16 de febr. 2015

El transport d’electricitat – Les línies aèries IIFixem-nos en la línia d’alta tensió que es connecta al transformador de la figura. Quants fils té? Per què?

Línia i transformador


A casa nostra estem acostumats a que les piles tenen dos pols: positiu i negatiu. Els endolls també tenen dues potes però aquí no podem parlar de positiu i negatiu ja que, en ser corrent altern, la polaritat canvia de signe cent cops per segon. En els nostres endolls hi ha 230 volts (230 V) entre els dos forats.

Però la major part de la maquinària industrial i quasi totes les instal·lacions de les companyies elèctriques són trifàsiques, és a dir que s’alimenten amb tres fils (anomenats fases) enlloc de dos. En la fotografia d’abans, si anomenem A, B i C a aquests tres fils i mesurem la tensió entre ells, veurem que la tensió entre A i B és 25 kV, la tensió entre B i C és 25 kV i la tensió entre C i A també és 25 kV. Això en corrent continu no seria possible però en corrent altern sí que ho és.

El trifàsic és més complicat. Per què ho fem? Doncs perquè en trifàsic els motors giren de manera més uniforme i suau i és molt fàcil canviar el sentit de gir. A més, a l’hora de transportar energia una línia trifàsica necessita tres fils però són més prims en una monofàsica (o sigui, de dos fils) i en total la quantitat de material conductor és més petita. Amb la mateixa quantitat de coure es pot transportar més potència.

Les xarxes trifàsiques de baixa tensió fan servir un quart conductor, anomenat neutre. Entre cada parell de fases trobem 400 V i entre qualsevol fase i el neutre tenim 230 V. Això permet connectar motors en trifàsic a 400 V i petits aparells en monofàsic a 230 V.

Si viviu en una escala de veïns, quasi segur que l’entrada d’energia a l’edifici és trifàsica amb neutre. L’ascensor serà trifàsic i potser alguna botiga o taller dels baixos tingui també aparells trifàsics. A cada llar hi arribarà una de les fases i el neutre. Esporàdicament ens podem trobar que es fongui un fusible de la companyia o de l’entrada de l’edifici i, com a conseqüència, falli una fase. Llavors ens trobem que una part dels veïns de l’escala estan a les fosques mentre que la resta té llum.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari