13 de febr. 2014

Poca professionalitat en algunes certificacions energètiques d’edificis

Des del passat mes de juny és obligatori que en el moment de vendre o llogar un immoble, aquest disposi d’una certificació energètica. Aquesta certificació atorga una qualificació entre A i G a l’edifici; de forma similar a l’etiqueta energètica dels electrodomèstics.

Certificació energètica
Llegia a la revista Solar News que hi ha algunes empreses que fan aquests certificats a uns preus per sota els de mercat. La trampa està en que no visiten l’edifici que estan certificant sinó que fan uns càlculs a partir de la informació que aporta el propietari.

Com encara no hi ha una cultura al respecte, els compradors o arrendataris no tenen en consideració els resultats d’aquesta certificació i d’aquesta manera es fa veure que es compleix l’obligació. El problema es pot trobar en el futur ja que si més endavant aquesta certificació és incorrecta pot haver-hi responsabilitats.

Per altra banda, he sentit dir que hi ha empreses que encara ho fan a costos més baixos ja que es limiten a fer una certificació completament neutra amb la mínima qualificació possible (G).

Ja sabem que feta la llei feta la trampa però a la llarga aquesta forma de fer les coses pot portar conseqüències importants i costos imprevistos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari