1 de des. 2014

Central de gasificacióEs tracta d’una tecnologia relativament nova i, per tant, encara no està del tot madura. És un tipus de central tèrmica en el que el combustible sòlid (típicament carbó) es tracta per produir un gas combustible a partir del qual es produeix la combustió. Aquestes centrals cremen el cas seguint un cicle combinat de tal manera que s’aconsegueixen rendiments molt més elevats que si es cremés directament el combustible sòlid.

Central de gasificació

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’una central de gasificació.


Central de gasificació amb cicle combinat

Si es fa un tractament adequat del gas, s’aconsegueix una emissió de gasos contaminants molt inferior a la que es tindria si es cremés directament el combustible sòlid. Això permet cremar carbó i altres combustibles que, per motius ambientals, no es podrien cremar directament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari