25 de maig 2015

Transport i distribució d’energia en corrent continu o altern?L’electricitat per a usos domèstics o industrials pot ser en dues formes: corrent continu i corrent altern. El corrent continu és el que trobem a les piles i bateries i es caracteritza per tenir dos pols, un de positiu i un de negatiu. En algunes aplicacions podem trobar tres pols: positiu, negatiu i retorn. En corrent altern podem tenir entre dos i quatre fils però cap d’ells es pot considerar com a positiu o negatiu ja que el signe canvia desenes de vegades cada segon.

Des dels inicis de l’electrificació, els sistemes de transport i distribució d’energia són de corrent altern. El principal motiu per haver triat aquest tipus va ser la facilitat amb la que es podia canviar la tensió amb transformadors (que no funcionen en corrent continu). Això permetia transportar a tensions més altes per disminuir les pèrdues d’energia. A més, els motors de corrent altern són més econòmics i compactes i algunes altres aplicacions (com els fluorescents) només podien funcionar en corrent altern.

En els darrers anys hi ha una certa tendència a fer algunes línies de transport en corrent continu. Treballar en corrent continu permet reduir les pèrdues i fer les línies més barates i compactes però té un inconvenient important. Els convertidors que permeten passar de corrent continu a corrent altern i els interruptors per a corrent continu són molt cars (de fet, els interruptors fa molt poc que existeixen) i, per tant, les subestacions en les que hi intervenen línies de corrent continu (com la de la fotografia) són extremadament cares. Per això les línies de transport en corrent continu es reserven per a distàncies llargues o quan cal transportar molta energia en una sola línia.

Subestació per a corrent continu

A nivell de consum, el corrent continu també està prenent força. Des de fa unes poques dècades les nostres llars estan plenes d’equips que funcionen en corrent continu (informàtica, audiovisual, telefonia, etc.). A més, des de fa alguns anys, el connector USB s’està convertint en un estàndard per a l’alimentació d’aquests equips. Actualment ja podem tenir a casa endolls USB a les parets i ja s’especula amb la possibilitat que en un futur proper tinguem endolls de corrent continu per als aparells electrònics.


Endoll USB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari