22 d’abr. 2010

Trifàsic o monofàsic

A les nostres vivendes els endolls tenen dues potes i l'alimentació elèctrica es fa utilitzant dos fils; és el que anomenem un sistema monofàsic.

Si mirem en detall, veurem que hi ha un tercer fil (amb coberta a ratlles grogues i verdes). Però aquest fil és de protecció i per ell, en funcionament normal, no passa corrent elèctric; per tant, no forma part del circuit. Això sí, és molt important per evitar incendis i electrocucions.

Però el transport i la distribució d'electricitat es fan utilitzant un sistema trifàsic i també sol ser trifàsic el consum en instal·lacions de potència mitjana o gran. Sense anar més lluny, els ascensors solen ser trifàsics.

En trifàsic necessitem tres o quatre fils per transportar l'energia. Els tres fils principals s'anomenen fases i en consum i distribució hi ha un quart fil anomenat neutre.

A bona part d'Europa, a nivell d'instal·lacions de consum, les tensions entre dues fases qualsevols són de 400 V i les tensions entre una fase i el neutre són de 230 V. En corrent altern, gràcies a que no totes les tensions tenen el mateix angle, podem tenir tres fils de manera que la tensió entre dos qualsevols sigui 400 V. A la figura següent veiem com son les tres tensions fase-neutre i podem observar com totes tenen el mateix valor màxim però estan desfasades entre elles.

Trifasic

A la nostra vivenda, hi arriba una fase i el neutre i, per això, tenim 230 V. A la vivenda del costat, probablement hi arribarà una fase diferent per tal de repartir els consums entre les tres fases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari