29 de set. 2015

Interruptor que controla uns llumsUn interruptor és un element que té dues posicions. En una de les dues posicions connecta el circuit i deixa passar corrent elèctric. En l’altra posició el circuit està obert i el corrent elèctric no pot circular.

Les dues posicions de l'interruptor
  Els interruptors es posen en un dels dos cables principals de l’aparell (fase o neutre) per poder-lo connectar (deixar passar corrent) o desconnectar. És preferible connectar l’interruptor al cable de fase (marró o negre). A vegades, si l’interruptor està connectat al cable de neutre (blau) ens podem trobar que algun aparell no acabi de funcionar bé. Per exemple, no és estrany trobar fluorescents que quan es desconnecta l’interruptor s’apaguen però no del tot. Aquesta és una de les conseqüències de posar l’interruptor al neutre. En cas d’avaria també és més segur que l’interruptor estigui a la fase.

La figura següent mostra la connexió típica d’un interruptor i un llum. Hem dibuixat el cas d’un llum doble per veure com es faria si hi ha més d’un llum. Fixem-nos que és un circuit molt similar al del polsador i el timbre. Com en les entrades anteriors, hem pintat el cable de protecció de color verd (enlloc de les ratlles grogues i verdes obligatòries) perquè sinó no es veia bé.

Inerruptor i llums

En principi, és indiferent si quan el llum està encès la palanca de l’interruptor està cap amunt o cap avall però és recomanable posar tots els interruptors de la casa de la mateixa manera. Així, si no hi ha subministrament elèctric i has de marxar saps en quina posició has de posar els interruptors per tal que quedin tots els llums apagats.

Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

28 de set. 2015

Immobilització activa per a les lesions

Quan ens trenquem un braç o una cama, és habitual que ens posin un guix. De moment!

Sembla que en un futur proper ens podran posar una pròtesi externa, feta a mida, impresa en 3D. Això també farà desaparèixer el temps d’assecat que en els dies humits d’hivern pot ser molestament llarg.

Pròtesi

Però si en parlem aquí és perquè, addicionalment, aquestes pròtesis externes podran portar electroestimuladors que evitaran la pèrdua de massa muscular durant el temps d’immobilització i permetran que el membre estigui gairebé en perfecte estat un cop acabat el termini d’immobilització.

Podeu llegir la notícia al diari El Mundo.

22 de set. 2015

Polsador i timbre (o brunzidor)Un polsador és un element que té dues posicions però en una d’elles només hi està mentre premem el botó. Quan està premut connecta el circuit i deixa passar corrent elèctric. Quan no està premut queda desconnectat i el corrent elèctric no pot circular.

El polsador es posa en un dels dos cables principals de l’aparell (fase o neutre) per poder-lo connectar (deixar passar corrent). És preferible connectar el polsador al cable de fase (marró o negre).

La figura següent mostra la connexió típica d’un polsador i un brunzidor. Observem que el cable marró va fins al polsador i torna a la caixa; des d'allí va fins al brunzidor. Molts timbres i brunzidors no necessiten la connexió del cable de protecció però l’hem dibuixat per fer un cas més general. Com en l’entrada anterior, hem pintat el cable de protecció de color verd (enlloc de les ratlles grogues i verdes obligatòries) perquè sinó no es veia bé.

Polsador i brunzidor


Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

21 de set. 2015

Generador de senyals de baix cost

Fa uns mesos comentàvem sobre un oscil·loscopi de baix cost per fer-se’l un mateix. Avui presentem el “company inseparable” de l’oscil·loscopi, el generador de funcions o generador de senyals.

En aquest cas, però es tracta d’una placa (de nom Tsunami) que porta un processador de la família Arduino sobre el que podem posar programes ja fets amb les funcions més habituals o bé programar-lo al nostre aire.

Tsunami

Entre les coses que es poden fer amb facilitat, tenim la generació d’ones (sinusoïdals, quadrades o triangulars), mesurar senyals (freqüència, amplitud i fase), modulació o desmodulació en freqüència o amplitud i, fins i tot, generar diagrames de Bode.

Podeu llegir més informació al blog d’Atmel.

15 de set. 2015

Com és la connexió dels endollsComencem un nou curs amb un tema nou. A partir d’avui comentarem com funcionen els principals circuits elèctrics de la llar. Començarem per un circuit molt senzill que correspon a un dels elements que més tenim a casa: els endolls.

Un endoll té tres punts de connexió: els dos forats on entren les clavilles i les llengüetes laterals. Els dos forats van connectats als cables que transporten l’energia (anomenats fase i neutre) i les llengüetes laterals van connectades al cable de protecció o de presa de terra. Per norma, el cable de protecció és a ratlles grogues i verdes. El cable de neutre és blau i el de fase pot ser marró o negre (i, en alguns casos, gris).

Típicament els cables de cada endoll van a parar a la caixa de connexió de l’estança on s’uneixen, cada un, amb els cables corresponents que provenen del quadregeneral. En cas que hi hagi diversos endolls un darrera l’altre, els cables aniran passant de l’un al següent.

La figura següent mostra els cassos més habituals. Hem pintat el cable de protecció de color verd (enlloc de les ratlles grogues i verdes obligatòries) perquè sinó no es veia bé.

Connexió dels endolls


Per tal que qualsevol aparell funcioni ha de quedar connectat entre el cable de fase i el de neutre. Per això els dos han d’arribar a tots els endolls. Entre aquests dos cables hi ha els 230 V (volts) de tensió de la instal·lació. El cable de protecció quedarà connectat a les parts metàl·liques de la carcassa i ens servirà de protecció en cas d’avaria interna de l’aparell.


Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

14 de set. 2015

El pal per fer-se autoretrats pot actuar de parallamps

Reprenem l’activitat del bloc amb una notícia relacionada amb les vacances.

Actualment està de moda fer-se autoretrats (selfies) a tort i a dret. Ja hi ha hagut molts casos de persones que han patit accidents greus (fins i tot mortals) per no avaluar correctament el risc en fer-se la fotografia. Moltes notícies hem vist sobre passos a nivell, estimballs, etc.

Avui comentem un cas diferent. El portem aquí perquè té relació directa amb l’electricitat. La notícia fa referència a un excursionista que va morir mentre es feia una fotografia amb un “pal de selfies”. Pel que sembla, una tempesta avançava molt ràpidament per darrera d’ell i un llamp va trobar un camí adequat a través del pal.

Pal per a autoretrats

En cas de tempesta, el camp elèctric dels núvols està cercant sempre un camí per descarregar. No li posem fàcil! En cas de tempesta, el “pal de selfies” plegat i a la bossa o a la motxilla.

A la notícia parla d’un “pal de selfies” metàl·lic però hi ha altres materials (com alguns plàstics) que poden ser suficientment conductors.