4 de nov. 2013

El cable de l'endoll, sempre ben agafatUn endoll sempre és un punt delicat d'un circuit. Cada un dels fils elèctrics que hi ha dins del cable han de fer bon contacte elèctric amb la pota corresponent de l'endoll. Per garantir aquest bon contacte, la superfície de la part interna de la pota.

Per assegurar una bona connexió, el fil ha d'entrar completament dins de la pota, tenir un diàmetre adequat i estar ben agafat amb el cargol corresponent.

Si, amb el temps, el fil es va bellugant resultarà que poc a poc van quedant espais buits o va sortint enfora i la superfície de contacte va disminuint. Quan la superfície de contacte no és adequada, es produeix un escalfament local que pot sonar lloc a que es cremi el cable o l'endoll o a que l'aïllament es deteriori i es produeixi un curtcircuit.

Per evitar aquest problema, els endolls aeris han de portar un element que agafa rígidament el cable i impedeix que els moviments i les estrebades afectin als fils interiors.
Endoll en mal estat

Si, com en el cas de la fotografia, el cable no queda ben agafat amb la carcassa de l'endoll, els cables es van afluixant fins que apareix el problema. En un cas com aquest, cal canviar l'endoll o, si és possible, el cable sencer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari