13 de juny 2007

Els diferencials de les sales informàtiques

Un problema força freqüent en les sales informàtiques noves és que els diferencials saltin sovint, especialment en dies humits.

La causa del problema és que els ordinadors, com molts altres dispositius electrònics, tenen uns petits condensadors entre cada un dels borns de l'endoll i terra que tenen per missió filtrar el soroll d'alta freqüència.

Cada un d'aquests condensadors deixa passar una petita quantitat de corrent a terra que és del tot normal. El problema és que quan hi ha uns quants ordinadors a la mateixa instal·lació la suma d'aquests corrents ja no és tant petita i pot fer saltar el diferencial. Cal tenir present que un diferencial dels d'ús habitual pot desconnectar amb fuites a terra superiors a 15 mA, que no costa gaire d'arribar-hi.

La solució és no posar gaires PCs al mateix diferencial, és a dir sectoritzar la instal·lació. També cal evitar utilitzar diferencials trifàsics (tetrapolars). Si els ordinadors són monofàsics, posem un diferencial per a cada sector i en tot cas els repartim entre les fases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari