26 de gen. 2015

El transport d’electricitat – Alta tensióNormalment els punts de generació elèctrica no coincideixen amb els principals punts de consum. Per un costat, les grans zones de consum disposen de poc espai on posar-hi centrals elèctriques i el preu del terreny sol ser molt elevat. Per un altre costat, les centrals s’han de situar en llocs on o bé hi ha disponibilitat de combustible primari o bé hi ha algun altre element necessari per al seu funcionament. Per exemple les centrals hidràuliques han d’estar als rius, les eòliques en llocs amb vent suficient i, per posar un exemple diferent, les nuclears en llocs on hi hagi prou aigua per a la refrigeració.

A més, com ja hem comentat, la decisió de quines centrals elèctriques intervindran en la generació en un moment donat depèn, fonamentalment, del preu de la seva oferta d’energia. Tot plegat ens dóna que hi ha un cert desequilibri local entre generació i demanda. La següent imatge (una mica antiga però força vàlida encara) ens dóna una idea general del desequilibri. Els punts blaus i enfonsats corresponen a demanda alta i els de color vermell i elevats a generació alta.


Imatge d’un informe de Red Eléctrica

Això implica que cal que existeixin un conjunt de línies elèctriques per transportar l’energia. Aquestes línies poden ser de tensions altes (per exemple 400 kV) o tensions baixes (per exemple 25 kV). Què és millor?

Per transportar la mateixa quantitat d’energia, si les línies són de tensió més baixa cal una intensitat de corrent més gran mentre que si la tensió és més alta farà falta un corrent més baix. L’energia que podem transportar la podem representar pel producte de tensió per corrent; si puja una cosa baixarà l’altra. Els corrents grans requereixen cables més gruixuts mentre que les tensions altes requereixen infraestructures més grosses i molt més cares.

Però la clau de volta són les pèrdues. Quan es transporta energia hi ha unes pèrdues que depenen de la llargada del cable i del quadrat del corrent que circula. Això vol dir que si el corrent és el doble les pèrdues són quatre vegades més grans. Per aquest motiu, quan es transporta moltes potències o les distàncies són grans es tendeix a fer servir el transport en alta tensió ja que així el corrent és més petit i, per tant, les pèrdues són molt més petites.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari