3 de des. 2009

Automatisme per al semàfor

Fa uns dies parlàvem dels estats d'un semàfor. A continuació veurem com seria el programa per a l'automatisme.

Per fer el programa utilitzarem el llenguatge Grafcet. Aquest és un llenguatge gràfic que és molt útil per explicar i programar automatismes seqüencials. Molts autòmats programables es programen en Grafcet.

A continuació tenim el grafcet (que tot seguit comentarem) de la cruïlla entre els carrers Tesla i Edison.

Automatisme per al semàfor

Cada quadrat és una etapa del grafcet. Cada etapa correspon a un estat del sistema; en el nostre cas (com ja sabem) hi ha sis estats. Cada etapa pot tenir (o no) accions. En aquest cas, cada etapa te dues accions, corresponents als dos llums que hi ha encesos a cada moment. Les accions es representen per rectangles units (pel costat dret) amb les etapes.

Fixem-nos que hi ha una etapa que té el quadrat amb línia doble. Aquesta és l'etapa inicial, l'etapa que s'activa en el moment de posar en marxa el sistema. En el nostre cas, el sistema només té una etapa inicial i no té sentit que n'hi hagi més però en altres casos podem tenir unes quantes etapes inicials.

Les transicions ens indiquen quan podem passar d'una etapa a la següent. Les transicions es representen amb una línia transversal a la ratlla que uneix dues etapes. A la dreta de cada transició s'hi escriu la condició que cal complir per poder-la atravessar.

En el nostre cas, ltotes les transicions són controlades per temps. La transició entre les etapes 4 i 5 diu "30s/X4". Això vol dir que la transició es complirà quan hagin passat trenta segons (30s) des de l'activació de l'etapa 4 (X4). Així doncs l'etapa 4 estarà activada durant trenta segons. Quan es cumpleixi la condició, es desactivarà l'etapa 4 i s'activarà la 5. Mentre estigui activa l'etapa 4, el carrer Tesla estarà en vermell i l'Edison en Verd. Quan passem a l'etapa 5, el carrer Tesla seguirà en vermell i l'Edison en posarà ambre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari