15 d’oct. 2013

Transmissió d'electricitat en corrent continu

El transport d'energia és normalment en corrent altern però, en canvi, la propera interconnexió amb França és en corrent continu. Per què? Quan és millor una o l'altra?

Els sistemes de corrent continu tenen alguns avantatges sobre els de corrent altern, però també tenen alguns inconvenients. En cada cas, cal analitzar les diferents opcions abans de prendre una decisió.

Com a avantatges del corrent continu, podem esmentar:

  • En corrent altern cada línia deixa transporta l'energia que li correspon en funció de les altres línies. No tenim cap control sobre l'energia transportada i tant ens podem trobar amb la línia descarregada com amb la línia sobrecarregada.

  • En corrent altern les línies tenen una llargada màxima que depèn de la tensió de treball. En corrent continu, aquest problema no hi és.

  • Les línies de corrent continu poden interconnectar sistemes de corrent altern de freqüències diferents.


Estació de conversió CA-CC

Com a inconvenients del corrent continu podem esmentar:

  • Ara per ara no disposem d'interruptors adequats per desconnectar línies en corrent continu. Només es fan línies punt a punt de manera que la desconnexió es faci en el costat de corrent altern.

  • Hi ha molta diferència de preu respecte a les de corrent altern de manera que només són rentables en distàncies llargues quan les de corrent altern ja no són adequades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari