21 de des. 2010

Fourier

Ja que parlàvem de Fourier, comentarem algunes curiositats sobre la seva teoria. Jean Baptiste Joseph Fourier va ser un físic (entre altres professions) francès i va desenvolupar la seva teoria de descomposició en un llibre sobre transmissió de calor, no pas d'electricitat. Després es va veure que aquesta teoria anava bé també per a fer càlculs en sistemes elèctrics amb ones distorsionades.

Una altra curiositat és que Fourier va ser també el descobridor d'un efecte que ara està molt de moda: l'efecte hivernacle.

En  els instruments musicals cada nota correspon a una freqüència concreta però segons l'instrument que fa la nota emet, a més d'aquesta freqüència, un conjunt de components harmòniques que són les que dónen el timbre de l'instrument.

16 de des. 2010

Harmònics

Fa uns dies parlàvem de les formes d'ona de corrent dels aparells electrònics i dèiem que no són sinusoïdals, és a dir que estan distorsionades.

Aquestes ones distorsionades poden ser descomposades (segons la teoria desenvolupada per J.B.J. Fourier) en una suma d'ones sinusoïdals de freqüències diferents, múltiples de la freqüència de l'ona. Aquestes ones sinusoïdals que sumades dónen lloc a l'ona real s'anomenen components harmòniques però habitualment ens referim a elles com harmònics.

A Europa la freqüència de les tensions i els corrents elèctrics és de 50 Hz, és a dir que fa 50 oscil·lacions completes per segon.

Imaginem-nos que tenim una ona quadrada. Aquesta ona es pot descomposar amb una suma de moltes sinusoïdes (teòricament infinites). Si d'aquestes només agafem les dues primeres, les de 50 i 150 Hz) obtindríem:

3

Les ones blaves són les dues components que sumem i l'ona vermella és el resultat. Tendeix una mica a una ona quadrada però no s'hi assembla massa. Si agaféssim tres components (afegint la de 250 Hz) resultaria:

5

Que ja s'hi assembla una mica més. Afegim ara la quarta component (la de 350 Hz) i obtenim:

7

I així successivament.

14 de des. 2010

El corrent consumit pels aparells electrònics

Els aparells elèctrics tradicionals acostumen a consumir un corrent que té forma sinusoïdal, com el de la figura següent:

Sinus

Però els aparells electrònics (ordinadors, equips audiovisuals, làmpades de baix consum, etc.) consumeixen corrents molt diferents, formats per pics relativament estrets; com el de la figura següent:

PC

Si en una instal·lació hi ha un percentatge molt gran de corrent consumit per aquests tipus d'aparells ens podem trobar amb sobrescalfaments a cables i transformadors.

A nivell domèstic, els aparells que consumeixen aquests tipus de corrents tenen potències relativament petites mentre que els aparells més potents consumeixen corrents sinusoïdals.

Això cal tenir-ho present especialment en els sectors industrial i de serveis on hi ha molts motors de potència important controlats amb variadors electrònics de velocitat.

9 de des. 2010

Els efectes de la vaga en el consum elèctric

El passat 29 de setembre hi va haver vaga general. Hi ha un indicador que revela de forma fidel quin ha estat l'impacte de la vaga: el consum d'energia.

Si entreu al web de REE hi ha un apartat en el que podeu accedir a les corbes de consum d'un dia qualsevol comparades amb la previsió que, en funció de paràmetres climatològics i històrics, s'havia fet per aquell dia. Normalment les corbes coincideixen significativament.

Els efectes de la vaga són clàrament visibles. Si trieu la data 2010-09-29 veureu que la corba real (groga) s'aparta significativament de la prevista (verda); la diferència està al voltant dels 5000 MW (l'equivalent a cinc centrals nuclears com les d'Ascó o Vandellòs).

2 de des. 2010

I si la bateria del cotxe fos la propia carcassa

Un dels (molts) temes que cal millorar en els cotxes elèctrics és la gran quantitat d'espai que ocupa la bateria i el pes que afegeix al vehicle; a més la forma i mida de la bateria és un condicionant important en el disseny de la forma del cotxe.

Per això ja hi ha qui ha pensat en aprofitar les parets i portes del cotxe per convertir-les en bateria. Només cal trobar uns materials prou resistents per a la funció estructural que han de fer però que, al mateix temps, puguin emmagatzemar energia.

Podeu llegir la noticia a: http://www.diariomotor.com/2010/10/11/la-bateria-de-los-electricos-del-futuro-sera-su-carroceria/

30 de nov. 2010

Nous endolls USB

Fa uns dies parlàvem de tres maneres per carregar un dels nous telèfons mòbils. Resulta que n'hi ha una quarta!

Ja pots substituir a casa teva un endoll normal per un "endoll USB" que et permet carregar-hi qualsevol dispositiu USB i que, a més, té un consum d'energia baixíssim quan no hi ha res connectat.

 Endoll USB

Si la instal·lació de la teva vivenda és antiga, potser el nombre d'endolls és baix. A les noves instal·lacions ja cal anar posant un endoll d'aquests a cada dependència.

25 de nov. 2010

Tren de levitació magnètica

La Junta de Andalucía s'està plantejant la possibilitat de posar en marxa una línia de tren de levitació magnètica (conegut mundialment com Maglev) de 6 km.

Encara que al món s'han fet algunes proves, l'únic lloc on actualment hi ha trens d'aquest tipus en servei és a la Xina.

Maglev 

Els trens de levitació magnètica porten uns potents imants que els mantenen aixecats uns mil·límetres del carril; aquest fet evita el fregament i permet assolir velocitats molt elevades.

http://www.tendencias21.net/Proyectan-el-primen-tren-de-levitacion-magnetica-en-Espana_a4960.html

http://www.20minutos.es/noticia/844267/0/tren/levitacion/magnetica/

23 de nov. 2010

Estalviar energia quan es carrega la bateria del mòbil

Amb els nous carregadors USB tenim diverses maneres de carregar el telèfon mòbil (i altres dispositius) però, segons quina triem, podem gastar més o menys energia.

Carregador USB

La manera més evident és utilitzar un port USB de l'ordinador. Si ho fem mentre estem utilitzant l'ordinador la càrrega serà eficient ja que com més consum té la font del PC millor rendiment. En canvi, si ho fem mentre no utilitzem l'ordinador estem malbaratant molta energia mantenint l'ordinador engegat.

Si emprem un carregador USB el rendiment serà millor que amb l'ordinador però ens hem de recordar de desconnectar el carregador de l'endoll quan ja no el necessitem; en cas contrari, malbaratarem molta energia.

Finalment, queda l'opció d'emprar un adaptador USB per al cotxe, però aquesta només és lògica si estem a dins el vehicle i cal tenir aproximadament les mateixes precaucions que amb el carregador.

Carregador de cotxe

18 de nov. 2010

Parc eòlic marí amb generadors de 5 MW

Probablement el futur de l'energia eòlica són els parcs eòlics marins ja que permeten trobar emplaçaments amb vents més uniformes i intensos snse elements que en destorbin el pas (muntanyes, per exemple) i no tenen zones poblades properes a les que pugui molestar la seva presència.

Però els parcs marins tenen alguns reptes com la manera de fixar els molins a zones de profunditat marina elevada, el transport de l'energia generada a distancies llargues i les dificultats de construcció i manteniment ja que molts dies a l'any no és factible treballar a alta mar.

El parc eòlic marí Alpha Ventus és una prova recentment posada en marxa en la que s'han instal·lat dotze molins de 5 MW cada un en una zona que està situada a 45 km de la costa (costa alemana al Mar del Nord) i amb una profunditat marina de 30 m.

Podeu trobar més informació a partir de la pàgina 19 del número 3/10 de la revista ABB.

16 de nov. 2010

Nous carregadors per a mòbil

El carregador universal per a mòbil (del que ja hem parlat alguna vegada) ja és una realitat. Ara tots els nous telèfons han de carregar-se a través d'un connector micro-USB (que pot servir també o no per comunicar dades) i la idea és que vinguin sense carregador. L'usuari pot triar entre comprar el carregador apart o emprar un cable USB connectat a un PC o algun altre element compatible.

L'objectiu és evitar l'enorme quantitat de carregadors obsolets que hi ha al món, al mateix temps que s'evita haver de traginar tants carregadors diferents amunt i avall.

Sembla que la idea ha agradat ja que molts altres aparells (PDAs, càmeres, llibres electrònics, reproductors d'audio, etc.) ja porten el mateix connector de càrrega.

11 de nov. 2010

La propulsió elèctrica dels vaixells permet estalviar energia

En els sistemes tradicionals de propulsió de molts vaixells hi ha un motor que fa girar unes hèlix a velocitat constant i la velocitat del vaixell es varia canviant el pas de les pales de l'hèlix. Amb aquest mètode es perd molta energia ja que quan el vaixell va a poca velocitat les hèlix consumeixen molta energia i només una part d'aquesta s'empra per fer avançar el vaixell.

En els sistemes de propulsió elèctrica les hèlix són de pas fix i són accionades per un motor elèctric amb un sistema de velocitat variable, d'aquesta manera el rendiment de les hèlix és òptim.

Amb el canvi a tracció elèctrica es poden aconseguir estalvis de combustible de l'ordre del 20% en les maniobres normals de posicionament del vaixell i de fins al 50% en algunes maniobres especials.

Podeu trobar més informació a partir de la pàgina 19 del número 3/10 de la revista ABB.

9 de nov. 2010

Cables superconductors per a transport d'energia en corrent continu i alta tensió

Cables subterranis d'alta tensió per a 200-250 kV ja n'hi ha des de fa anys, cables superconductors també i línies de transport en corrent continu d'alta tensió també. Però ara l'empresa Nexans presenta un projecte que reuneix les tres coses.

Es tracta d'interconnectar les xarxes de tres companyies de transport d'energia d'Estats Units utilitzant cables subterranis superconductors que treballaran a 200 kV de corrent continu.

Els cables superconductors permeten transportar l'energia amb unes pèrdues baixíssimes i més encara en corrent continu. Al mateix temps, el fet de treballar a alta tensió (200 kV) i corrents elevats (desenes de kiloampers) permet transportar grans quantitats d'energia (megawatts).

Adicionalment, el fet de treballar amb corrent continu permet desacoblar les xarxes de manera que no cal que treballin a la mateixa freqüència ni de manera sincronitzada.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.nexans.es/eservice/Spain-es_ES/navigatepub_151256_-26633_269_40_2363/Nexans_completa_con_exito_las_pruebas_del_primer_s.html

4 de nov. 2010

Huracans artificials per generar energia

L'enginyer canadenc Louis Michaud proposa un sistema per generar huracans de manera artificial i controlada i que s'automantingui. També proposa construir una turbina capaç d'aprofitar l'energia de l'huracà.

Podeu llegir la idea a la revista IEEE Spectrum:

http://spectrum.ieee.org/energy/environment/powered-by-crazy

2 de nov. 2010

Semàfor de vianants anglès

Suposo que tots sabeu que al Regne Unit circulen per l'esquerra i, per tant, posen a la dreta el volant dels vehicles.

El que potser no sabeu és que hi ha més coses en la circulació anglesa que van a l'inrevés. Per exemple a la fotografia teniu un semàfor de vianants anglès. Fixeu-vos en el ninot. Camina cap a la dreta!

verddreta.jpg

Compareu-lo amb els nostres; caminen cap a l'esquerra!

28 d’oct. 2010

Plaques solars termoiòniques

Les plaques fotovoltaiques tradicionals converteixen la llum solar incident en energia; però un dels seus problemes és que s'escalfen a causa de la radiació solar.

Un nou disseny de plaques solars que s'ha presentat recentment no només aprofita la llum del sol sinó també l'escalfament que provoca. D'aquesta manera es pot obtenir molta més energia per metre quadrat de placa.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/536/new-type-of-solar-cell-converts-both-heat-and-suns-rays/

26 d’oct. 2010

Electricitat sense fils

A tothom li fan nosa els cables. Mentre escric això veig que la part del darrera de la taula és plena de cables diversos.

Podem emprar ones de ràdio per comunicar-nos sense fils; d'aquesta manera, sistemes com el bluetooth ens permeten connectar l'ordinador amb els perifèrics. Però encara ens queda el cable d'alimentació! Podem eliminar-lo?

Fa cent anys Nikola Tesla ja va començar a pensar en com resoldre-ho i va fer alguns experiments que no va poder acabar per manca de finançament.

La idea és transmetre l'energia utilitzant el camp magnètic però aquest és un sistema molt ineficient principalment a causa que el camp es propaga en totes direccions i es dispersa, de manera que només una petita part arriba on nosaltres voldríem.

Per millorar l'acoblament podem posar l'emissor d'energia i el receptor molt propers però llavors no hi guanyem gaire, només l'estalviar-nos de connectar-ho. Sobre aquesta opció ja s'han començat a fer experiments de recarrega de vehicles elèctrics, per exemple autobusos. La bobina emissora està enterrada just sota el paviment i quan l'autobús es para a sobre se li envia l'energia per recarregar les bateries a una distància de desenes de centímetres.

Una altra forma de millorar el rendiment és sintonitzar el circuit, és a dir crear una ressonància. Si com a emissor i receptor emprem dues bobines que estan en circuits que tenen una determinada freqüència de ressonància i precisament treballem a aquesta freqüència aconseguirem un acoblament molt millor i, per tant, un rendiment més alt.
Actualment s'arriba a rendiments similars al 50% encara que hi ha qui diu que es pot arribar al 75%. Un transformador de potència té rendiments superiors al 95% i els més grossos superen el 98%. Ara que el que cal és reduir el consum d'energia, treballar amb aquests rendiments es pot considerar una autèntica barbaritat.

Podeu trobar més informació a la pàgina 48 de la revista

http://www.ree.es/sala_prensa/web/inc/fichero.aspx?ruta=revista/pdf&fichero=7tvkjvmbq83j.pdf

21 d’oct. 2010

El color ambre del semàfor

En els nostres semàfors el color ambre s'encén en passar de verd a vermell. En alguns països també es posa ambre quan passa de vermell a verd.

Normalment en aquests llocs, en passar de vermell a verd l'ambre i el vermell s'encenen simultàniament mentre que en passar de verd a vermell només hi ha un color encès a cada moment.

grocvermell.jpg 

Diuen que a casa nostra no s'avisa el canvi de vermell a verd per seguretat. Si molts conductors ja engeguen quan veuen que el semàfor de vianants canvia, els accidents potser augmentarien si s'avisés de manera visible el canvi de vermell a verd.

19 d’oct. 2010

Donem-li la volta a la bombeta

Les bombetes tenen una eficiència lluminosa molt petita, només el 5% de l'energia que entra es converteix en llum; la resta en escalfor.

Donem-li la volta...

Les bombetes converteixen en escalfor el 95% de l'energia que els entra, un rendiment molt elevat.

A partir d'aquesta idea, hi ha qui proposa utilitzar les bombetes com a elements d'escalfament. Un cop decidit, les podem optimitzar intentant evitar perdre en 5% de l'energia en llum.

Potser en un futur proper veurem bombetes modificades emprades com a font de calor.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/546/turning-incandescent-lamps-into-heatballs/

14 d’oct. 2010

Centrals elèctriques osmòtiques

A la desembocadura dels rius es barregen aigua dolça amb aigua salada; i si treiem energia d'aquest fet?

Si posem un dipòsit amb una membrana semipermeable al mig i omplim un costat amb aigua dolça i un altre amb aigua salada, part de l'aigua dolça passarà a l'altre costat de la membrana intentant que les concentracions als dos costats siguin iguals i, com a resultat, el nivell d'aigua al costat on hi havia l'aigua salada augmentarà. Aquest fenòmen s'anomena òsmosi; no el confonguem amb l'òsmosi inversa que s'utilitza en sistemes de tractament d'aigua.

La proposta és fer això posant l'aigua del riu i la del mar, l'augment de pressió al costat de l'aigua del mar es pot aprofitar per moure una turbina i generar electricitat.

Ho podeu llegir a la revista IEEE Spectrum:

http://spectrum.ieee.org/energy/environment/eight-technologies-for-drinkable-seawater/8

7 d’oct. 2010

Semàfor per a cavalls

Fa uns dies parlàvem dels semàfors que tenien un botó per als vianants i els ciclistes. Però què passa si vas a cavall? Des de dalt del cavall no arribes a prémer el botó.

botocavall.jpg

Cap problema. També hi ha botons per als que van a cavall, com el que veiem a la fotografia.

5 d’oct. 2010

Fanal amb aerogenerador i plaques fotovoltaiques

Una manera no només perquè els fanals no consumeixin energia de la xarxa sinó que n'injectin són els fanals que incorporen un aerogenerador i plaques solars. L'aerogenerador és d'eix vertical que permet una bona resposta amb qualsevol direcció i velocitat del vent.

Podeu veure la fotografia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/547/solar-powered-hybrid-street-light-maglev-turbine/

30 de set. 2010

Respostes al test de la potència

Ja heu pensat quina és la resposta correcta a les preguntes de l'entrada anterior?

Doncs la resposta correcta és la c) per a totes dues.

La planxa és un electrodomèstic que no té cap botó per variar la potència, per tant consumeix una potència constant que sol estar entre 900 i 1200 W.

El botó que porta la planxa i que es pot posar en moltíssimes posicions és un termòstat i serveix per prefixar la temperatura aproximada de treball. En totes les posicions del botó, la planxa consumeix la mateixa potència metre escalfa i no en consumeix quan ja ha arribat a la temperatura correcta.

El que sí és cert és que per anar a una temperatura més alta (posicions *** i Màx.) necessitarà més temps que per a una més baixa (posicions * i Mín.) i, per tant, consumirà més energia (producte de la potència pel temps durant el qual es consumeix).

28 de set. 2010

Per creuar... prem el botó

En carrers amb molt trànsit de vehicles sovint es posen polsadors per tal que els vianants puguin demanar el canvi de semàfor. Així si no hi ha vianants (o els ciclistes) es pot dedicar més temps al pas de vehicles.

boto.jpg

Si el botó està premut el temps de durada del semàfor és normal però si no ho està el temps de verd per als vehicles s'allarga o, fins i tot, pot ser indefinit.

Si quan arribem el semàfor de vianants s'acaba de posar en vermell, prement el botó trigarem probablement el mateix que si no el premem. En canvi, si ja porta molta estona en vermell quan premem el botó canviarà en pocs segons.

23 de set. 2010

El test de la potència

Resoleu el següent qüestionari per veure si teniu clar què és la potència.

1. Imagineu que tenim una planxa elèctrica domèstica que porta un botó amb cinc posicions marcades: Mín., *, **, ***, Màx. Trieu la resposta que us sembli correcta:
a) A la posició *** consumeix més potència que a la posició *

b) A la posició *** consumeix menys potència que a la posició *

c) Consumeix la mateixa potència a totes les posicions

 

2) La nostra planxa està funcionant. Podem dir
a) Consumirà més potència en passar de 40 a 50ºC que per passar de 30 a 50ºC

b) Consumirà menys potència en passar de 40 a 50ºC que per passar de 30 a 50ºC

c) Consumirà la mateixa potència en passar de 40 a 50ºC que per passar de 30 a 50ºC

Penseu les respostes. En la propera  entrada explicarem quina és la correcta a cada pregunta.

21 de set. 2010

Quant trigarà a canviar el semàfor?

Quan estàs esperant que el semàfor es posi verd, el temps es fa etern i probablement diries que t'has esperat més del doble del que realment ha durat. En canvi, quan el semàfor està verd sembla que duri menys.

semaforverd.jpg

Cada cop és més freqüent que en algunes poblacions trobem semàfors de vianants que, quan estan en verd, ens indiquen el temps que resta. Això ens permet adonar-nos del temps real que tenim per creuar i veure si encara hi som a temps en cas de no haver començat.

semaforvermell.jpg

El que no és tant freqüent és trobar semàfors en els que s'indiqui el temps que queda abans no es posi verd, com el de la fotografia adjunta.

16 de set. 2010

Interconnexió submarina Península-Mallorca

Ja s'està treballant en la interconnexió submarina entre la Península i Mallorca, el que han anomenat "Proyecto Rómulo". Aquesta línia permetrà l'intercanvi d'energia entre els dos sistemes i donarà robustesa al sistema elèctric de Mallorca.

Atès que la distància és significativament llarga (237 km) la línia treballarà en corrent continu ja que dóna lloc a unes pèrdues menors. L'enllaç seran dues línies de 200 MW cada una que treballaran a 250 kV.

Un dels principals problemes dels cables d'alta tensió són les unions de cada tram amb el següent. Per evitar aquests problemes els cables seran continus, d'una sola peça.

Podeu llegir la notícia a la revista de Red Eléctrica:

http://www.ree.es/sala_prensa/web/inc/fichero.aspx?ruta=revista/pdf&fichero=otln1n7a3d40.pdf

14 de set. 2010

Semàfors ferroviaris

Us heu fixat que els semàfors de ferrocarril no tenen els colors en el mateix ordre que els de la carretera?

L'ordre dels colors té motius històrics i no és el mateix a tots els països ni a totes les empreses. El que sí és normal és que tots els semàfors d'una mateixa línia segueixin el mateix ordre.

La majoria dels semàfors de tres llums del nostre país tenen el verd a dalt i el vermell al mig.

En el llibre Practical Railway Engineering de Clifford F Bonnett s'explica que en els semàfors de quatre llums del Regne Unit es posa el vermell a la part inferior per dos motius, el primer és que així queda a l'alçada dels ulls del maquinista i, per tant, el veu millor i de més lluny ja que així no hi ha l'efecte de les lents. El segon motiu és que el llum que està més baix no té cap visera per sota; així si s'ha acumulat neu a les viseres, el vermell (que és el que s'ha de veure des de més lluny) sempre queda descobert.

22 de juny 2010

Emmagatzemar electricitat

Quan parlem d'energia elèctrica, sempre diem que aquesta no es pot emmagatzemar en quantitats significatives i, per tant, cal generar-la exactament en el mateix instant en el que es produeix.

Normalment també diem que aquesta és una de les dificultats amb les que s'enfronta la generació fotovoltaica i eòlica ja que aquestes fonts d'energia tenen una extremada variabilitat.

Sembla, però, que l'emmagatzemament d'electricitat està cada cop més proper. L'empresa ABB diu que està a punt de treure al mercat un dispositiu que és capaç d'emmagatzemar energia en bateries que  podrien subministrar, quan calgués, 50 MW durant una hora.

No és molta energia però ja és un gran pas que, situat en punts ben triats, pot ajudar a augmentar la fiabilitat d'una xarxa elèctrica amb forta penetració de renovables.

Podeu llegir-ho a la pàgina 25 de la Revista ABB 1/2010.

17 de juny 2010

Aparcament intel·ligent i compacte

Com guardar molts cotxes en el mínim espai possible?

Utilitzant un aparcament intel·ligent i compacte!

Foto

El que surt fotografiat la número de maig de la revista IEEE Spectrum té un disseny molt similar al d'una màquina de vènding però en gros. Evidentment, l'automatisme ha de ser molt més complicat que el que s'utilitza per treure una ampolla de refresc.

Podeu veure-ho a:

http://spectrum.ieee.org/geek-life/tools-toys/vehicular-vending-machine

15 de juny 2010

Comptadors intel·ligents

Ara quan et quedes sense subministrament elèctric el que fas és trucar a la companyia per avisar (o, potser, penses que ja ho farà un altre) i informar-te de quan durarà l'apagada. Normalment hauràs de trucar unes quantes vegades (i escoltar la musiqueta corresponent) ja que probablement en els primers minuts de l'avaria no sabran on és l'avaria ni què ha passat, per tant no et podran dir per quanta estona en tens.

Amb els comptadors intel·ligents, la situació serà diferent. Quan et quedis sense subministrament serà el mateix comptador qui avisarà del problema a la companyia. A més, com molts altres comptadors també hauran informat, el sistema informàtic de la companyia tindrà informació de l'abast de l'avaria i podrà determinar el punt on és més probable que s'hagi produït.

Podeu llegir més informació a la pàgina 39 de la Revista ABB 1/2010.

10 de juny 2010

On hi ha una electroestació?

T'has comprat iun cotxe elèctric (o híbrid) i no saps on pots recarregar les bateries quan estas fora de casa?

Cap problema.

l'IDAE està preparant una base de dades de punts de recàrrega de vehicles elèctrics que et dirà quin és el punt de recàrrega més proper i te'l referenciarà a Google Maps.

Mapa

Pots trobar més informació a:

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.508

3 de juny 2010

Triar l'electrodomèstic més eficient

Si heu de comprar un electrodomèstic, és recomanable que agafeu el més eficient ja que, a la llarga, estalviareu energia i diners.

Però cal vigilar també altres aspectes com l'espai del que disposem i la capacitat de l'aparell. Així doncs, la comparació no és senzilla.

Al web de l'IDAE podeu trobar una eina que us permet saber la capacitat, les mides i el consum dels electrodomèstics de més consum energètic i us permet classificar-los per diferents paràmetres com la mida o la marca.

Podeu trobar aquesta utilitat a:

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10

1 de juny 2010

Generar energia mentre camines... o balles

Un altre invent! Es tracta d'unes plaques posades al terra que quan hi camines per sobre generen energia a partir de la vibració que hi provoques.

Es proposa utilitzar-les als passos de vianants per alimentar els semàfors i també a les pistes de ball.

Podeu veure alguna fotografia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/506/pedestrians-generate-their-own-street-lighting/

27 de maig 2010

Creixement energètic

L'altre dia llegia a la Revista ABB que la demanada d'electicitat al món creix a un ritme d'1 GW a la setmana. Un gigawatt (1 GW) són un milió de kilowatts. Per fer-nos una idea més clara, 1 GW és la potència d'una central nuclear típica (com les d'Asco i Vandellòs).

Per tant, al món cal inaugurar cada setmana generació elèctrica d'una potència similar a la d'una central nuclear i, com és lògic, les línies i subestacions necessàries per interconnectar-la amb les xarxes existents.

Podeu llegir-ho a la pàgina 11 de la Revista ABB 1/2010.

25 de maig 2010

Endoll plegable

Els nostres aparells electrònics cada cop són més petits i els seus alimentadors o carregadors també. En molts casos l'endoll acaba sent una de les peces més grosses. Però (potser) aviat no...

Han inventat l'endoll plegable extraplà! Quan està plegat és molt estret i pla i quan es desplega passa a substituir els endolls normals. De moment, el que hem vist no correspon als endolls que utilitzem aquí, però potser en un futur proper...

Podeu veure més informació a:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8571928.stm

20 de maig 2010

Línies dúplex

La línia que veiem a la fotografia següent també té sis cables però, si ens fixem, cada dos van junts, o sigui que cada dos estan connectats entre si.

Línia d'un circuit dúplex

Aquests dos cables formen un mateix circuit i estan interconnectats entre sí. Se'n posen dos ja que així cada un d'ells és més prim i es refreden molt millor en contacte amb l'aire.

Si ens fixem en la figura veurem que aquesta línia porta (tal com comentàvem) dos cables de guarda. 

La línia de la fotografia és una línia dúplex (dos fils per fase) a diferència de les que vèiem fa uns dies que eren símplex. També hi pot haver línies tríplex (com la línia d'interconnexió amb França que s'està construïnt), quàdruplex, etc.

18 de maig 2010

El número de cables segueix sense quadrar

Si ens mirem en detall la fotografia de la línia de sis circuits que comentàvem l'altre dia veurem que a la part superior hi ha un fil més. A la figura següent en veiem un detall.

 Cable de guarda

Aquest fil addicional (en línies amples sovint són dos, un a cada costat de la part superior de la torre) és el cable de guarda i està connectat a terra. Té una diferència important respecte als altres, està connectat directament a la torre enlloc d'aguantar-se amb aïlladors. La seva funció principal és actuar com a parallamps de la línia.

13 de maig 2010

Línies d'alta tensió amb més de tres cables

Fa uns dies comentàvem que les línies d'alta tensió son trifàsiques. Això vol dir que haurien de tenir tres cables.

Però si mirem la línia de la figura, veiem que en té sis. És hexafàsica?

Línia de dos circuits

Doncs no. El que passa és que porta dos circuits, és a dir que, des d'un punt de vista elèctric, son dues línies diferents que utilitzen les mateixes torres. Els tres fils que hi ha a un costat de la torre formen un circuit i els tres de l'altre costat formen l'altre. Aquests dos circuits poden fer el mateix recorregut o bé separar-se en algun punt i anar a llocs diferents.

Podem trobar línies amb més de dos circuits, encara que són més estranyes de veure. Per exemple a la fotografia següent tenim una línia de sis circuits.

Línia de sis circuits 

Els dos braços superiors contenen dos circuits (un a cada costat), els dos braços següents dos circuits més i el braç de baix de tot (que ja es veu que té sis cables) els altres dos.

11 de maig 2010

Fer exercici aprofitant l'energia

Cada dia moltes persones fan exercici utilitzant una bicicleta estàtica. I en què es converteix l'energia que transmeten a la bicicleta? En escalfar l'ambient!

I si aprofitessim aquesta energia? Per exemple, per generar electricitat.

Això és el que fan en un gimnàs dels EUA. Han posat unes bicicletes estàtiques amb un generador que genera energia i un convertidor que la injecta a la xarxa de manera que serveix per alimentar (parcialment) els equips elèctrics de l'establiment.

A més, han posat uns indicadors que diuen l'energia que ha generat cada usuari. I això ha tingut un curiós efecte, ara els usuaris rivalitzen a veure qui genera més energia.

Podeu llegir la notícia a Yahoo noticias

6 de maig 2010

Corrent continu o corrent altern

A finals del segle XIX hi havia dues tendències: Edison defensava la distribució d'electricitat en corrent continu mentre que Tesla defensava el corrent altern. Edison es basava en que el corrent altern era més perillós (risc d'electrocució) que el corrent continu. Tesla argumentava que el corrent altern permetia l'ús dels transformadors per variar el nivell de tensió i poder així transportar l'energia a més distància. No cal dir que al final va guanyar Tesla i, com a conseqüència, l'electricitat es transporta i distribueix en corrent altern i s'utilitzen transformadors per variar la tensió.

Cal tenir present, però, que en corrent continu les línies són més compactes i tenen menys pèrdues. Ara que l'electrònica de potència permet convertir corrent altern en continu i a la inversa amb relativa facilitat, en linies que tenen distàncies molt llargues sovint es tria l'opció de fer-les en corrent continu. Quan es fa això, cal tenir presents certes qüestions:

  • El flux d'energia a la línia de corrent continu és controlable; en les de corrent altern no.

  • A cada punt on ens volem connectar a la línia de corrent continu cal un convertidor relativament car, per tant només surt a compte si les distàncies són llargues i ens hi connectem en molt pocs punts (normalment dos o tres).

  • Si la línia de corrent continu interconnecta dues xarxes de corrent altern es perd la sincronització entre elles de manera que les freqüències no tenen perquè coincidir. Això és bo quan es vol interconnectar xarxes de freqüències diferents però no és convenient si es vol una xarxa robusta amb una freqüència pràcticament constant.

4 de maig 2010

Cables superconductors: cada cop més propers

L'empresa Nexans ha estat fent proves d'un prototipus de cable de mitjana tensió i ha aconseguit fer-li passar durant hores un corrent de 3200 A. És un pas important cap a la utilització, en un futur proper, d'aquest tipus de cables en xarxes elèctriques.

Amb les característiques del cable assajat es podria portar l'energia d'una central elèctrica de mitjana potència a una tensió molt més petita que l'habitual i amb unes pèrdues molt reduïdes.

L'inconvenient és que el material conductor del cable s'ha de mantenir a 200ºC sota zero i això no és senzill.

Podeu llegir la notícia a l'enllaç següent.

29 d’abr. 2010

Trifàsic o monofàsic en alta tensió

Ja hem vist que a nivell de consum combinem trifàsic amb monofàsic. En alta tensió, les instal·lacions quasi sempre són trifàsiques. En alta tensió no cal transportar el neutre ja que ningú necessita connectar petits aparells a alta tensió.

A la fotografia següent veiem un transformador de distribució (entrada a 25000 V i sortida a 400 V) i podem observar els tres fils que hi entren (que vénen d'una línia de distribució).

Pal amb transformador

27 d’abr. 2010

Avantatges del trifàsic

Ja hem vist que a nivell de consum combinem trifàsic amb monofàsic. Però per què utilitzem el trifàsic?

Els motors i els generadors funcionen millor en trifàsic. El gir dels motors és més suau, sense oscil·lacions de força. A més transportant energia en trifàsic (sense neutre) necessitem, en conjunt, menys metres de cable que si volguéssim transportar la mateixa energia en monofàsic.

22 d’abr. 2010

Trifàsic o monofàsic

A les nostres vivendes els endolls tenen dues potes i l'alimentació elèctrica es fa utilitzant dos fils; és el que anomenem un sistema monofàsic.

Si mirem en detall, veurem que hi ha un tercer fil (amb coberta a ratlles grogues i verdes). Però aquest fil és de protecció i per ell, en funcionament normal, no passa corrent elèctric; per tant, no forma part del circuit. Això sí, és molt important per evitar incendis i electrocucions.

Però el transport i la distribució d'electricitat es fan utilitzant un sistema trifàsic i també sol ser trifàsic el consum en instal·lacions de potència mitjana o gran. Sense anar més lluny, els ascensors solen ser trifàsics.

En trifàsic necessitem tres o quatre fils per transportar l'energia. Els tres fils principals s'anomenen fases i en consum i distribució hi ha un quart fil anomenat neutre.

A bona part d'Europa, a nivell d'instal·lacions de consum, les tensions entre dues fases qualsevols són de 400 V i les tensions entre una fase i el neutre són de 230 V. En corrent altern, gràcies a que no totes les tensions tenen el mateix angle, podem tenir tres fils de manera que la tensió entre dos qualsevols sigui 400 V. A la figura següent veiem com son les tres tensions fase-neutre i podem observar com totes tenen el mateix valor màxim però estan desfasades entre elles.

Trifasic

A la nostra vivenda, hi arriba una fase i el neutre i, per això, tenim 230 V. A la vivenda del costat, probablement hi arribarà una fase diferent per tal de repartir els consums entre les tres fases.

20 d’abr. 2010

Bomba de calor al cotxe

Actualment molts cotxes porten aire condicionat però no porten bomba de calor. El motiu és molt senzill: al motor del cotxe hi ha escalfor de sobres; per tant només cal que hi hagi uns tubs en el motor pels que passi l'aire que volem escalfar.

Però què passa si el cotxe és elèctric? Els motors elèctrics s'escalfen molt menys que els de combustió, per tant aquesta solució és difícil d'implementar. Els cotxes elèctrics necessiten doncs una solució alternativa. Una opció és un calefactor que és senzill d'implementar i una altra, més eficient, és instal·lar un aire condicionat amb bomba de calor.

Així doncs en un futur proper no serà estrany tenir bomba de calor al cotxe.

15 d’abr. 2010

Perquè el transport d'energia es fa en alta tensió?

Si per una línia elèctrica volem transportar una determinada potència (energia per unitat de temps) podem fer-ho a moltes tensions diferents. Al nostre país aquestes tensions van des dels 230 V (distribució als clients domèstics i petit comerç) fins als 400 kV.

Però, per quin motiu triem una tensió o una altra?

La potència elèctrica és el producte de tensió per corrent. Si el corrent (amper) és gran, els cables i accessoris són grossos i pesats. Si la tensió (volt) és alta els aïllaments, interruptors, etc. són més grossos i cars. Per altra banda, les pèrdues en una línia són proporcionals al quadrat del corrent que hi passa.

Així doncs, cal trobar la solució de compromís entre tensió i corrent. normalment com més potència hem de transportar més tensió utilitzem. També posem més tensió com més llarga és la distància a la que hem de transportar l'energia.

13 d’abr. 2010

Què és millor, apagar el llum o deixar-lo encès?

Moltes vegades he sentit dir (i segur que vosaltres també) que si surts d'una habitació per poca estona és millor deixar el llum encès que no pas apagar-lo. És veritat?

Hi ha qui diu que l'energia que consumeixes en encendre és molt superior a la que estalvies apagant.

També n'hi ha que diuen que des del punt de vista energètic és millor apagar-lo però que fent-ho escurces la vida de la làmpada i, per això, recomana deixar-lo encès.

En aquest vídeo han calculat l'energia que gasta en encendre i l'escurçament de la vida de la làmpada i han arribat a la conclusió que només surt a compte deixar-lo encès si surts durant un temps de l'ordre dels segons.

Per tant, quan sortim de l'habitació cal apagar el llum.

8 d’abr. 2010

Els molins suraran al mar

El parc eòlic que està previst que es construeixi properament a Alemània tindrà els molins surant al mar enlloc de fixats al fons marí. El parc tindrà una potència de 400 MW i es construirà al mar Bàltic. L'empresa Iberdrola Renovables ha comprat els drets.

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç.

6 d’abr. 2010

L'hora del planeta

El passat dia 27 de març es va fer, una vegada més, l'hora del planeta.

Si observeu la corba de demanada d'energia elèctrica d'aquell dia veureu una petita baixada (poc significativa) del consum. Cal tenir present que la proposta era només d'apagar l'enllumenat (que només és una part del consum elèctric), que no tothom s'hi va sumar i que una part important de l'enllumenat no es pot apagar injustificadament per qüestions de seguretat.

De tota manera, malgrat el descens que es veu a les 20:30, la demanda en aquella hora (de 20:30 a 21:30) va ser, en promig, superior a la previsió que s'havia fet. I a les 21:30, enlloc d'augmentar el consul (en tornar a encendre els llums) va seguir disminuïnt i quasi va coincidir amb la prevista per aquella hora. 

Podeu veure la corba de demanda a https://demanda.ree.es/demanda.html

Ja que mirem aquesta corba, fixem-nos que a les 6:00 del mateix dia 27 hi va haver un mínim de demanda que va coincidir amb una aportació molt significativa (gairebé el 40%) de l'energia eòlica.

25 de març 2010

Refrigerador Peltier

L'altre dia parlàvem dels termoparells, avui parlarem d'un efecte que podríem considerar invers, el refrigerador Peltier.

Un refrigerador Peltier vindria a ser la unió de dos termoparells fent un circuit entre una font d'alimentació en corrent continu i els dos termoparells connectats en sèrie. Si les polaritats dels tres elements són les correctes, un dels termoparells s'escalfa mentre l'altre es refreda. D'aquesta manera podem estreure escalfor d'un recipient, és a dir refredar-lo.

Aquest sistema s'utilitza, entre altres aplicacions, en les neveres de cotxe i en algunes neveres de les habitacions dels hotels.

23 de març 2010

Termoparells

Un termoparell són dos metalls diferents soldats o units per un dels seus extrems. Quan aquesta unió s'escalfa apareix una tensió elèctrica entre els dos terminals lliures. Aquesta tensió és petita i no dóna lloc a gaire energia però malgrat tot el termoparell s'utilitza en algunes aplicacions.

Una de les aplicacions típiques és la mesura de temperatures. Malgrat els termoparells no donen una relació senzilla entre variació de temperatura i tensió obtinguda, tene l'avantatge que permeten treballar a temperatures molt altes que són difícils de mesurar amb altres sistemes.

També s'utilitzen els termoparells en les estufes, forns i altres aparells de gas. Per encendre el pilot cal prémer un botó o una tecla (que obre el pas del gas) que mantindrem premut mentre el termoparell s'escalfa. Un cop escalfat el termoparell és la tensió elèctrica que proporciona aquest la que manté obert el pas de gas; si la flama s'apaga, el termoparell es refreda i tanca el pas del gas.

Evidentment, cal escollir amb cura els metalls que es combinen. Com la parella ideal no existeix, es tria una parella o una altra segons si el que es necessita és que aguanti temperatures altes, que sigui proporcional, el preu, etc.

18 de març 2010

Mesurador d'energia de Google

La gent de Google no deixa de sorprendre'ns; però aquest cop amb un tema relacionat amb l'energia.

Han tret un aplicatiu anomenat Google PowerMeter que permet programar alguns aparells de mesura de potencia per tal de poder veure a les pàgines de iGoogle .

Així doncs, no serà estrany que d'aquí uns mesos ens ofereixin que el nostre comptador d'energia o qualsevol altre aparell mesurador pugui estar connectat amb iGoogle

Podeu llegir més informació a: http://blog.google.org/2010/03/google-powermeter-api-introduced-for.html

16 de març 2010

Nou web per conèixer la producció elèctrica

La Generalitat ha posat en marxa un nou web que permet conèixer la producció d'energia elèctrica en un determinat any.

De moment, només està disponible la part d'energia corresponent al règim especial (normalment correspon a les renovables) i es pot veure les dades de tot Catalunya, provincia a provincia o també a nivell de comarca o municipi. En el cas de les hidroelèctriques, també es poden obtenir les dades de cada riu.

Quanta energia es va generar al meu municipi l'any 2006?

Ho pots saber a la pàgina:

http://www15.gencat.cat/icaen_prd_elec/AppJava/inici.do

11 de març 2010

Punt de recàrrega de cotxes elèctrics a Barcelona

Mentre l'Ajuntament de Barcelona treballa per començar a instal·lar punts de recàrrega de cotxes elèctrics a la ciutat, una empresa privada li ha passat al davant.

L'empresa Servei Estació ofereix un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics al seu aparcament.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.dilixi.com/cms/tag/servei-estacio

9 de març 2010

Balast

L'altre dia parlàvem de la catenària del ferrocarril i de la paradoxa lingüística que representava la catenària rígida.

Avui parlarem d'una altra paraula que té interès electrotècnic i que deriva del món ferroviari.

En ferrocarrils s'anomena balast a la grava que es posa al voltant de les travesses i que s'utilitza per tal que la posició de la via es mantingui constant.

En les làmpades de descàrrega (fluorescents, vapor de mercuri, etc.) cal algun element que faci que el corrent es mantingui constant. Aquest element també l'anomenem balast ja que, salvant les distàncies, fa una funció similar al balast ferroviari. En els fluorescents convencionals, el balast és una bobina i, per això, sovint l'anomenem també reactància.

4 de març 2010

Catenària rígida

L'altre dia un article d'en Ramon Folch a la revista Mètode em va fer pensar en la catenària.

La catenària (de cadena) és una corba. En concret és la corba que descriu un cable (o una corda o una cadena) que té un pes uniforme i que es subjecta pels seus extrems.

En els ferrocarrils s'anomena catenària a la línia de contacte, és a dir al conductor suspès d'on agafa l'alimentació elèctrica. Si mirem la fotografia veiem que, de fet, és el cable de suport el que adopta forma de catenària i que aquest es fa servir per aguantar la línia de contacte utilitzant uns enllaços de mida diferent en cada punt amb l'objectiu d'aconseguir que sigui tant horitzontal com sigui possible.

image2.jpg

Així doncs el nom de catenària és agafat a partir de la forma que agafa el cable de suport i no pas la forma de la línia de contacte que és quasi una recta paral·lela al terra.

La paradoxa lingüística es produeix amb els nous sistemes de "catenària rígida" en els que el cable de suport i la línia de contacte han estat substituïts per una peça rígida que, per tant, no adopta la clàssica forma catenària.

2 de març 2010

La pantalla dels llibres electrònics

És conegut que, en qualsevol aparell electrònic, la pantalla és el que més energia consumeix. Això és cert en ordinadors, telèfons mòbils, PDAs, consoles de joc, caixers, etc. però no és cert en els llibres electrònics.

Les pantalles dels lectors de llibres electrònics funcionen a base d'unes partícules suspeses en un gel que mostren la seva cara blanca o negra segons el camp elèctric aplicat i després poden romandre en la mateixa posició durant un temps molt llarg sense presència del camp. D'aquesta manera només es necessita energia en el moment de presentar la pàgina (com si imprimíssim) i després la pàgina es segueix veien sense gastar pràcticament energia.

Podeu llegir més a: http://ca.wikipedia.org/wiki/Paper_electr%C3%B2nic

25 de febr. 2010

Apagada parcial del televisor

Molta gent deixa el televisor engegat, per exemple, a la sala i només escolta el programa des d'una habitació o la cuina. Altres potser la deixen engegada per sentir quan comença el seu programa favorit. Finalment, algunes persones escolten les emissions de ràdio que s'agafen amb la TDT.

El que potser totes aquestes persones no saben és que la pantalla del televisor és la que gasta la major part de l'energia que consumeix l'aparell.

L'empresa Sony ha creat un televisor en el que la pantalla es pot apagar quan no és necessita, la qual cosa suposa, en alguns casos, un important estalvi energètic.

I no només això, l'aparell porta un sensor de presència que apaga la pantalla quan fa una estona que detecta que no hi ha ningú al davant.

Podeu llegir-ho a:

http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/audiovideo/the-greening-of-television

23 de febr. 2010

La por als comptadors intel·ligents

Fa ja uns quants any que es parla de la necessitat d'instal·lar comptadors intel·ligents a les vivendes per tal de poder ajudar a l'estalvi energètic així com poder desplaçar els consums que es puguin a les hores en les que hi ha menys demanda i l'energia és més barata.

Al Regne Unit els consumidors es neguen a la instal·lació d'aquests comptadors i, pel que sembla, és perquè els fa por que terceres persones puguin espiar quan estan a casa i quan no o detectar que s'han comprat un electrodomèstic nou.

Podeu llegir la notícia a: http://www.wattwatt.com/pulses/480/smart-meter-plans-threatened/

18 de febr. 2010

"Estació de servei" solar

L'empresa Petrobras ha creat una "estació de servei" on els usuaris poden recarregar les seves motos solars.  

estació de servei solar

Triga unes quatre hores en carregar una moto i pot carregar-ne dues o tres cada dia.

Podeu llegir la notícia a: http://www.wattwatt.com/pulses/482/solar-scooters-in-rio-de-janeiro/

16 de febr. 2010

Generar energia mentre es juga a futbol

Molts nois i noies dediquen unes quantes hores a la setmana jugant a futbol i utilitzen una part de la seva energia en fer anar una pilota amunt i avall. No podríem aprofitar aquesta energia?

Això és el que van pensar quatre noies estudiants d'enginyeria. I del dit al fet, van crear sOccket, una pilota que recupera i emmagatzema energia durant el joc. Després de jugar un quart d'hora hi ha prou energia per encendre un LED durant tres hores. Pensareu que potser no és molta energia però en els llocs on no tenen subministrament elèctric aquesta energia és molt valuosa.

Més informació al web de sOccket: http://www.soccket.com/

11 de febr. 2010

Taxis elèctrics sense conductor

A l'aeroport de Heathrow (Anglaterra) han posat en marxa un sistema de taxis elèctrics sense conductor que transporten automàticament els passatgers que ho requereixin. Una manera d'estalviar energia i costos de personal.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/464/robot-electric-taxis/

9 de febr. 2010

El rendiment dels carregadors

Heu mirat mai quin és el rendiment dels carregadors dels aparells electrònics? És baixíssim!

Per exemple, he agafat un que tenia a mà hi a la placa hi deia:
Entrada: 240 V          130 mA

Sortida:  5 V              700 mA

Suposem que no tenim en consideració el factor de potència, la potència d'entrada seria:

P = 240 * 0,130 = 31,2 W


i la de sortida:

P = 5 * 0,7 = 3,5 W


per tant el rendiment serà:

n = 3,5 / 31,2 = 0,11   -->   11%


O sigui que per cada watt que consumeix l'aparell en gasta deu més de la xarxa elèctrica.

Si comparem aquest rendiment amb el dels trnsformadors clàssics que està per sobre del 90% veiem que aquests aparells són uns grans llençadors d'energia.

4 de febr. 2010

Troleibus o tramvia sense carrils a Castelló

A Castelló han posat en marxa un curiós troleibús. Es tracta d'un autobús elèctric amb catenària que va seguint automàticament unes marques pintades al terra, com si fossin unes vies però de pintura.

Té aproximadament les mateixes prestacions que un tramvia amb l'avantatge que els canvis de traçat són molt més fàcils de fer.

Podeu llegir-ne més a:

http://es.wikipedia.org/wiki/TVRCas

2 de febr. 2010

Bombetes de baix consum... no tot són avantatges

Jacques Schonek ha escrit un comentari en el que es questiona l'estalvi real de les bombetes de baix consum. Entre altres coses comenta la complexitat de la bombeta que fa que es requereixi molta més energia per fabricar-la i transportar-la que amb les bombetes convencionals i la presència de materials tòxics que fa que el reciclatge sigui imprescindible, complicat i car.

A més, en els llocs freds, l'estalvi d'energia que escalfa la bombeta es compensa amb un increment de la calefacció per escalfar la mateixa habitació.

Podeu llegir el text complet a:

http://engineering.electrical-equipment.org/energy-efficiency-news/how-green-are-compact-fluorescent-lights-cfls.html

26 de gen. 2010

Endolls que es comuniquen

Es presenta com una nova manera d'estalviar energia i es tracta d'un endoll que llegeix el consum de corrent i el comunica a altres equips per tal que puguem conèixer el consum elèctric de cada un dels nostres aparells.

Podeu llegir la notícia a:

http://www.wattwatt.com/pulses/467/when-plugs-start-to-talk-and-help-save-energy/

21 de gen. 2010

Estalvi energètic a l'arbre de nadal

A la ciutat de Copenhagen els va semblar que il·luminar l'arbre de nadal amb LED no representava un estalvi energètic i de CO2 suficient. Així doncs, van decidir posar unes quantes bicicletes per tal que els llums de l'arbre s'encenguessin sense connexió a la xarxa elèctrica. Així doncs, els voluntaris es van anar alternant per aconseguir fer funcionar els llums.

Podeu llegir la notícia a: http://www.wattwatt.com/pulses/468/copenhagens-christmas-tree-is-lit-by-pedal-power/

19 de gen. 2010

Semàfors amb LED... no tot són avantatges

Ja hem parlat algun cop de semàfors amb LED que estalvien molta energia. Fa temps comentàvem que s'havia detectat un problema amb aquests semàfors.

Avui anem a comentar-ne un altre. Bona part de l'energia estalviada pels LED respecte a les bombetes tradicionals correspon a que els LED no s'escalfen significativament. Aquesta manca d'escalfament fa que en cas que nevi o glaci el frontal del semàfor pot quedar cobert de glaç atenuant o tapant la llum que fa el semàfor.

Fa uns dies va sortir una notícia al diari El Mundo en la que es feien ressó d'un seguit d'accidents per aquesta causa.

14 de gen. 2010

Pot ser el futur basat en biocombustibles?

Al número de novembre de la revista IEEE Spectrum es presenta un article en el que es plantegen diversos escenaris sobre el mix de fonts d'energia a l'any 2030 i s'analitza la quantitat de terreny i d'aigua necessaris així com les emissions de CO2.
Un dels escenaris que es planteja és el de 100% biocombustibles i el resultat és clar: absolutament impossible! Els càlculs surten que cal una quantitat de terreny molt superior a la superfície total de la Terra (en concret un 193%) i una quantitat d'aigua molt superior a la disponible (173% de les pluges anuals a la Terra.
En canvi, altres escenaris com el 100% fotovoltaic sí són possibles; si més no des del punt de vista del terreny i l'aigua necessaris.
Els autors han posat l'eina utilitzada a lliure disposició, de manera que cadascú es pot plantejar el seu escenari i veure si és possible o no i les emissions de CO2 corresponents.

Podeu llegir l'article a: http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/biofuels-arent-really-green
Podeu provar el vostre propi escenari a: http://www.inorganicenergy.com/CreateWorld.aspx

12 de gen. 2010

A l'Egipte dels faraons ja coneixien l'electricitat

Costa de creure? Al butlletí Region8news editat per l'IEEE he trobat (a la pàgina 2) un comentari en el que ens expliquen que en el congrés IEEE EUROCON 2009 celebrat al maig s'ha presentat una ponència en la que els autors Paul Brener i Volodymyr Krasnoholovets sostenen que la piràmide de Giza podria ser un antic generador d'electricitat basat en un màser.

Podeu llegir el butlletí a: http://ewh.ieee.org/reg/8/news/issues/r8news_dec09.pdf