1 de juny 2007

Estalviadors d'energia per als motors

Els motors elèctrics de corrent altern d'ús més habitual (motors assíncrons o d'inducció) tenen l'inconvenient que consumeixen quasi el mateix corrent quan estan en buit que quan estan en càrrega. En algunes aplicacions en que el motor només treballa en càrrega un percentatge baix del temps l'estalvi d'energia pot ser important.

Podem millorar molt l'eficiència amb un convertidor que redueixi la tensió d'alimentació del motor mentre aquest està en buit i així es redueix el consum. El sistema de control del convertidor ha de detectar l'augment de corrent que es produeix quan el motor entra en càrrega per tal d'augmentar la tensió fins al valor nominal.

Aquest sistema s'utilitza ja en moltes aplicacions (les serres industrials van ser de les primeres) i el podem trobar sovint en les escales mecàniques més modernes que funcionen lentament quan no hi ha ningú i es posen a la velocitat correcta quan detecten que hi ha algú.

El fet d'usar aquest convertidor també permet fer una arrencada suau del motor, reduint el pic de corrent que es produeix a l'arrencar. Aquests dispositius se'ls anomena indistintament arrencadors estàtics o estalviadors.

En el cas concret de les escales mecàniques seria possible tenir l'escala aturada i que un sensor (per exemple fotoelèctric) detectés que s'acosta algú i les posés en marxa. Un dels motius pels que no es fa és que molta gent pensaria que l'escala no funciona i ja no s'hi acostaria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari