8 d’oct. 2013

És possible electrocutar-se amb el mòbil? (tercera part)

Després d'haver parlat sobre si és possible electrocutar-se amb el mòbil, l'Enric em va preguntar si no hauria d'haver saltat l'interruptor diferencial.

Interruptor diferencial

En cas d'una fuita en el circuit de corrent continu, el diferencial pot ser que no salti; de fet els diferencials normals (classe A) no salten. En el fons el diferencial és un transformador de corrent diferencial molt sensible. Si la diferència (fuita) és en corrent continu o té una component contínua gran es pot saturar i no donar un senyal suficient a la sortida. Molt abans del "boom" de la petita electrònica ja hi havia diferencials especials (classe AC) que desconnecten també amb fuites de corrent continu polsant (em sona que el secundari porta un condensador ceràmic en sèrie) però al nostre país no són obligatoris (el que és obligatori és el diferencial normal).

També cal tenir present que el diferencial no està dissenyat per saltar quan algú s'enrampa (encara que normalment ho fa). La seva missió és detectar les fuites abans de que la persona toqui l'aparell. La protecció correcta combina el diferencial amb una bona presa de terra. Aquests aparells petits no porten presa de terra perquè treballen a molt baixa tensió i tenen doble aïllament.

No sabem si a la Xina és obligatori el diferencial. Al nostre païs sí que ho és però hi ha instal·lacions de més de 50 anys que no en tenen. Hi ha països europeus on es fan servir sistemes TN en els que el diferencial no és obligatori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari