25 de nov. 2013

El risc elèctric augmenta quan estem mullats

Com ja hem comentat, el pas de corrent elèctric pel nostrecos és perillós. Com més gran és el corrent, més risc.

Aquest corrent serà més gros com més gran sigui la tensió (voltatge) del circuit. Per això les joguines van amb piles, entre 1,5 i 9 V. En canvi, els 230 V de les nostres instal·lacions domèstiques1 són perillosos.

Però el corrent que passa pel nostre cos també depèn del grau d'humitat de la pell. Quan la pell està humida, el cos condueix molt millor i si està mullada encara més. Per això és molt important evitar la manipulació d'aparells elèctrics mentre estem mullats.

Quan ens enrampem, normalment el corrent elèctric va cap el terra. Per això també és important no manipular aparells elèctrics mentre anem descalços.


En el cas dels aparells que van amb bateries, s'aplica la mateixa norma si en aquell moment estem carregant la bateria.


1Aprofito per comentar que la tensió elèctrica a casa nostra és, des de fa uns deu anys, de 230 V. Però, curiosament, molts dels llibres que fan servir els estudiants dels instituts encara hi consta el valor antic de 220 V malgrat els llibres són d'edicions més recents.

1 comentari:

Deixa el teu comentari