5 de març 2008

Silici vegetal per a plaques solars

A mesura que augmenta la demanda de plaques solars fotovoltaiques es va patint la manca de silici de puresa adequada. El silici que s'utilitza per a fabricar les plaques solars i els circuits integrats és d'extraordinària puresa i difícil d'obtenir a partir de la sorra (d'on s'extreu normalment).

L'altre dia va sortir la notícia que les cendres de la closca de l'arròs contenen una part important de silici i que, a més, pot arribar a ser més fàcil obtenir silici d'extraordinària puresa a partir d'elles que a partir de la sorra.

A més cal tenir present (a diferència del que passa amb els biocombustibles) que normalment es la closca de l'arròs es rebutja.

Segons les notícies aparegudes al diari El País, aviat una empresa podria fabricar a Catalunya el silici d'aquesta forma.

Per a més informació: Article 1  Article 2

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari