temperatura, no estalvien molta energia; per això, la diferència d’eficiència no és molt gran. El gran avantatge de les làmpades halògenes és la seva durada respecte a les bombetes normals.

Llum halogen

Les bombetes halògenes porten, com el seu nom indica, un halogen dins l’ampolla. Aquest halogen el que fa és recollir el filament que s’evapora i retornar-lo al seu lloc impedint que l’ampolla s’ennegreixi (com passa amb les bombetes normals) i fent que duri més. Això és el que es coneix com cicle de l’halogen.


Quan regulem la lluminositat, la temperatura de la làmpada halògena disminueix i el cicle de l’halogen deixa de ser efectiu. Amb la lluminositat regulada, la làmpada dura igual o menys que la bombeta tradicional. Per això, les làmpades halògenes no s’haurien de regular.

Malgrat tot, si teniu una làmpada halògena i voleu fer-la servir amb regulació, podeu anar alternant estones regulant i estones sense regular. Així permeteu que el cicle de l’halogen regeneri el filament evaporat. Per exemple, pot funcionar mitja hora regulant i una hora sense regular. En canvi no és una opció una setmana regulant i dues no ja que l’ennegriment acumulat ja no es recuperarà.

11 de febr. 2014

El consum d'energia dels centres de dades

Cada dia intercanviem, sense donar-li importància, molts megabytes amb diversos centres de dades. Busquem coses a algun cercador, visualitzem algun vídeo, consultem els moviments del nostre compte bancari, visitem el campus digital, i un llarg etcètera.

Com a nosaltres no ens costa res, sembla que els centres de dades són un servei de franc; però no és així. Un centre de dades té molts costos, entre ells l'energia és un dels més importants.

Llegia a un article de les pàgines 7 a 10 del número 4/2013 de la Revista ABB que el consum dels centres de dades al món és d'uns 120 GW (l'equivalent a 120 centrals nuclears típiques), molt més que la potència total de països com l'Estat Espanyol.

D'aquests 120 GW uns 50 (prop de la meitat) corresponen a la refrigeració.

Realment és una potència molt gran. Qualsevol mesura per reduir-la té, de ben segur, efectes importants a nivell mundial.

10 de febr. 2014

Estalvi d’energia a la llar – Enllumenat 2

Després d’haver donat les directrius bàsiques per l’estalvi d’energia en l’enllumenat domèstic, avui donarem alguns consells per a qüestions més específiques.

1. Els llums del balcó, la terrassa o el jardí es queden encesos tot el dia? Prova de posar un interruptor amb pilot. Així des de dins veuràs que l llum de fora és encès.

Interruptor amb pilot

2. En alguna habitació hi ha estones que necessites menys llum (per exemple, per veure el televisor o fer un sopar íntim)? Pots fer servir reguladors de lluminositat.

Regulador lluminositat

Però tingues present que per a fluorescents i làmpades de baix consum cal un regulador especial. Si fas servir un regulador senzill només aconseguiràs que s’espatllin.

3. Tens llums que et convindria que s’encenguin quan entres i s’apaguessin quan surts (per exemple, a la terrassa, el garatge o el passadís)? Fes servir un detector de presència.

Detector de presència Detector de presència
4. Hi ha alguns llums que vols que estiguin encesos a unes hores concretes del dia (per exemple  a l’entrada o a la peixera)? Posa-hi un programador de rellotge. N’hi ha per a quadre elèctric i per a endoll.

Programador mecànic de quadre Programador digital d'endoll

5. Hi ha algun llum que vols que s’apagui al cap d’una estona (per exemple al lavabo, el garatge o l’escala)? Posa-hi un temporitzador. N’hi ha per a quadre i per a caixa de connexió.

Temporitzador de quadre Temporitzador de caixa

6 de febr. 2014

Són les nostres instal·lacions elèctriques segures?

Per donar resposta a aquesta pregunta a nivell d'instal·lacions domèstiques, l'European Copper Institute ha creat el Safety Barometer que intenta donar un índex de seguretat de les instal·lacions de cada un dels països analitzats.

Actualment hi ha 17 països al Safety Barometer europeu amb uns resultats que van del 10% (Holanda) al 86% (Regne Unit). L'Estat Espanyol està al 50%, lleugerament per sota de la mitjana que és del 52%.

És curiós també que la mitjana d'Europa és més alta que la d'Amèrica del nord (49%) i més baixa que la d'Amèrica del sud (53%). Els altres tres continents tenen índexs significativament més baixos.

Podeu veure els resultats al web del Safety Barometer.

5 de febr. 2014

Estalvi d’energia a la llar – Enllumenat 1

L’enllumenat és el segon element que més energia consumeix en una llar.

Hi ha moltes coses que podem fer per estalviar en enllumenat, començant per apagar els llums quan sortim de l’habitació.

Una de les qüestions més significatives és triar la bombeta. Actualment podem triar fonamentalment entre quatre tipus de bombeta: l’incandescent clàssica (que ja no es fabrica però encara existeix), l’halògena, la de baix consum (fluorescent compacte) i la led. En el següent gràfic veiem quin és el consum aproximat de cada una, pel mateix tipus de llum.

Consum de les bombetes

Deixant de banda altres condicionants (durada, temps d’encesa, qüestions ambientals, etc.), està clar que la que menys gasta (i amb diferència) és la led, seguida per la de baix consum.

Altres qüestions que ens poden ajudar a estalviar:
  • La llum indirecta sempre  gastarà menys ja que només una part de la llum que fa la bombeta arriba on la necessitem
  • Els difusors i pantalles mengen força llum. Cal triar-los bé (si és que calen) i mantenir-los nets
  • Les parets de color clar estalvien energia ja que permeten reaprofitar la llum que els arriba
  • Fa més llum una bombeta de 20 W que dues de 10 W
  • Si una sala té diversos llums, potser és convenient separar-los amb interruptors diferents per poder encendre només els que necessitem
  • En els llocs amb més d’una entrada, és bo posar commutadors que permeten encendre el llum quan entres per una porta i apagar-lo quan surts per l’altra


4 de febr. 2014

Recuperant l’energia de frenat dels trens

Quan un motor elèctric frena, l’energia mecànica que sobra es pot convertir en elèctrica. El problema és què fem amb ella.

Tren renfe

En el cas dels trens, ja és força habitual que el sistema de tracció del tren intenti retornar energia a la catenària, quan el tren frena, amb l’esperança que sigui aprofitada per algun altre tren. Però si al voltant no hi ha cap tren que la pugui aprofitar, el propi tren s’encarrega de convertir-la en calor que no s’aprofita. Això és a causa que les subestacions que alimenten les catenàries no són reversibles i, per tant, no permeten el pas d’energia desde la catenària cp a la xarxa elèctrica.

Subestació reversible

Segons la revista Vía Libre, la primera subestació reversible s’ha posat en marxa a La Comba (Màlaga) i permetrà retornar l’energia cap a la xarxa. La previsió és que pugui recuperar el 12% de l’energia que es consumeix a la línia.

3 de febr. 2014

Estalvi d'energia a la llar - nevera i congelador 2

El darrer dia vam parlar d'algunes formes d'estalviar energia amb la nevera i el congelador; avui parlem d'altres.

L'entrada d'aliments també permet força estalvi. Cal evitar posar-hi aliments que estiguin calents o tebis, si estan a temperatura ambient costarà menys refredar-los.

Quan hem de descongelar aliments, els podem treure el dia abans i deixar-los descongelar a la nevera. Triguen molt més a descongelar-se però durant el temps que ho facin és probable que el motor de la nevera no s'engegui ni un sol cop i, per tant, estalviarem.

Finalment la part de les parets i la porta és la que menys podem fer. Hem de vigilar on posem l'aparell ja que si el posem prop d'elements calents (forn, radiador, etc.) serà fàcil que hi entri escalfor ja que l'ambient al seu voltant està a temperatura més alta. També hem de vigilar la goma de la porta ja que si no tanca bé la porta,  hi estarà entrant aire calent tot el dia. Per saber si la porta tanca bé, posa un full de paper en el moment de tancar-la de manera que quedi agafat per la goma. Com més estona trigui a caure el full millor és l'estat de la goma. Si el full cau en pocs minuts has de canviar la goma. Assegura't també que l'aparell està vertical ja que la porta s'ha dissenyat per tancar bé en aquesta posició.

Frigorífic

Alguns altres consells per estalviar amb neveres i congeladors:
  • No compreu un aparell massa gros ni massa petit; en un cas refredeu molt aire innecessàriament i en l'altre la màquina treballarà forçada i no tindrà un bon rendiment
  • Assegureu-vos que estan adequadament separats de la paret (uns 5 a 7 cm és normalment el correcte) i procureu treure periòdicament la pols de la part posterior
  • Si s'ha fet gel, descongeleu l'aparell abans el gruix de gel no passi de 4 o 5 mm ja que si hi ha gruix de gel la màquina gasta més però el fred no es reparteix bé i els aliments no estaran a la temperatura adequada
  • A la nevera, procureu posar els aliments tapats i de manera que pugui circular aire entre ells