11 de febr. 2008

Efectes del corrent elèctric en el cos humà

Fa uns dies comentàvem quina era la resistència del cos humà i el corrent que hi podia passar. Ara parlarem dels seus efectes.

Si el corrent és de l'ordre de 10 mA (0,01 A) durant més d'un segon, el que notarem és una enrampada.

Si el corrent és de l'ordre de 5 mA durant més de dos segons notarem una sufocació.

Si el corrent és de més de 5 mA i durant més d'un segon hi ha un cert risc de fibrilació ventricular. La fibrilació ventricular es correspon amb unes contraccions arrítmiques del cor que fan que aquest no bombegi la sang correctament. La fibrilació ventricular és la principal causa de mort per efectes elèctrics.

No totes les persones sóm iguals. Per sota de 300 mA i temps menors que 0,1 segons el risc de fibrilació ventricular és pràcticament nul, a 1000 mA (1 A) i temps menors que 0,1 segons el risc de fibrilació ventricular és ja del 10% (només el 10% de les persones ho patirien).

A efectes pràctics, ens interessen els temps més llargs. Per a temps més grans que cinc segons els risc de fibrilació és nul fins a 30 mA.

Si en una instal·lació està previst que l'usuari entri en contacte accidentalment o intencionada amb el circuit s'utilitzen tensions de seguretat. En locals secs la tensió màxima de seguretat és 50 V, en locals humits (vestidors, terrasses, hivernacles, etc.) és 24 V i en instal·lacions submergides (enllumenat subaquàtic de piscines, fonts, etc.) és de 12 V.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari