9 de febr. 2010

El rendiment dels carregadors

Heu mirat mai quin és el rendiment dels carregadors dels aparells electrònics? És baixíssim!

Per exemple, he agafat un que tenia a mà hi a la placa hi deia:
Entrada: 240 V          130 mA

Sortida:  5 V              700 mA

Suposem que no tenim en consideració el factor de potència, la potència d'entrada seria:

P = 240 * 0,130 = 31,2 W


i la de sortida:

P = 5 * 0,7 = 3,5 W


per tant el rendiment serà:

n = 3,5 / 31,2 = 0,11   -->   11%


O sigui que per cada watt que consumeix l'aparell en gasta deu més de la xarxa elèctrica.

Si comparem aquest rendiment amb el dels trnsformadors clàssics que està per sobre del 90% veiem que aquests aparells són uns grans llençadors d'energia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari