23 de febr. 2015

El transport d’electricitat – Les línies aèries IIIL’altre dia vam explicar que les línies elèctriques solen ser trifàsiques i, per tant, tenir tres fils. Però mirem la línia de la fotografia. Quants fils hi veieu?


Línia de dos circuits

Les línies d’alta tensió són cares i complicades de construir. A més, no és senzill trobar un lloc per on fer-les passar. Per això és freqüent que s’aprofitin les mateixes torres per passar dues (a vegades més) línies. Tècnicament diem que la línia de la figura és de dos circuits. Considerem que és una sola línia però porta dues connexions elèctriques independents (circuits).

En les línies de dos circuits ens podem trobar que els dos circuits facin exactament el mateix recorregut. Això ens permet que si hi ha una avaria o s’està fent manteniment en un dels dos circuits puguem seguir fent servir l’altre. També pot passar que encara que els dos circuits surtin de la mateixa subestació, estiguin connectats a transformadors diferents. Atès que cada circuit es controla per separat, la companyia els pot gestionar, en cada moment, de la forma més eficient i segura possible.

En altres casos ens trobem que d’una subestació surten dos circuits però després la línia es bifurca i cada circuit se’n va cap a un lloc diferent.

Per exemple, la línia de la fotografia següent és de sis circuits a la sortida de la subestació. Quatre d’alta tensió (a dalt) i dos de mitjana tensió (a baix). Però al cap d’una certa distància els circuits es separen i s’acaba convertint en tres línies de dos circuits.


Línia de sis circuits

L’espai al voltant de les subestacions no sempre és el suficient com perquè cada una de les línies surti independentment de les altres i, per tant, no es estrany veure agrupacions en el primer tram de les línies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari