30 de set. 2010

Respostes al test de la potència

Ja heu pensat quina és la resposta correcta a les preguntes de l'entrada anterior?

Doncs la resposta correcta és la c) per a totes dues.

La planxa és un electrodomèstic que no té cap botó per variar la potència, per tant consumeix una potència constant que sol estar entre 900 i 1200 W.

El botó que porta la planxa i que es pot posar en moltíssimes posicions és un termòstat i serveix per prefixar la temperatura aproximada de treball. En totes les posicions del botó, la planxa consumeix la mateixa potència metre escalfa i no en consumeix quan ja ha arribat a la temperatura correcta.

El que sí és cert és que per anar a una temperatura més alta (posicions *** i Màx.) necessitarà més temps que per a una més baixa (posicions * i Mín.) i, per tant, consumirà més energia (producte de la potència pel temps durant el qual es consumeix).

28 de set. 2010

Per creuar... prem el botó

En carrers amb molt trànsit de vehicles sovint es posen polsadors per tal que els vianants puguin demanar el canvi de semàfor. Així si no hi ha vianants (o els ciclistes) es pot dedicar més temps al pas de vehicles.

boto.jpg

Si el botó està premut el temps de durada del semàfor és normal però si no ho està el temps de verd per als vehicles s'allarga o, fins i tot, pot ser indefinit.

Si quan arribem el semàfor de vianants s'acaba de posar en vermell, prement el botó trigarem probablement el mateix que si no el premem. En canvi, si ja porta molta estona en vermell quan premem el botó canviarà en pocs segons.

23 de set. 2010

El test de la potència

Resoleu el següent qüestionari per veure si teniu clar què és la potència.

1. Imagineu que tenim una planxa elèctrica domèstica que porta un botó amb cinc posicions marcades: Mín., *, **, ***, Màx. Trieu la resposta que us sembli correcta:
a) A la posició *** consumeix més potència que a la posició *

b) A la posició *** consumeix menys potència que a la posició *

c) Consumeix la mateixa potència a totes les posicions

 

2) La nostra planxa està funcionant. Podem dir
a) Consumirà més potència en passar de 40 a 50ºC que per passar de 30 a 50ºC

b) Consumirà menys potència en passar de 40 a 50ºC que per passar de 30 a 50ºC

c) Consumirà la mateixa potència en passar de 40 a 50ºC que per passar de 30 a 50ºC

Penseu les respostes. En la propera  entrada explicarem quina és la correcta a cada pregunta.

21 de set. 2010

Quant trigarà a canviar el semàfor?

Quan estàs esperant que el semàfor es posi verd, el temps es fa etern i probablement diries que t'has esperat més del doble del que realment ha durat. En canvi, quan el semàfor està verd sembla que duri menys.

semaforverd.jpg

Cada cop és més freqüent que en algunes poblacions trobem semàfors de vianants que, quan estan en verd, ens indiquen el temps que resta. Això ens permet adonar-nos del temps real que tenim per creuar i veure si encara hi som a temps en cas de no haver començat.

semaforvermell.jpg

El que no és tant freqüent és trobar semàfors en els que s'indiqui el temps que queda abans no es posi verd, com el de la fotografia adjunta.

16 de set. 2010

Interconnexió submarina Península-Mallorca

Ja s'està treballant en la interconnexió submarina entre la Península i Mallorca, el que han anomenat "Proyecto Rómulo". Aquesta línia permetrà l'intercanvi d'energia entre els dos sistemes i donarà robustesa al sistema elèctric de Mallorca.

Atès que la distància és significativament llarga (237 km) la línia treballarà en corrent continu ja que dóna lloc a unes pèrdues menors. L'enllaç seran dues línies de 200 MW cada una que treballaran a 250 kV.

Un dels principals problemes dels cables d'alta tensió són les unions de cada tram amb el següent. Per evitar aquests problemes els cables seran continus, d'una sola peça.

Podeu llegir la notícia a la revista de Red Eléctrica:

http://www.ree.es/sala_prensa/web/inc/fichero.aspx?ruta=revista/pdf&fichero=otln1n7a3d40.pdf

14 de set. 2010

Semàfors ferroviaris

Us heu fixat que els semàfors de ferrocarril no tenen els colors en el mateix ordre que els de la carretera?

L'ordre dels colors té motius històrics i no és el mateix a tots els països ni a totes les empreses. El que sí és normal és que tots els semàfors d'una mateixa línia segueixin el mateix ordre.

La majoria dels semàfors de tres llums del nostre país tenen el verd a dalt i el vermell al mig.

En el llibre Practical Railway Engineering de Clifford F Bonnett s'explica que en els semàfors de quatre llums del Regne Unit es posa el vermell a la part inferior per dos motius, el primer és que així queda a l'alçada dels ulls del maquinista i, per tant, el veu millor i de més lluny ja que així no hi ha l'efecte de les lents. El segon motiu és que el llum que està més baix no té cap visera per sota; així si s'ha acumulat neu a les viseres, el vermell (que és el que s'ha de veure des de més lluny) sempre queda descobert.