7 de juny 2011

Connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica

Els vaixells incorporen uns generadors elèctrics que produeixen l'electricitat necessària per als serveis del vaixell i, cada cop més, també per al propi desplaçament. Aquests generadors són grups electrògens que funcionen a partir d'un motor dièsel i són imprescindibles ja que no és possible fer arribar electricitat al vaixell en alta mar.

Però quan el vaixell és a port, l'electricitat es continua generant amb aquests grups i això fa que moltes de les ciutats més contaminades siguin precisament les que tenen grans ports marítims.

Lentament va apareixent la tendència a connectar els vaixells a la xarxa elèctrica mentre està a port. Fent-ho, en el cas d'un creuer, es poden estalviar 2000 kg de combustible i l'emissió de 6000 kg de CO2 per cada hora d'estada del vaixell a port. A més, l'energia generada en les centrals connectades a la xarxa és més eficient i menys contaminant que la generada amb un grup electrògen.

Però connectar els vaixells a la xarxa elèctrica no és fàcil. Hi ha importants dificultats, entre les que destaquem:

  • Molts vaixells tenen sistemes elèctrics de freqüència 400 Hz mentre que a terra els sistemes són, segons el lloc, de 50 o 60 Hz. Fan falta doncs convertidors per poder fer la connexió.

  • Els sistemes elèctrics dels vaixells treballen a tensions elèctriques diferents de les de la xarxa i no tots els vaixells treballen a la mateixa tensió.

  • Cal que el quadre elèctric del vaixell contempli la commutació entre el generador propi i la connexió externa i s'ha de tenir la bobina de cable preparada per a la connexió.

  • Cal que al port hi hagi la instal·lació elèctrica adequada que apropi l'energia als vaixells.


Cal tenir present que estem parlant d'una potència considerable, per tant els cables tenen uns diàmetres considerables i no acaben amb un senzill endoll.

Podeu llegir més coses al respecte a partir de la p56 de la revista ABB 4/10.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari