27 d’oct. 2015

Circuit commutat amb dos o més encreuamentsEl circuit commutat amb encreuament permetia encendre i apagar un llum des de tres punts diferents indistintament. Però, a vegades, ens pot fer falta encendre i apagar des de més de tres punts.

En un commutat amb encreuament podem encadenar tants commutadors d’encreuament com desitgem i això ens permet augmenta il·limitadament el nombre de punts des d’on encendre i apagar.

En la figura hem representat un circuit commutat amb dos commutadors d’encreuament.  Tal com hem representat els commutadors, el llum estarà apagat.
Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

26 d’oct. 2015

Tecnologies per al cos humà

Un tema que, pel que sembla, properament estarà de moda és el de les tecnologies que incideixen en el cos humà. Actualment hi ha moltes d’aquestes tecnologies que estan en fase molt avançada o, fins i tot, que ja estan disponibles per a públic especialitzat.

Tatuatge que llegeix paràmetres del cos

Al mes de juny, la revista IEEE Spectrum va fer un número dedicat parcialment a aquestes tecnologies. Els editors han classificat les tecnologies en tres categories:

  • Les que llegeixen dades del cos. Aquí podem trobar sistemes de monitorització de les constants, monitors per a esportistes, control de diabetis, etc.

  • Les que treballen amb dades. Normalment relacionades amb les bases de dades, destaquen les relacionades amb el càncer o l’ebola però també es parla de qüestions econòmiques o ètiques.

  • Finalment, les que actuen sobre el cos. Aquí hi trobem, per exemple, els implants i els estimuladors del nervi vague.


Podeu llegir tots els articles a la revista IEEE Spectrum.

20 d’oct. 2015

Circuit commutat amb encreuamentEl circuit commutat permetia encendre i apagar un llum des de dos punts diferents indistintament. Però, a vegades, ens pot fer falta encendre i apagar des de tres punts. Per exemple en passadissos llargs o dormitoris amb llit doble. El circuit commutador amb encreuament ens permet fer-ho.

En un commutat amb encreuament, a més dels dos commutadors, hi intervé un commutador d’encreuament. Un commutador d’encreuament és un element similar a un interruptor però que té dues entrades i dues sortides. En una de les posicions de la palanca les entrades estan connectades directament amb les sortides i en l’altra posició les entrades es connecten amb les sortides de forma encreuada. La figura següent mostra les dues posicions d’un commutador d’encreuament i hem representat els cables d’entrada en color marró i els de sortida en color gris.

Commutador d'encreuament

En el circuit commutat amb encreuament commutador d’encreuament es situa entre els dos commutadors de manera que en una posició els uneix com si no hi fos i en l’altra ho fa encreuant els cables. Quan el llum està encès, s’apaga canviant qualsevol dels tres elements. De manera semblant, si el llum està apagat i canviem qualsevol dels elements, s’encendrà. En la figura, tal com hem representat els commutadors, el llum estarà apagat.

Circuit commutat amb encreuament
Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

19 d’oct. 2015

El Li-Fi podria substituir el Wi-Fi?

La majoria de vosaltres, probablement, no haureu sentit parlar mai del Li-Fi. El Li-Fi és una tecnologia consistent en codificar informació en un feix de llum. Es tracta que el llum s’encengui i s’apagui milers de cops per segon de manera que una persona no sigui capaç de detectar les fluctuacions de la llum però, en canvi, un fotodíode pugui rebre un dades modulades en aquest feix de llum.

Llum amb Li-Fi

Els seus defensors diuen que es podrà arribar aviat a velocitats de transmissió superiors a les del Wi-Fi. Ja hi ha també grups de recerca treballant en la possibilitat de fer servir el Li-Fi per comunicar vehicles intel·ligents.

Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.

13 d’oct. 2015

Circuit commutatEl circuit commutat permet encendre i apagar un llum (o qualsevol altre equip elèctric) des de dos punts diferents indistintament. Aquest circuit es fa servir molt en passadissos i dormitoris.

L’element base d’un commutat són els commutadors. Un commutador és un element similar a un interruptor però que té una entrada i dues sortides. En una de les posicions de la palanca l’entrada està connectada amb una de les sortides i en l’altra posició l’entrada es connecta amb la segona sortida. La figura següent mostra les dues posicions d’un commutador i hem representat el cable d’entrada en color marró i els de sortida en color gris.


Posicions del commutador


En el circuit commutat tenim dos commutadors. L’entrada d’un dels commutadors es connecta a la fase general i la de l’altre es connecta al llum. Les sortides d’un commutador es connecten amb les de l’altre. Quan els dos commutadors estan connectats sobre el mateix fil el llum s’encendrà i si, en canvi, es connecten a fils diferents s’apagarà. Quan el llum està encès, s’apaga canviant qualsevol dels commutadors. De manera semblant, si el llum està apagat i canviem qualsevol dels commutadors, s’encendrà.

Circuit commutat

En la figura, tal com hem representat els commutadors el llum, estarà apagat.


Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

6 d’oct. 2015

Interruptor amb pilotMolts interruptors porten un petit llum (que s’anomena pilot). En la major part dels casos aquest pilot s’encén quan el llum està apagat per ajudar-nos a trobar l’interruptor. La connexió d’aquest pilot és com es veu a la figura. Hem representat l'interior de l'interruptor per tal que es vegi bé com es connecta. Quan l’interruptor està desconnectat el corrent elèctric passa pel pilot i pel llum. Aquest corrent és tant petit que el llum no s’encén però el pilot sí. Quan connectem l’interruptor tot el corrent passa per ell i el pilot s’apaga.


Pilot que s'encén amb el llum apagat


En algunes aplicacions aquest pilot està encès quan està engegat l’aparell. Això és molt típic en interruptors que connecten aparells de calefacció o escalfament d’aigua. En aquest cas la connexió és diferent i cal fer arribar el neutre a l’interruptor, com mostra la figura següent.

Pilot que s'encén quan el llum està encès

A vegades aquest pilot està sempre encès i això correspon al circuit de la figura següent. Si ens fixem en el circuit anterior i aquest veiem que en tots dos un dels fils del pilot va al neutre i el funcionament depèn del costat de l’interruptor on connectem l’altre fil. Si el connectem al costat de l’aparell el pilot s’encendrà quan l’aparell estigui en marxa. Si, en canvi, el connectem al costat de l’entrada el pilot s’encendrà sempre.

Pilot sempre encès


Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

5 d’oct. 2015

Els robots, a partir de quatre anys

Al mercat podem trobar diversos tipus de robots així com sistemes programables diversos (on, sens dubte, Arduino és l’estrella). Si ens mirem la informació, sembla que no es pot començar a treballar en programació ni robòtica fins als deu anys o més.

KIBO

El robot KIBO trenca amb aquest límit dels deu anys i permet que els infants comencin a treballar amb robots i programes a partir de quatre anys.

Els elements de KIBO

Més que un robot, KIBO és un vehicle dotat de sensors i un sistema programable. L’aspecte dels elements de KIBO és de l’estil de les joguines dels infants de parvulari i molts són de fusta. Els programes es fan a base de blocs que s’ordenen com es desitgi. Alguns dels blocs poden ser parametritzats amb targetes. La lectura del programa per part del sistema de control es fa llegint, en ordre, els codis de barres dels elements que s’han escollit. I ja està llest per funcionar.