9 de març 2015

El transport d’electricitat – Les línies aèries VFins ara, hem parlat de les fases i els circuits de les línies aèries. A partir del que hem dit fins ara, hauria de ser que el nombre de conductors és múltiple de tres. Però si ens hi fixem detingudament veurem que no és cert.

Detall

En les línies d’alta tensió hi sol haver algun fil més. Observem la fotografia de detall anterior. Veiem que hi ha un conductor addicional a la part superior. Si ens hi fixem, veurem que aquest no té aïlladors sinó que està agafat directament a la torre.

Línia amb dos cables de guarda


Aquest conductor és el conductor de guarda. La seva missió és protegir contra els llamps i contribuir a la seguretat de la línia en cas que hi hagi una descàrrega. En les torres amples hi sol haver dos conductors de guarda i en les estretes un de sol a la part central.

Cable de guarda


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari