6 d’oct. 2015

Interruptor amb pilotMolts interruptors porten un petit llum (que s’anomena pilot). En la major part dels casos aquest pilot s’encén quan el llum està apagat per ajudar-nos a trobar l’interruptor. La connexió d’aquest pilot és com es veu a la figura. Hem representat l'interior de l'interruptor per tal que es vegi bé com es connecta. Quan l’interruptor està desconnectat el corrent elèctric passa pel pilot i pel llum. Aquest corrent és tant petit que el llum no s’encén però el pilot sí. Quan connectem l’interruptor tot el corrent passa per ell i el pilot s’apaga.


Pilot que s'encén amb el llum apagat


En algunes aplicacions aquest pilot està encès quan està engegat l’aparell. Això és molt típic en interruptors que connecten aparells de calefacció o escalfament d’aigua. En aquest cas la connexió és diferent i cal fer arribar el neutre a l’interruptor, com mostra la figura següent.

Pilot que s'encén quan el llum està encès

A vegades aquest pilot està sempre encès i això correspon al circuit de la figura següent. Si ens fixem en el circuit anterior i aquest veiem que en tots dos un dels fils del pilot va al neutre i el funcionament depèn del costat de l’interruptor on connectem l’altre fil. Si el connectem al costat de l’aparell el pilot s’encendrà quan l’aparell estigui en marxa. Si, en canvi, el connectem al costat de l’entrada el pilot s’encendrà sempre.

Pilot sempre encès


Atenció: La finalitat d’aquesta explicació és només ajudar-vos a entendre com funcionen les instal·lacions elèctriques. La informació que proporcionem no és suficient per poder fer o reparar instal·lacions. Manipular les instal·lacions sense una formació suficient i eines adequades comporta riscos immediats (curtcircuit, electrocució) com a mitjà termini (incendis, fuites de corrent). Per la vostra seguretat i la de les persones que us envolten, contracteu a una persona professional per a la modificació de les vostres instal·lacions elèctriques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari