2 de juny 2014

Com funciona... la rentadora

Quan comença un cicle de rentat, la rentadora agafa l’aigua a través del recipient on hi ha el sabó. la selecció del lloc per on entra l’aigua es pot fer amb diverses electrovàlvules o amb una electrovàlvula de múltiples sortides. Quan el nivell de l’aigua és l’adequat, es tanca l’electrovàlvula. En algunes rentadores es comprova el nivell d’aigua durant els següents minuts ja que sovint han quedat, entre la roba, cavitats sense aigua i quan la roba s’assenta el nivell d’aigua baixa.

Un cop el tambor ja està ple d’aigua amb sabó, comença el cicle de rentat. Aquest consisteix en anar fent rodar el tambor unes poques voltes cap a un costat i unes altres cap al costat contrari. D’aquesta manera la roba es va enganxant i desenganxant del tambor i aconseguim un efecte de compactació i descompactació així com un fregament entre peces de roba que afavoreixen l’acció del sabó i que aquest pugui arribar a totes les parts. Aquest sistema no permet grans moviments de la roba; per tant, si hi posem roba plegada no es desplegarà i quedarà mal rentada.

Rentadora

Un cop s’han fet tots els cicles previstos (depenent de quin programa sigui), el tambor es buida d’aigua i sabó. Com la sortida de l’aigua és per la part de baix del tambor, es fa servir una bomba que fa pujar l’aigua cap al tub de desaigua. Així, no cal cap electrovàlvula ja que el tub està més alt que el nivell d’aigua en el tambor i, per tant, l’aigua no pot sortir per ella mateixa.

Llavors comencen els esbandits. La idea és similar a la del rentat però amb dues diferències: els cicles d’esbandits són més curts i l’aigua que es fa servir no agafa sabó. Hi ha uns quants esbandits (per exemple quatre) i a cada un s’agafa aigua neta. Normalment en el darrer esbandit l’aigua s’agafa pel calaix del suavitzant. El suavitzant deixa la roba més suau (i, sovint, perfumada) a més d’evitat l’electricitat estàtica dels teixits sintètics. Atès que el suavitzant entra al darrer esbandit, la roba surt xopa d’aigua i suavitzant.

Habitualment (excepte en programes especials) després del darrer esbandit (o dels dos darrers) es fa un centrifugat. Aquest consisteix en fer girar el tambor més de pressa (poc més de mil voltes per minut) per tal que la força centrífuga extregui aigua de la roba. Només s’extreu una part de l’aigua ja que la velocitat no és molt alta; com ja comentàvem quan vam parlar de les centrifugadores.

Si el rentat es fa en calent, als primers minuts del cicle de rentat s’escalfa l’aigua que hi ha dins el tambor. El control de la temperatura no sempre és real ja que en molts casos la temperatura seleccionada fa variar només el temps d’escalfament de manera que el valor és només aproximat. Normalment els esbandits són amb aigua freda.


El prerentat és un cicle de rentat més curt en el que l’aigua agafa sabó d’un recipient diferent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari