23 de des. 2014

El càrtel de la bombeta

El càrtel de la bombeta va ser, probablement, un dels primers de la història. Tal dia com avui de fa noranta anys, els principals fabricants de bombetes (entre els que hi havia Osram, Philips, Compagnie des Lampes i General Electric) van pactar empitjorar la qualitat de les bombetes que fabricaven per tal que duressin unes 1000 hores enlloc de les 1500 a 2000 hores de durada habitual. D’aquesta manera acabaven venent més bombetes, fet que els beneficiava a tots.

Molt abans de l’arribada de l’electrònica de consum, aquest va ser el primer acord d’obsolescència programada dels equips elèctrics i electrònics.

Laboratori d'assaig

El Phoebus cartel va arribar a crear uns laboratoris on es provaven periòdicament les bombetes per assegurar que complien els requisits de durada establerts.

Podeu llegir més informació al número d’octubre de la revista IEEE Spectrum.

22 de des. 2014

Central termosolarLes centrals termosolars són també centrals tèrmiques però en les que no hi ha ni fissió nuclear ni combustió. L’escalfor necessària per escalfar el fluid que accionarà la turbina l’obtenim a partir del sol.

Per aconseguir concentrar prou energia, aquests tipus de centrals tenen normalment una gran quantitat de miralls que reflecteixen la llum del sol i la concentren en un espai reduït; el que permet que el fluid arribi a temperatures prou altes. Atès que el sol es va movent al llarg del dia, els miralls van canviant els seus angles d’inclinació per intentar-lo seguir.

Central termosolar

Atès que la llum del sol només està disponible unes hores al dia, moltes centrals termosolars emmagatzemen una part de l’energia tèrmica per poder-ne disposar en hores en les que no hi ha sol.

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central termosolar.

Central termosolar

18 de des. 2014

Cases de nines o naus espacials

Com cada any, quan s’acosten les festes nadalenques la gent pensa en regals. Regals per als nens i regals per a les nenes. I sovint, potser sense adonar-nos-en prenem decisions sexistes a l’hora de triar. Les cases de nines són coses de nenes. Les naus espacials són coses de nens. Per què?

No té sentit! La majoria de nens seran pares quan siguin grans. Un cert percentatge de les nenes estudiaran enginyeria i si no són més és a causa de la diferenciació de rols per sexes que han vist des que eren petites.

Sembla que això que escric sigui un tema de moda ara. Però no és així. La imatge següent anava a les caixes LEGO en els anys 70 del segle passat. Malauradament la gent d’aquella època no en va fer prou cas. I els pares actuals?

Escrit de LEGO demanant que els jocs no siguin sexistes

16 de des. 2014

Trens trifàsics

Quan pensem en trens electrificats sempre pensem que hi ha una alimentació de corrent continu o de corrent altern monofàsic connectades entre la catenària i la via. Però també hi ha hagut trens elèctrics trifàsics.

Màquina de tren trifàsica

En els trens trifàsics calen dues catenàries i, per tant, dos pantògrafs. Segons el blog Trenes y tiempos, en els anys 60 del segle passat hi va haver en servei unes quantes màquines de tren trifàsiques, tan per a viatgers com per a mercaderies. Segons aquest blog, però, no van durar gaire.

15 de des. 2014

Central de biomassaLes centrals de biomassa són centrals tèrmiques en les que el combustible no és fòssil (carbó, fuel, gas) sinó que són restes vegetals (o, més rarament, animals).

Les centrals de biomassa poden cremar restes de les activitats agrícoles o elements vegetals cultivats expressament per a aquesta finalitat. En tots dos casos es considera que no tenen emissions de CO2 ja que tot el diòxid de carboni que emeten ha estat capturat abans per la planta.

Central de biomassa

En alguns casos, les centrals de biomassa són de cogeneració. Això vol dir que una part de l’escalfor generada en la combustió es fa servir per generar electricitat i una altra part s’empra per generar vapor o aigua calenta per al seu us a les indústries o a les llars.

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central de cogeneració a base de biomassa.

Central de cogeneració de biomassa

11 de des. 2014

La recreació d’un cervell en un robot de LEGO Mindstorms

El cervell d’un cuc no és precisament dels més evolucionats però té més de 300 neurones. Però des de Project OpenWorm van decidir recrear-lo sobre un robot LEGO.

Robot

El següent pas seria recrear cervells més desenvolupats amb l’objectiu final de fer robots que puguin fer tasques a la societat prenent decisions a partir de diverses informacions complexes.

Podeu llegir més informació a la pàgina de Gizmodo o al vídeo.

9 de des. 2014

Teuladetes sobre les catenàries de les línies de ferrocarril

Segur que algun cop us heu fixat que quan hi ha un pont que passa per sobre la via d’un tren hi ha unes peces que tapen la catenària com si fossin una petita teulada.

Teuladetes sobre la catenària

Molta gent pensa que és per evitar que les coses que la gent llença vagin a parar sobre la catenària. En part sí, però hi ha un motiu molt més important.

Sovint hi ha persones que sense pensar-hi gaire decideixen orinar al primer lloc que els sembla prou discret i pensen que des del pont sobre la via tothom pensarà que miren si passa algun tren i no s’adonaran del que realment fan. Altres decideixen directament orinar sobre el sistema ferroviari i sovint esperen a l moment en que passa un tren per fer-ho.

L’orina és molt més conductora que l’aigua (a causa de les sals minerals que porta dissoltes) i si toca a la catenària pot provocar una descàrrega elèctrica. La persona implicada pot ser electrocutada.

Aquesta mena de teuladeta pretén evitar que l’orina vagi a parar damunt de la catenària amb la intenció de reduir els riscos.

4 de des. 2014

Una feina d’alçada (i de risc)

El manteniment de les línies elèctriques d’alta tensió no és una feina senzilla. El treball es desenvolupa a alçades considerables sobre el terra (desenes de metres) i en molts casos sobre línies que estan connectades.

És una feina que requereix concentració, poc vertigen, i un escrupulós respecte per les normatives de seguretat. Qualsevol errada pot acabar en una descàrrega elèctrica o en una caiguda.

Operari sobre la línia

Atès que els professionals del tema són pocs i la xarxa de transport elèctric és molt dispersa, també implica que cada dia es pugui estar treballant en una comarca diferent. Els pilots dels helicòpters també han de ser extraordinàriament experts i precisos ja que s’han d’acostar prou a la línia però sense tocar-la.

Podeu llegir aquesta entrevista a una persona dels EUA que treballa en el tema.

2 de des. 2014

Els llums led poden ajudar a les persones amb dèficit auditiu

Com pot saber una persona sorda que sona el telèfon o que truquen a la porta?

Philips Hue


Les tecnologies actuals poden ajudar; com la proposta hue de Philips. La idea és que alguns llums led poden canviar de tonalitat quan succeeixen diversos esdeveniments prèviament programats. Això permet que les persones amb dèficit auditiu puguin pre-configurar les situacions auditives desitjades i adaptar-les a les seves necessitats.

Philips Hue

1 de des. 2014

Central de gasificacióEs tracta d’una tecnologia relativament nova i, per tant, encara no està del tot madura. És un tipus de central tèrmica en el que el combustible sòlid (típicament carbó) es tracta per produir un gas combustible a partir del qual es produeix la combustió. Aquestes centrals cremen el cas seguint un cicle combinat de tal manera que s’aconsegueixen rendiments molt més elevats que si es cremés directament el combustible sòlid.

Central de gasificació

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central de gasificació.


Central de gasificació amb cicle combinat

Si es fa un tractament adequat del gas, s’aconsegueix una emissió de gasos contaminants molt inferior a la que es tindria si es cremés directament el combustible sòlid. Això permet cremar carbó i altres combustibles que, per motius ambientals, no es podrien cremar directament.


27 de nov. 2014

Vols saber com funciona el sistema elèctric?

Si no tens coneixements d’electricitat, el llibre La operación del sistema eléctrico para Dummies és per a tu.

En general, el llibre està molt bé i s’entén força bé el que explica. Malgrat tot, hi ha alguns apartats amb un nivell relativament elevat per al públic en general.

La operación del sistema eléctrico para Dummies


En el llibre hi ha participat Red Eléctrica (REE) i això es nota. Els temes referits al mercat elèctric i el sistema de transport estan explicats en profunditat, en canvi la distribució elèctrica es veu molt per sobre. Potser és excessiu el nombre de vegades que es canten les excel·lències de REE.

En qualsevol cas, el llibre és recomanable per a qui vulgui tenir una visió de com funciona el sistema elèctric sense tenir coneixements d’electricitat.

25 de nov. 2014

Paraigua invisible

Quan vas amb paraigua, el teu entorn queda més fosc ja que la llum travessa poc la tela. A més, sempre vas topant amb els paraigües d’altres vianants. A sobre, costa que la gent et reconegui perquè no se’t veu part de la cara. Tot són inconvenients.

Tot resolt amb el nou paraigua invisible. L’invent, d’uns enginyers aeronàutics xinesos és un mànec que a la punta hi té uns difusors que deixen anar aire a pressió. Aquest aire crea una mena de mampara que no deixa passar les gotes de pluja.

Paraigua invisible


Això sí, quan agafis el teu paraigua invisible no oblidis portar piles de recanvi.

24 de nov. 2014

Central incineradora de residusÉs un tipus particular de central tèrmica de combustió en la que el combustible són residus sòlids urbans (RSU).

Atès que un procés tèrmic sempre té un rendiment relativament baix, només és recomanable fer servir aquells residus que no són aprofitables en altres processos. Per tant, una bona gestió ambiental separarà els elements inorgànics fàcilment reciclables (cartró, metalls, piles, vidre, etc.) i la matèria orgànica (que es pot compostar) i deixarà només els residus de difícil aprofitament.

Central incineradora RSU

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central incineradora RSU.

Central incineradora RSU


És, sens dubte un procés contaminant però sempre serà més respectuós amb el medi que llençar els residus a un abocador o cremar-los sense aprofitar-ne l’escalfor generada.

20 de nov. 2014

Un nou sistema per emmagatzemar energia elèctrica

El mètode tradicional per emmagatzemar energia elèctrica en grans quantitats són les centrals hidroelèctriques de bombeig. Ara una empresa del Canada proposa un ou mètode: globus d’aire comprimit.

La idea consisteix en posar uns globus de grans dimensions al fons del mar o d’un llac i emmagatzemar-hi aire comprimit. La idea és que cada globus pugui emmagatzemar de l’ordre de 20 o 30 MW i que s’instal·li a profunditats preferiblement superiors a 100 metres. La pressió que l’aigua exerceix sobre el globus intervé favorablement a l’hora de recuperar l’energia emmagatzemada però, en canvi, és un inconvenient a l’hora d’injectar-hi l’aire comprimit que pot arribar a temperatures força altes.

Globus subaqüàtic


De moment el sistema està en proves. D’aquí uns anys veurem si realment val la pena.

Podeu llegir més informació al número d’agost de la revista IEEE Spectrum.

18 de nov. 2014

Centrals de bombeig amb regulació

En les centrals hidroelèctriques reversibles, com en totes les centrals hidràuliques, és fàcil regular la potència generada. En canvi, no és senzill regular la potència en bombeig.

A la central Grimsel 2 (a Suïssa) la variació de potència consumida en bombeig es feia a salts, a base d’engegar o no cada un dels quatre grups. Si en algun moment el sistema elèctric requeria un valor de consum intermedi, el que feien era engegar un grup sencer més i compensar la diferència engegant un altre grup en mode  generador; que sí permet regulació. Evidentment aquest mètode és molt poc eficient ja que s’està fent baixar una part de l’aigua que s’està pujant.

La nova instal·lació d’aquesta central inclou dos convertidors de 50 MW que permeten accionar el grup en bombeig a velocitat variable i, per tant, a cabal variable. Amb el nou convertidor, el grup pot consumir entre 60 (mínim que admet la bomba) i 100 MW que poden anar variant segons les necessitats.

Convertidor


Podeu trobar més informació a partir de la pàgina 42 del número 2/2014 de la revista ABB review.

17 de nov. 2014

Central fotovoltaicaLes centrals fotovoltaiques són les que transformen directament la llum que prové del sol en energia elèctrica. Tenen l’avantatge que no tenen elements en moviment i que poden fer-se de qualsevol mida i, per tant, es poden integrar en terrats, teulades i façanes d’edificis.

Plaques solars

Malauradament el seu rendiment és relativament baix (encara que va millorant a mida que madura la tecnologia) i, per tant, no aprofiten tota l’energia de la radiació que els arriba. La generació fotovoltaica es pot fer servir connectada a la xarxa elèctrica però també s’empra en sistemes autònoms.

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central fotovoltaica.

Central fotovoltaica

A primer cop d’ull podem pensar que les centrals fotovoltaiques són les més respectuoses amb el medi ambient. Però això no sempre és així. Tot depèn d’on i de quina manera s’han fabricat les cèl·lules fotoelèctriques que es fan servir. La producció d’aquestes cèl·lules requereix processos químics i, per tant, una cèl3lula serà més respectuosa amb el medi ambient com millor s’hagin tractat els residus de la seva fabricació. El mateix podem dir pel que fa al seu desmantellament un cop acabada la seva vida útil. Des del punt de vista energètic també poden ser discutibles ja que cal força energia per a la seva fabricació. Si l’energia necessària s’ha obtingut a partir, per exemple, del carbó (poc eficient i amb grans emissions de CO2) ens podem trobar que en tota la vida útil de la cèl·lula no es recuperi tota l’energia que ha calgut en la seva fabricació.

Des del punt de vista elèctric, cal tenir en compte dues qüestions. Per un costat, igual com passava amb les centrals eòliques, cal veure com es comporta la central fotovoltaica quan hi ha pertorbacions a la xarxa. Si l’equip fotovoltaic es desconnecta quan hi ha una pertorbació, no només no ajuda a recuperar el sistema sinó que pot contribuir a ensorrar-lo. La segona qüestió és el seu comportament en cas de fallades de la xarxa. Si la zona on està connectada la central solar es queda sense alimentació elèctrica la central s’hauria de desconnectar ja que probablement no té prou potència per alimentar la zona però, a més, pot suposar un greu risc per als aparells connectats i els operaris que intentin resoldre l’avaria.