20 de des. 2013

Després de festes, seguim...

Avui s'acaba el període lectiu i, com tinc per costum, deixaré de publicar al blog durant els dies de vacances escolars.

Després de Reis, seguiran apareixent les entrades al blog.

Si hi ha algun tema (de l'entorn elèctric) sobre el que us agradaria saber més coses, podeu enviar un missatge a: oriol.boix.dee @ gmail.com

Bones festes i bon any nou a totes les lectores i tots els lectors del blog.

Després de festes, seguim...

Avui s'acaba el període lectiu i, com tinc per costum, deixaré de publicar al blog durant els dies de vacances escolars.

Després de Reis, seguiran apareixent les entrades al blog.

Si hi ha algun tema (de l'entorn elèctric) sobre el que us agradaria saber més coses, podeu enviar un missatge a: oriol.boix.dee @ gmail.com

Bones festes i bon any nou a totes les lectores i tots els lectors del blog.

19 de des. 2013

Aparcament automatitzat... per a bicicletes

Fa uns mesos parlàvem d'un aparcament automatitzat per a cotxes. Avui comentem un sistema per a bicicletes.

Esquema de l'aparcament

Sembla que al Japó tenen problemes per aconseguir espai per aparcar les bicicletes al carrer, així que han optat per fer uns aparcaments subterranis automatitzats. Es tracta d'una mena de cilindre que baixa fins a 11 metres de profunditat i que permet aparcar més de 200 bicicletes en un espai molt petit.

Podeu llegir la notícia al web de Social Geek i veure el vídeo a YouTube.

18 de des. 2013

Pelar un cable

Moltes vegades he vist pelar un cable elèctric amb les dents o cremant-lo amb un encenedor. Aquestes són unes pràctiques molt inadequades que s’ha d’evitar sempre.

Deixant de banda el que opinin els odontòlegs sobre el tema, quan es pela un cable amb les dents tenim que el coure del cable entra en contacte amb la saliva. Això farà que el cable s’oxidi molt més de pressa i, com ja havíem comentat, acabi fent mal contacte al cap d’uns mesos o anys.

En el cas de l’encenedor, el cable ja queda oxidat en el moment de cremar l’aïllant i, per tant, ja farà mal contacte des del primer dia.


Per pelar un cable, cal fer servir les eines adequades i assegurar-se que es conserven tots els filets. Si perdem una part dels filets el cable també farà mal contacte.

Pelacables

17 de des. 2013

Tren solar

A Bèlgica han equipat amb plaques fotovoltaiques el sostre d'un fals túnel ferroviari de 40 km de llargada. D'aquesta manera bona part de l'energia que es necessita per als trens que hi passen és generada per les plaques. També alimenta serveis auxiliars com l'enllumenat i la calefacció.

Tren solar

Ara estan plantejat alimentar un altre tram amb energia eòlica.

Podeu llegir més informació a PlanetaCNN.

16 de des. 2013

La cinta aïllant

L’altre dia parlàvem de les connexions incorrectes a base de cables retorçats entre ells que sovint trobem en les instal·lacions. Aquestes unions haurien d’estar tapades amb cinta aïllant per assegurar que els cables no entren en contacte entre ells o amb altres elements que no formen part de la instal·lació. Malauradament sovint hi trobem coses diferents de la cinta aïllant com la cinta adhesiva o l’esparadrap.

La cinta aïllant serveix per tapar una part de cable que ha quedat al descobert I cal fer-ho posant-hi unes quantes voltes per assegurar la total cobertura amb un gruix suficient. Les cintes aïllants són de materials adequats i han hagut de superar uns assajos d’envelliment per tal d’assegurar que quan passi el temps segueixin acomplint la seva funció.


La cinta adhesiva probablement no té unes propietats aïllants adequades però, a més, s’envelleix amb el temps i es torna resseca i fràgil. Per tant, al cap d’uns anys ja no farà la funció aïllant que se li ha encomanat. El cas de l’esparadrap és molt pitjor ja que és un material porós i, en molts casos, absorbent de la humitat.

12 de des. 2013

El parc eòlic marí més gran del món

Aquest estiu a la Gran Bretanya han inaugurat un parc eòlic marí que, de moment, és el més gran del món. Té una potència de 630 MW (més de la meitat de la potència típica d'una central nuclear) i consta de 175 molins.

Parc eòlic marí

Poc a poc els parcs eòlics marins van vencent les dificultats de fer torres al mar i van guanyant terreny.

Podeu veure més informació al web de la BBC.

11 de des. 2013

Connexions ben fetes

Els que ens dediquem a l’electricitat ens trobem en que quan anem de visita sovint ens diuen “Ja que ets aquí, podries…” i ens toca reparar coses. I sovint amb unes eines poc adequades.

Quan remenes instal·lacions elèctriques, sovint trobes sorpreses.

Una de les més freqüents és que les unions de cables estiguin fetes retorçant els cables entre ells sense cap element addicional que garanteixi el bon contacte. Per tal que dos o més cables estiguin ben units cal que un element asseguri que hi ha una bona pressió entre ells per tal que el contacte elèctric sigui bo. Si no hi ha una bona pressió el contacte és deficient i s’escalfarà. Probablement els primers mesos funcioni però amb el temps i els canvis de temperatura s’anirà afluixant i el contacte empitjorarà. A més, la humitat farà que la superfície de contacte s’oxidi icada cop faci més mal contacte. Això sovint és causa d’incendi.

Una bona connexió s’ha de fer emprant regletes de connexió de la mida apropiada assegurant-se que els cables que s’han de connectar han entrat bé dins de la regleta i que el cargol fa bona pressió sobre ells.També es poden fer servir captxons de connexió.


10 de des. 2013

Un magatzem de congelats pot actuar com a bateria virtual

En un magatzem de congelats hi pot haver molts kilograms de productes. Per variar la temperatura d'aquests productes es requereix molta energia.

Poder decidir en quin moment consumim aquesta energia pot ajudar a la xarxa elèctrica. Vegem-ho amb un exemple.

Imaginem-nos que la temperatura més alta que admetem és -20 ºC i la mínima -30 ºC. Suposem que inicialment tenim el magatzem a -25 ºC. Si en un moment donat la xarxa té un excedent d'energia (potser fa molt vent i hi ha baix consum) el magatzem pot consumir aquesta energia sobrera baixant la temperatura (amb el límit de -30). Si, en canvi, la xarxa té manca de subministrament (poc vent i molt consum) podem aturar les màquines i permetre que la temperatura augmenti (sense passar de -20).

Magatzem frigorífic

El sistema que hem explicat es comporta igual que un equip de bateries.

Això ja està funcionant en un magatzem a Suïssa. Podeu llegir-ne un article a la revista IEEE Spectrum.

9 de des. 2013

Cal desenrotllar el cable dels allargadors

Segur que algun cop has sentit a dir que quan es fa servir un allargador de cable, convé desenrotllar-lo completament. Però saps per quin motiu?


Els cables elèctrics s’escalfen amb el pas del corrent. El cable es dimensiona per a un corrent determinat i en unes determinades condicions. Els allargadors es dimensionen per al cable a l’aire. Quan el cable està enrotllat transmet molt pitjor l’escalfor cap a l’aire i, per això, convé desenrotllar-los.
Si no el desenrotllem, cal limitar la potència dels elements que hi connectem. Un allargador típic sol estar dissenyat per a uns 3000  3500 W. Si no el desenrotllem, caldria limitar a uns 800 o 1000 W la potència dels aparells connectats.

5 de des. 2013

Tren elèctric que es carrega a les parades

Fa uns dies comentàvem un troleibús elèctric que es carregava només a les parades i així podia circular sense catenària.

Avui tenim un tren que funciona d'una manera similar. És un petit tramvia que comunica una de les terminals de l'aeroport de Heathrow amb el seu aparcament i es carrega a les parades.

Tramvia

Podeu veure'n també un vídeo:

4 de des. 2013

Vigileu amb els endolls múltiples

Tots tenim a casa endolls múltiples però cal vigilar a l’hora de fer-los servir. Els endolls múltiples i les bases d’endoll de les parets tenen un límit de potència que pot ser 2500 W si són de pots estreta o 3500 W si són de pota gruixuda.


La seva finalitat és connectar aparells de poca potència (informàtica, audiovisual, etc.). Si hi connectem altres aparells (estufes, aspiradores o altres elements potents) hem de vigilar que el conjunt d’elements connectats no superi la potència màxima ja que sinó es poden cremar.

Cal tenir present que un endoll que es crema pot provocar un incendi o un curtcircuit.


En relació als endolls múltiples, cal tenir present també que hi ha models que no connecten la presa de terra i, per tant, no es poden fer servir amb aparells que tenen endoll amb presa de terra.


3 de des. 2013

Els cotxes elèctrics són ecològics?

Les paraules eficient, sostenible i ecològic tenen significats diferents però sovint les confonem.

Ara es parla molt de cotxes elèctrics i és cert que són més eficients que els de combustible. També és cert que és teòricament possible que tota l'energia que consumeixen en el seu funcionament sigui renovable si la xarxa que els alimenta ho permet.

Cotxe elèctric

Però, són ecològics? Sembla que no!

Hi ha estudis que diuen que els cotxes elèctrics són menys ecològics que els altres, principalment pels materials que els composen.

A primer cop d'ull podem pensar en les bateries, molt més grosses que les d'un vehicle amb motor tèrmic i amb uns impactes evidents, sobretot al final de la seva vida útil.

Però com les bateries pesen molt, els fabricants intenten reduir al màxim el pes total del vehicle i fan servir materials estructurals més lleugers però també amb molt més impacte ambiental.

Els motors elèctrics porten també altres materials difícils d'extraure o de refinar (imants, coure, etc.).

És millor un cotxe elèctric o tèrmic? Què en penseu? Potser el que hauríem de fer és prescindir més del cotxe...

Podeu llegir un article sobre el tema (en anglès) a la revista IEEE Spectrum.

2 de des. 2013

Els endolls no són interruptors

Quasi tots els aparells elèctrics tenen un interruptor que és l’element que permet conectar i desconectar un corrent elèctric. Els endolls no són interruptors i, per tant, no estan dissenyats per connectar i desconnectar el corrent elèctric. La finalitat dels endolls és poder aïllar l’aparell de la xarxa elèctrica i, si l’aparell és portàtil, poder-lo canviar de lloc.

Quan es connecta un aparell cal primer endollar i després posar l’interruptor a la posició de connectat. Igualment a l’hora d’apagar primer desconnectarem l’interruptor i després, si cal, desendollarem.

Què passa si no ho fem així? Si teniu algun aparell potent (estufa, planxa, etc.) que teniu costum de desconnectar mitjançant l’endoll, fixeu-vos en els potes de l’endoll. Probablement enlloc de metàl·liques brillants es veuen mate i amb uns pics foscos. Si ens fixem bé en els pics foscos veurem que són clots, és a dir que hi falta material. Un endoll que està “picat” té menys superfície de connexió i, per tant, el corrent elèctric té menys espai per passar. El resultat és que l’endoll s’escalfa molt i es pot arribar a cremar. Malauradament, n’he vist uns quants cassos.

Els aparells que no tenen interruptor són normalment de poca potència. A nivell domèstic hi ha dues excepcions: les planxes i els escalfadors d’aigua elèctrics. En el cas de les planxes, per apagar-les posarem el botó de control de temperatura al mínim.Pel que fa als escalfadors d’aigua, la manera correcta d’instal·lar-los és posant un interruptor específic en el circuit que els alimenta. Si desconnectem aquest interruptor ja no hi passa corrent i els podem desendollar.

28 de nov. 2013

Nova font d'energia renovable: energia volcànica

L'energia geotèrmica es basa en aprofitar el fet que la terra està més calenta quan es va a una profunditat suficient. La majoria de sistemes geotèrmics obtenen aigua calenta o fan funcionar bombes de calor però també n'hi ha que perforen a més profunditat i aconsegueixen escalfar prou l'aigua per convertir-la en vapor que utilitzen en una turbina per generar electricitat.

Als Estats Units d'Amèrica han decidit anar una mica més lluny. Si el sistema s'instal·la en les proximitats d'un volcà s'aconsegueix evaporar grans quantitats d'aigua que podrien generar molta electricitat. I s'han decidit a provar-ho.

Volcà

De moment ja han vist que ha augmentat la quantitat de terratrèmols, fet que s'atribueix a l'experiment. Hi ha també qui diu que fàcilment pot provocar l'erupció del volcà.

Us atreviríeu a provar-ho? Això sí que és jugar amb foc!

Podeu llegir-ne un article (en anglès) a POPSCI

27 de nov. 2013

Els aparells elèctrics al bany

Fa uns dies comentàvem que els riscos de l'electricitat augmentenquan tenim la pell mullada o els peus descalços. Per això cal vigilar molt amb l'ús dels aparells elèctrics al bany. Abans de tocar qualsevol aparell elèctric ens hem d'haver assecat bé la pell i portar els peus calçats.

La normativa prohibeix la instal·lació d'endolls o interruptors i l'ús d'aparells en una zona a menys de 60 cm de la banyera o la dutxa1.

Hi ha molts aparells elèctrics que, per les seves característiques constructives, no es poden fer servir a dins de la cambra de bany. Cal llegir sempre les instruccions.

Per exemple, la majoria dels assecadors de cabell (i altres accessoris elèctrics per al cabell) no es poden fer servir dins de la cambra de bany. Alguns models especials (com els que hi ha als hotels) sí poden fer-se servir però a més dels 60 cm que hem comentat.


Si mai cau un aparell elèctric a la banyera o la dutxa, cal desconnectar immediatament l'interruptor general (ICP o IGA). Mai s'ha d'intentar treure l'aparell sense haver desconnectat l'interruptor general. Aquest aparell ja no es pot fer servir i ha de ser revisat per una persona qualificada.1Aquesta frase és molt resumida. Cal llegir el ReglamentElectrotècnic de Baixa Tensió en detall per saber les disposicions concretes.

26 de nov. 2013

Fumigació amb precisió

Quan un tractor fumiga els camps, normalment deixa anar una quantitat fixa de producte per segon. Això vol dir que quan la velocitat és més ràpida fumiga menys i quan va més lentament fumiga més. Quan fa un revolt, la banda interior rep molta més quantitat de producte que l'exterior.

Si hem procurat fumigar el mínim necessari a tots els punts, vol dir que n'hi ha molts on hem llençat molt més producte del necessari.

Així doncs, ja hi ha propostes de sistemes de fumigació intel·ligents per tal d'aconseguir posar només la mínima quantitat necessària de producte.

Fumigació intel·ligent

Podeu llegir un article que parla d'aquesta i altres propostes per a l'agricultura a la revista IEEE Spectrum.

25 de nov. 2013

El risc elèctric augmenta quan estem mullats

Com ja hem comentat, el pas de corrent elèctric pel nostrecos és perillós. Com més gran és el corrent, més risc.

Aquest corrent serà més gros com més gran sigui la tensió (voltatge) del circuit. Per això les joguines van amb piles, entre 1,5 i 9 V. En canvi, els 230 V de les nostres instal·lacions domèstiques1 són perillosos.

Però el corrent que passa pel nostre cos també depèn del grau d'humitat de la pell. Quan la pell està humida, el cos condueix molt millor i si està mullada encara més. Per això és molt important evitar la manipulació d'aparells elèctrics mentre estem mullats.

Quan ens enrampem, normalment el corrent elèctric va cap el terra. Per això també és important no manipular aparells elèctrics mentre anem descalços.


En el cas dels aparells que van amb bateries, s'aplica la mateixa norma si en aquell moment estem carregant la bateria.


1Aprofito per comentar que la tensió elèctrica a casa nostra és, des de fa uns deu anys, de 230 V. Però, curiosament, molts dels llibres que fan servir els estudiants dels instituts encara hi consta el valor antic de 220 V malgrat els llibres són d'edicions més recents.

21 de nov. 2013

Interruptor intel·ligent

El cost de l'energia és important però també cal tenir present el cost de la potència. El consum d'energia d'una empresa (igualment, el d'una llar) no és constant al llarg del dia sinó que va fluctuant.

Cal que la instal·lació estigui dimensionada per a la màxima potència que consumim, encara que sigui durant una poca estona. De la mateixa manera, la potència que contractem amb la companyia subministradora ha de ser la que correspon a la punta de consum.

Així doncs, una manera d'estalviar és procurar que els consums que no són prioritaris no funcionin en els moments de més consum sinó en els de menys. En teoria, això requereix una mesura de corrents, un sistema de control i uns interruptors amb comandament.

Els interruptors de potències grans porten proteccions electròniques; per tant incorporen sensors, un sistema de control i un sistema de desconnexió. Podríem fer servir aquests elements per a fer aquesta funció.

Interruptor intel·ligent

Això és el que ha fet ABB amb el nou interruptor Emax 2. Els interruptors es comuniquen entre sí per intentar minimitzar el consum en cada moment.

Podeu llegir l'article a la pàgina 29 de la revista ABB Review.

20 de nov. 2013

Falses preses de terra

En instal·lacions provisionals (fires, festes populars) sovint es clava una pica de terra en el forat d'un arbre per connectar un grup electrogen o els elements de la instal·lació provisional. Això, si la llargada de la pica és adequada, és correcte.

Algun amic m'ha explicat haver vist el cable groc i verd connectat a una barra metàl·lica clavada en un test. Això no és correcte! ja que la terra del test no està en contacte directe amb el terreny.

També he vist aquesta imatge que circula per la xarxa:Vull pensar que la fotografia no és d'una situació real sinó que és un muntatge. Si no és així és una instal·lació altament perillosa. No només per la presa de terra surrealista sinó també perquè els cables estan units sense cap mena de pressió (regletes, borns) i també perquè hi ha parts elèctriques a l'aire sense cap aïllament disposades de manera que tothom les pugui tocar i que es poden tocar entre sí en qualsevol moment i fer un curtcircuit.

19 de nov. 2013

Produir electricitat fent volar estels

Sembla una broma, però no ho és!

Estel generador

Hi ha un parell d'empreses que estan treballant en generadors eòlics basats en estels. La idea és que el cable de l'estel està lligat a un motor situat dalt d'un suport. Quan el vent fa pujar l'estel, el cable s'estira i el motor genera electricitat. Quan es detecta que l'estel ha arribat dalt, s'inverteix el funcionament i el motor el fa baixar altre cop. L'energia que es necessita per fer-lo baixar és més petita que la que dóna quan puja.

Principi de funcionament

Tot el conjunt és molt més senzill i econòmic que un molí de vent. Dóna molta menys energia però podem instal·lar-ne molts més pel mateix preu.

Quan hi ha tempesta l'estel es manté recollit per evitar avaries.

Podeu llegir un article sobre el tema al web engineering.com.

18 de nov. 2013

Quan a un edifici no hi ha presa de terra, què fem?

La resposta seria, fer-ne instal·lar. Però no és una cosa ràpida i té un cost significatiu. Convé fer-ho tant aviat com es pugui. Però mentrestant el millor és no fer res.

Hi ha persones que quan no tenen presa de terra a l'edifici pensen que poden connectar el cable groc i verd a qualsevol lloc. Els llocs més freqüents són elements metàl·lics de l'edifici, canonades metàl·liques, etc. Això, a més d'anar contra el reglament, és extremadament perillós! Si fem això i un aparell té un problema, la fuita de corrent es repartirà a tots els elements que estiguin connectats. Potser a casa nostra hi ha un aparell que falla i s'enrampa el veí quan toca l'aixeta (o una columna o qualsevol altre cosa). Si el veí s'electrocuta, nosaltres serem responsables de la seva mort!


És millor que el cable groc i verd no estigui connectat enlloc (i confiar que el diferencial desconnectarà a temps) que no connectat a un lloc inapropiat.

14 de nov. 2013

Màquina de fer menjars

Fa uns dies parlàvem de les impressores 3D que podien imprimir amb productes alimentaris. Avui parlem d'una altra possible incursió de la tecnologia a la cuina.

Màquina de fer menjar

Igual que ja hi ha màquines de begudes que les fan al moment a base de barrejar components, s'està treballant en màquines que poden preparar un plat de la mateixa manera.

Potser d'aquí uns anys comprarem uns cartutxos i ens farem el dinar a mida. Perfecte per als menjadors d'empresa, no?

Podeu llegir un article sobre el tema a la revista IEEE Spectrum.

13 de nov. 2013

Presa de terraFa unes setmanes vaig dir que parlaria de les preses de terra, avui és el dia.

Entenem per presa de terra al punt on els conductors de protecció de la instal·lació es connecten amb el terreny.

Els conductors de protecció són uns cables (amb funda a ratlles grogues i verdes) que connecten les carcasses dels aparells elèctrics amb el terreny.

La finalitat de les preses de terra és desviar cap al terreny els corrents de fuita impedint que passin a través de les persones i, per tant, disminuint els riscos.

Les preses de terra més senzilles es fan clavant unes barres metàl·liques (anomenades piques) en el terreny. En instal·lacions industrials i centrals elèctriques pot ser que calgui posar una connexió a terra millor que la que proporcionen unes quantes piques; llavors es poden posar cables, plaques o malles enterrats. En terrenys molt poc conductors (granítics i similars) pot ser necessari enterrar una malla unida a unes quantes piques.

Pica d'una presa de terra

En la figura observem un conductor de protecció connectat a una pica.

12 de nov. 2013

Fanals eòlics

Fer arribar l'energia als fanals d'un carrer no és senzill, implica el traçat de molts metres de cable. En el cas d'una carretera la dificultat augmenta ja que cal cercar un punt de connexió a la xarxa elèctrica.

Ja hi ha alguns cassos de fanals alimentats amb energia solar. Durant el dia el fanal acumula energia i a la nit fa llum.

Fanals eòlics

Una alternativa són els fanals eòlics com els que comentem avui. Cada fanal porta una petita turbina que recull l'energia del vent i també del corrent d'aire que provoquen els vehicles que passen pel seu costat.

Podeu llegir-ne més al web d'Inhabitat.

11 de nov. 2013

Atenció amb els adaptadorsFa unes setmanes comentàvem que les llengüetes laterals dels endolls servien per connectar les carcasses dels aparells amb el terreny i que això permetia derivar directament cap a terra el corrent de fuita de manera que el risc per a les persones que puguin tocar la carcassa de l'aparell sigui mínim.

El problema apareix quan l'aparell no és connecta directament a un endoll Schuko de la instal·lació sinó que es fan servir allargadors o, com en el cas de la fotografia, adaptadors que no connecten les llengüetes laterals de l'endoll amb la presa de terra de l'edifici.

Endoll amb adaptador

És una pràctica que, per desgràcia, observem sovint i que deixa la carcassa de l'aparell completament desconnectada de la presa de terra. En cas que hi hagi un defecte a l'aparell, el corrent no podrà circular cap al terreny. Si una persona toca la carcassa mentre hi ha el defecte, el corrent circularà pel seu cos i la seva vida està en perill.

7 de nov. 2013

Troleibús sense catenària

Els troleibusos són autobusos que van amb una catenària com els tramvies. De fet es comporten igual que un tramvia però amb l'estalvi que suposa no haver de posar les vies. Però sí que necessiten catenària.

Troleibús antic

A Suïssa han posat en marxa un nou sistema de troleibús que funciona amb bateries. Així doncs el tròlei només funciona en les parades on hi ha un curtíssim tros de catenària rígida. Quan l'autobús s'atura a una parada, la connexió es fa automàticament i fa una recàrrega ràpida de les bateries.

Troleibús

Això dóna tota la flexibilitat d'un autobús elèctric sense haver de preocupar-se per la recàrrega. I és molt més eficient que una recàrrega sense fils ja que gairebé no té pèrdues.

Podeu llegir més informació al web d'ABB.

6 de nov. 2013

No desendollis mai estirant pel cableUna pràctica força freqüent és desendollar els aparells estirant pel cable. En molts casos es fa per evitar ajupir-se o estalviar-se de caminar un parell de metres. Però també hi ha qui ho fa agafant el cable a menys d'un pam de l'endoll, o sigui per costum.

Aquesta és una pràctica força perillosa que pot donar lloc a dos problemes. El primer és que els fils es vagin afluixant (com comentàvem l'altre dia) i cada cop facin menys bon contacte fins que l'endoll es crema.

El segon problema és que quan el fil ja comença a estar agafat amb poca força i s'ha anat deixant anar, la part dels fils que està pelada queda fora de la pota corresponent. Com l'endoll és relativament petit, la distància entre els dos fils és petita i pot arribar un moment que es toquin. Això dóna lloc a un curtcircuit. Recordem que els curtcircuits són perillosos, per a la instal·lació i, també, per a les persones que hi són a prop.

Cal desendollar sempre agafant l'endoll pels seus costats. Ja tenen una zona dissenyada per poder-los agafar bé.

5 de nov. 2013

Cortines solars

El sol que entra per la finestra pot escalfar molt l'habitació; per això posem cortines. D'aquesta manera l'energia del sol no entra i no ens escalfa.

Però podríem aprofitar millor aquest fet?

Sí, amb cortines solars!

La idea seria que la cortina incorporés una placa solar flexible i generés electricitat amb el sol que li arriba. Sembla que aquesta idea pot ser una realitat properament.

La idea és una mena de recobriment, com una pintura, que és fotovoltaica. Pot servir per a les cortines però també per a altres elements que estan al sol com tendals, para-sols, etc.

Podeu llegir un article sobre el tema a Materia.

4 de nov. 2013

El cable de l'endoll, sempre ben agafatUn endoll sempre és un punt delicat d'un circuit. Cada un dels fils elèctrics que hi ha dins del cable han de fer bon contacte elèctric amb la pota corresponent de l'endoll. Per garantir aquest bon contacte, la superfície de la part interna de la pota.

Per assegurar una bona connexió, el fil ha d'entrar completament dins de la pota, tenir un diàmetre adequat i estar ben agafat amb el cargol corresponent.

Si, amb el temps, el fil es va bellugant resultarà que poc a poc van quedant espais buits o va sortint enfora i la superfície de contacte va disminuint. Quan la superfície de contacte no és adequada, es produeix un escalfament local que pot sonar lloc a que es cremi el cable o l'endoll o a que l'aïllament es deteriori i es produeixi un curtcircuit.

Per evitar aquest problema, els endolls aeris han de portar un element que agafa rígidament el cable i impedeix que els moviments i les estrebades afectin als fils interiors.
Endoll en mal estat

Si, com en el cas de la fotografia, el cable no queda ben agafat amb la carcassa de l'endoll, els cables es van afluixant fins que apareix el problema. En un cas com aquest, cal canviar l'endoll o, si és possible, el cable sencer.