14 de maig 2013

Les tensions nominals a Catalunya

Les tensions nominals de les línies elèctriques estan normalitzades. En el cas de l'Estat Espanyol, el reglament de línies d'alta tensió estableix uns valors determinats que coincideixen amb els de la majoria de països. Aquesta coincidència és lògica ja que així els interruptors i altres aparells són compatibles.

Curiosament a Catalunya tenim uns nivells de tensió diferents.

Les línies de distribució que porten energia a les subestacions de distribució solen ser de 110 kV quan el valor establert pel reglament és 132 kV. Les línies de distribució a estacions transformadores acostumen a ser d'11 kV o de 25 kV quan els valors més propers establerts pel reglament són 10, 15, 20 i 30 kV.

Quin és el motiu d'això?

Com parlàvem fa uns dies, a Catalunya van aparèixer molt aviat unes línies d'alta tensió creades per Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (la Canadenca) i Energía Eléctrica de Cataluña. Aquestes companyies van començar a fer línies d'aquestes tensions i les seves successores les van mantenir i van seguir fent les noves línies a aquestes tensions.

Així doncs, aquest és el motiu pel que a Catalunya fem servir unes tensions diferents de les d'altres indrets propers.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari