11 de nov. 2008

Xarxes elèctriques submarines

Fins ara els cables elèctrics submarins s'empraven per a transportar energia en alta tensió entre dos punts en els que es connectaven a les xarxes terrestres. Per tant els calbes submarins eren només un complement de les xarxes terrestres que permetia arribar a les illes o salvar distànvies importants si per mar el camí era més curt.

Ara s'ha publicat un estudi que proposa crear xarxes submarines mallades. Aquestes xarxes s'utilitzarien per a poder-hi connectar generadors eòlics marins i també servirien per a reforçar la interconnexió entre països. A més s'hi podrien connectar plataformes marines que necessiten energia, com pous de petroli, dessaladores, etc.

En el cas de la península Ibèrica, l'estudi preveu la connexió a dues d'aquestes xarxes. Una d'elles es connectaria a la xarxa continental a ls costa catalana, la costa sud-est francesa, la costa sud-oest italiana i el nord d'Àfrica (Tunisia o Algeria) i tindria tres punts de connexió surants als que s'hi podrien connectar els generadors o consumidors marins. La segona es connectaria a terra al nord-oest de Portugal, a la costa nord d'Espanya i a la costa oest de França i tindria quatre punts de connexió surants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari