6 de febr. 2008

Circulació del corrent elèctric en el cos humà

El cos humà no es comporta com una resistència elèctrica. La resistència aparent del cos depèn de la tensió elèctrica a la que el sotmetem i també del grau d'humitat de la pell.

La taula següent indica els valors de la resistència del cos humà (per a trajectòries mà-mà o mà-peu) en funció d'aquests paràmetres:

 
NORMA CEI-479

TENSIÓ DE
CONTACTE (V)
RESISTÈNCIA DEL COS HUMÀ (ohm) PER A DIFERENTS ESTATS D'HUMITAT DE LA PELL
SECA
HUMIDA
MULLADA
IMMERSA
25
5000
2500
1000
500
50
4000
2000
875
440
250
1500
1000
650
325

 La pell rarament es pot considerar seca sinó que el més habitual és que estigui humida. En aquest cas, per exemple si algú toca un cable a 230 V el corrent pel seu cos serà, segons la llei d'Ohm, de 0,23 A o sigui 230 mA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari