30 de maig 2016

El teu futur ajudant domèstic

T’has plantejat l’opció de tenir un robot a casa que t’ajudi a organitzar-te i a fer les teves tasques diàries? Si en vols tenir un, tenim el candidat ideal: Jibo.

Jibo és capaç de reconèixer les cares, entendre el que se li diu. També pot parlar i fer servir llenguatge no verbal. Si li dius quines són les tasques que has de fer avui, te les anirà recordant a mesura que s’acosti el moment. Pot llegir contes als teus fills i ajudar als teus pares a fer trucades de vídeo per ordinador.

Jibo

De moment, Jibo és només un prototip. La idea, però, és que sigui una plataforma oberta on es puguin instal·lar aplicacions fetes per altres desenvolupadors.

Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.

23 de maig 2016

Interconnexió de la xarxa de transport als EUA

Hi ha coses que ens semblen les més normals del món perquè nosaltres les vivim des de fa molt de temps i, en canvi, en altres indrets resulta que no es donen.

Elèctricament parlant, un exemple paradigmàtic és el de la xarxa de transport. A Europa, la majoria dels països estan netament interconnectats i el que és tema de conversa, en tot cas, és si el percentatge d’interconnexió arriba o no al mínim que es considera normal.

D’altra banda, els Estats Units d’Amèrica, malgrat ser un país, no tenen una xarxa elèctrica interconnectada sinó que hi conviuen diverses xarxes que abasten zones territorials diferents.

Després de molts anys de parlar-ne, s’han decidit a crear una subestació que interconnecti les tres xarxes més grans que abasteixen el país. Les xarxes interconnectades seran la interconnexió de l’est, la interconnexió de l’oest i la interconnexió de Texas que abasten 48 dels 50 estats i una part de Canadà.

Les tres xarxes interconnectades

La nova subestació, que ha d’interconnectar les tres grans companyies elèctriques, portarà el nom de Tres Amigas.

Aquesta subestació ajudarà, de ben segur, a ajustar els equilibris de generació i demanda de les tres xarxes però aquestes estaran unides per un sol punt i, per tant, encara no es podran considerar com una xarxa unificada.

Podeu llegir més informació a la revista IEEE Spectrum.

9 de maig 2016

Mastermind electrònic

A la primavera de l’any 2015 vam fer un Mastermind electrònic a l’assignatura Projecte I. El sistema es basava en un microcontrolador PIC16F690 amb quatre LED normals, quatre LED RGB i un brunzidor que permet fer melodies.

Mastermind

En aquest cas donàvem als estudiants el circuit fet i ells s’encarregaven de fer el programa. En aquesta pàgina podeu trobar la documentació que se’ls va donar a aquells que volien programar en assemblador i els programes que van preparar a cada un dels quatre grups d’estudiants. En aquesta altra pàgina trobarem el mateix per als que programaven en llenguatge C.

2 de maig 2016

Visualitzador de missatges

Avui us presento un dispositiu que fa uns dies que tinc instal·lat a la porta del meu despatx. Es tracta d’una pantalla que informa a les persones que em vinguin a veure de si estic al despatx o no i, en aquest segon cas, de quan poden trobar-m’hi.

Jo vaig fer el disseny conceptual del sistema i l’estudiant Marc Palacín va fer la implementació tecnològica en el marc del seu projecte de final de carrera.

A la part exterior del despatx hi ha una pantalla LCD de quatre línies i un sensor de presència per infrarojos (PIR). Gràcies al sensor, la pantalla està normalment desactivada i s’activa quan algú s’hi acosta. Quan fa un cert temps que no detecta ningú es torna a desactivar.

Pantalla

A la part interior del despatx hi ha el sistema de control de la pantalla. Es tracta d’una placa Arduino UNO amb una targeta de connexió Ethernet que connecta l’Arduino a la xarxa Internet.

Els missatges que s’han de presentar es poden gestionar des d’una pàgina web si se’n coneix l’adreça i les dades d’autenticació. També es pot gestionar des d’una aplicació per a mòbil Android desenvolupada amb l’entorn App Inventor.

Una de les coses que va donar més feina va ser aconseguir mostrar els caràcters de la nostra llengua que no estan a la taula de codis ASCII (com les lletres accentuades o la ç). Aquests caràcters es van haver de definir un per un com a caràcters especials de la pantalla. A l’hora de mostrar els missatges calia detectar la presència d’aquests caràcters i fer-ne la substitució. Cal tenir present que la pantalla només permet un màxim de vuit caràcters especials simultàniament i en català en tenim 21; per tant calia fer una gestió acurada de quins es necessitaven i evitar definir-los dos cops si estan repetits en el text que es vol mostrar.

A la darrera línia de la pantalla hi diu la data i l'hora en la que el sistema ha rebut el missatge actual. En cas de problemes de comunicació pot servir per determinar la validesa del missatge mostrat.