18 de juny 2008

Parcs eòlics marins a alta profunditat

Fins ara els parcs eòlics marins es situaven en aigües poc profundes, és a dir propers a la costa. Recentment s'ha inaugurat un parc eòlic que se situa a 23 km de la costa i a una profunditat al voltant de 20 m.

El parc eòlic, de 120 MW nominals, s'ha posat en marxa als Països Baixos.

Podeu consultar més informació a: http://www.econcern.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=66

16 de juny 2008

Llanterna sense piles

Sempre que necessites la llanterna se li han acabat les piles?

S'ha acabat gastar piles amb la llanterna. Hi ha llanternes al mercat sense piles.

Un exemple: Aquesta llanterna funciona durant 10 minuts si li dones voltes a la maneta durant un minut.

13 de juny 2008

Generador eòlic multirotor

Els generadors eòlics tenen l'inconvenient de la llargada de les pales (cada cop més gran) que obliga a fer les torres molt altes.

Un inventor proposa un sistema diferent, posar uns quants rotors units entre sí formant una mena de garlanda de tal manera que entre tots generen la mateixa energia amb menys material.

Podeu trobar més informació a: http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-concepto-de-molino-abarata-diez-veces-la-energia-eolica_a2329.html

11 de juny 2008

Energia elèctrica a partir d'energia solar tèrmica

Normalment si volem generar electricitat a partir del sol utilitzem mòduls fotovoltaics que generen directament electricitat a partir de la llum del sol.

També existeix l'energia solar termoelèctrica en la que s'utilitza l'escalfor que ens arriba del sol per escalfar algun material i aquest material s'utilitza després per a generar electricitat. Però fins ara aquestes instal·lacions eren molt grosses i cares.

En el número de maig de la revista IEEE Spectrum hi ha un article en el que es presenta un mètode molt més senzill i econòmic. La idea és utilitzar uns miralls per enviar els raigs del sol i escalfar un tub pel que es fa passar aigua que esdevé vapor amb aquest es fa funcionar una turbina que acciona el generador elèctric. El resultat és un sistema molt més senzill i econòmic i que ocupa molta menys superfície que els que s'utilitzaven fins ara.

Per a més informació: http://www.spectrum.ieee.org/may08/6200

9 de juny 2008

D'on treurem l'hidrogen? ... de l'aigua bruta!

Ja hem parlat diverses vegades [1][2][3] de diferents elements alimentats usant piles de combustible. El problema és d'on treure l'hidrogen, tema sobre el que també hem parlat alguna vegada.

Ara s'ha fet públic que científics de la Universitat de Wageningen (Holanda) han trobat la manera que uns bacteris determinats siguin capaços (a partir d'una petita aportació externa d'energia) de generar hidrogen a partir de les restes orgàniques presents a les aigües residuals. El procediment serveix, a més, per a netejar parcialment l'aigua de manera que s'estalvien alguns passos del procés de depuració.

Podeu trobar més informació a: http://www.informarn.nl/informes/medioambiente/act080521-hidrogeno-limpio

6 de juny 2008

Descripció de les línies subterrànies d'alta tensió

Fa uns dies feiem referència a un vídeo on es veia com eren físicament les línies subterrànies d'alta tensió.

Més recentment ens referíem als els informes que ha fet o encarregat el Coordinador europeu per a la interconnexió elèctrica entre la península Ibèrica i França. Entre aquests informes hi ha un document (elaborat pel CESI) on s'explica, amb un llenguatge molt accessible, com són físicament els cables subterranis d'alta tensió i la seva problemàtica. Us recomanem la lectura d'aquest document.

4 de juny 2008

Com convertir un cotxe híbrid en un cotxe elèctric

En el número de maig de la revista IEEE Spectrum hi ha un article sobre la modificació de cotxes híbrids per a convertir-los en elèctrics. La idea és canviar les bateries per unes de més capacitat i el sistema de control de manera que el motor de combustió només s'engegui al final de la capacitat de les bateries i que aquestes tinguin prou energia per 24 km (per anar a treballar la majoria de la gent ja en té prou). A més s'afegeix un endoll per a poder carregar les bateries sense utilitzar el motor de combustió.

En aquest cas, la persona que surt al reportatge carrega les bateries amb energia solar, per tant el cost dels recorreguts curts li surt pràcticament gratuït.

Podeu trobar més informació a: http://www.spectrum.ieee.org/may08/6174

2 de juny 2008

Nova fita en els cables superconductors de potència

Des de fa ja uns quants anys es van realitzant línies experimentals de transport d'energia en alta tensió utilitzant cables superconductors. El darrer cas del que hem tingut notícia supera als anteriors per dos motius: la llargada de la línia (600 m) i la tensió de treball (138 kV).

Encara que pugui semblar que 600 m no són gaire, els experiments fets fins ara s'havien fet en distàncies força més curtes.

Podeu trobar més informació al  web.